+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

rukba

 İslami Konular ve kaynakları Katagorisinde ve  İslami Sözlük Forumunda Bulunan  rukba Konusunu Görüntülemektesiniz.=>rukba RUKBA Gözetleme, bekleme, ölümünden sonra sahip olmak şartıyla birine ev veya arazi verme; rucû şartıyla yapılan bir bağışlama(hibe) türü. Bir kişi diğerine "Ben senden önce ölürsem bu ev senin, sen benden önce ölürsen benim olmak üzere bağışladım, yani rukbâ yaptım" demesi ile rukbâ yapılmış olur. Burada bağışlayan ve bağışlananın ...

 1. #1
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  1.642
  Tecrübe Puanı
  12

  Standart rukba

  RUKBA

  Gözetleme, bekleme, ölümünden sonra sahip olmak şartıyla birine ev veya arazi verme; rucû şartıyla yapılan bir bağışlama(hibe) türü. Bir kişi diğerine "Ben senden önce ölürsem bu ev senin, sen benden önce ölürsen benim olmak üzere bağışladım, yani rukbâ yaptım" demesi ile rukbâ yapılmış olur. Burada bağışlayan ve bağışlananın herbiri diğerinin ölümünü gözetleyip bekledikleri için buna "rukbâ" denilmiştir. Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre rukbâ tasarrufu, bir âriyet işleminden ibârettir. Bu malı, bağışlanandan istediği zaman geri alabilir. Dayandıkları delil şu hadistir: "Hz. Peygamber (s.a.s) Umrâ'ya icâzet verdi fakat rukbâyı geçersiz saydı" (Buhâri, Hibe, 32; Müslim, Hibât, 23, 26; Nesâî, Umrâ, I, II, Rukbâ, II; Zeylâî, Nasbü'r-Râye, IV, 128). Çünkü rukbâ sözü, malın mülkiyetinin geçişini, meydana gelip gelmeme rizikosu bulunan bir işe bağlamaktadır. Mülkiyetin naklini gerektiren akitlerde, meydana gelip gelmeme rizikosuna bağlama câiz olmaz. Bu yüzden o, hibe (bağışlama) akdi olarak sahih değildir. Âriyet akdi olur. Çünkü lehine rukbâ yapılanın, mülk sahibinin ölümüne kadar evden yalnız yararlanma hakkı vardır. Bu ise âriyet anlamına gelir.
  Ebû Yusuf, Şâfiî ve Hanbelîlere göre ise; Bağışlanan kimse malı kabzedince, akit o bağışlama (hibe) olur.
  Bağışlayanın "rukbâ" sözü geçersizdir. Bunların delilleri de şu hadistir:
  "Rasûlüllah (s.a.s) umrâ'yı ve rukbâ'yı câiz gördü" (ez-Zeylaî, a.g.e., IV, 128; eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, VI, 12 vd.). Çünkü bağışlayanın "Evim senindir" sözü, evin kendisini temlik etmek olup, menfaatı (yararlanmayı) temlîk değildir. Ayrıca umrâ'ya da kıyas yaparlar. Hadislerde geçen "umrâ" terimi şu anlama gelir: "Bu evi sana umrâ kıldım" demek, "Bu evi sana ömrüm boyunca veya senin ömrün, yahut senin hayatın yahut da benim hayatım boyunca verdim" anlamına gelir. Umrâ da, rücu şartıyla yapılan bir hibe türüdür. Ömür sözcüğünden alınmıştır. Bağışlayan "Ben ölünce bu ev mirasçılarıma iade edilecektir" der. Bunların hepsi hibe niteliğindedir. Bu ev, bağışlayanın hayatı boyunca bağışlanana, onun vefatından sonra ise vârislerine ait olur. Burada süre sınırlaması geçersizdir. Hadiste şöyle buyurulur: "Mallarınızı üzerlerinizde tutunuz. onları umrâ yapmayınız. Bir kimse bir şeyi umrâ yaparsa, o mal lehine bağışlanana aittir" (eş-Şevkânî, a.g.e., VI, 13). Çünkü bağışlama, mâlî ivazlı akitlerin aksine fasit şartla bâtıl olmaz. Şart geçersiz olurken hibe akdi sürekli olarak meydana gelmiş bulunur.
  Mâlikîlere göre, umrâ caiz, rukbâ bâtıldır. Onlara göre umrâ; bir akâr ve benzerinin menfaatini, bir şahsa hayatı boyunca ivazsız olarak temlîk etmektir. Bağışlanan ölünce, mal, bağışlayan hayatta ise ona; ölmüşse mirasçılarına döner. Rukbâ ise; iki kişinin hangisi önce ölürse, onun malı diğer hayatta olana ait olmak üzere anlaşmasıdır (es-Serahsi, el-Mebsût, XII, 89; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 311).
  Sonuç olarak, İslâm hukukçularının çoğunluğu umrâ ve rukbâ'ya bağışlamanın (hibenin) icab, kabul, kabz vb. konularda özellik arz eden bir çeşidi olmak üzere icâzet verdiler. Hanefîlerle Mâlikîler ise rukbâ'y'ı kabul etmediler, fakat umrâ'yı câiz gördüler (bk. el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi', VI, 116, 117; el-Cezîrî, Kitabül-Fıkh alel-Mezâhlbil-Erbaa, III, 293 vd.; ez-Zühaylî, el-Fıkhul-İslâmî ve Edilletüh, V, 8-11; Ömer Nasuhi Bilmen, İstilâhât-ı Fıkhıyye Kâmusu, İstanbul 1969, IV, 234, 23, 239).
  Hamdi DÖNDÜREN

  Benzer Konular

  + Cevap Ver

  Bu Konudaki Etiketler

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  
  ^

  Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331