MUHÂLAA:
Kadının mal karşılığı kocasına kendini boşattırması. (Bkz. Hul')