MUHAYYİRE (Dâlle):
Âdet zamânını unutan kadın. (Bkz. Dâlle)