+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Kasİde-İ bÜrde

 ISLAMİ FORUM - ISLAMSELI.NET Katagorisinde ve  Islamseli.Net Forumunda Bulunan  Kasİde-İ bÜrde Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Öncelikle sizlere kaside'nin hikayesini anlatan yazımızı okumanızı tavsiye ederim. [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın ] yazıyı okuyabilirsiniz. Bu duayı çok duyuyordum ve okunuşu ile ilgili bir kaç şey öğrendim. Öncelikle bu 300 küsür sayfa olan kitabı temin etmenizi ve orda yazan şekilde okumanızı şiddetle tavsiye ederim. ...

 1. #1
  Misafir
  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Yer
  Mersin
  Yaş
  26
  Mesajlar
  44
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Kasİde-İ bÜrde


  Öncelikle sizlere kaside'nin hikayesini anlatan yazımızı okumanızı tavsiye ederim. [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın] yazıyı okuyabilirsiniz. Bu duayı çok duyuyordum ve okunuşu ile ilgili bir kaç şey öğrendim. Öncelikle bu 300 küsür sayfa olan kitabı temin etmenizi ve orda yazan şekilde okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ben ne kadar şöyle okuyun böyle okuyun desem de, kaynağındaki tertip ve usulde okumanın daha iyi olacağı kanaatindeyim.

  Kitapdan hatırladığım kadarıyla, okumadan önce abdestli ve gusul abdestli olmamış şart.

  Daha sonra niyet için bir duası var o duaya ve diğer yapılması gerekenlere de Kaside-i Bürde kitabından ulaşabilirsiniz.

  Ve her kıtadan sonra aşağıdaki kıta okunmalı,

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  Ve bir usulle okunmalı ben sizlere Cübbeli hocanın okuduğu kaside-i bürde deki gibi okumanızı tavsiye ederim.

  Bu kadar biliyorum, lütfen kitabı temin edin ki bu kardeşiniz sizleri yanıltmış olmasın ve usulüyle okumuş olun.

  Kaside-i Bürdenin Türkçe Okunuşu
  E min tezekküri cirânin bi zî selemin,
  Mezecte dem'an cerâ min mukletin bi demin.

  Em hebbeti'r-rîhu min tilkâi kâzimetin
  Ve evmeda’l-berku fi'z-zalmâi min idamin

  Femâ liayneyke in kulte ekfüfâ hemetâ
  Ve mâ likalbike in kulte estefik yehimi

  E yahsebu’s-sabbu ennel-hubbe münketimun
  Mâ beyne münsecimin minhü ve muztarimin

  Levlâ’l- hevâ lem turık dem'an alâ talelin
  Ve lâ erikte zikri'l-bâni ve'l-alemi

  Fe keyfe tunkiru hubben bâ'de mâ şehidet
  Bihî aleyke, udûli'd-dem'ı ve's-sekami

  Ve esbete'l-vecdü hattay abretin ve danâ.
  Misle'l-behârı alâ haddeyke ve'l-anemi.

  Neam serâ tayfü men ehvâ fe-errekani
  ÜVe'l-hubbu ya'terizu'l-lezzâti bi'l-elemi

  Yâ lâimî fî'l-hevâ'l-uzriyyi mâ'zireten
  Minnî ileyke ve lev ensafte lem telümi

  Adetke hâliye lâ sırrî bi müstetirin.
  Ani’l- vüşâti ve lâ dâî bi münhasimin.

  Mehadteni'n - nusha lâkin lestü esmeuhû.
  lnne'l-muhibbe ani'l uzzâli fî samemin.

  İnnî e tehemtü nâsîha'ş-şeybi fî azelî,
  Ve'ş - şeybü eb'adü fî nushin ani't - tûhemi.

  Fe inne emmâreti bi's-sûi me't-te'azet
  Min cehlihâ bi nezîri'ş - şeybi ve'l- heremi.

  Ve lâ eaddet mine'l - fî'li'l -cemili kırâ
  Dayfin eleme bi re'sî gayre muhteşemi

  Lev küntü a'lemü ennî mâ uvakkıruhû.
  Ketemtü sırren bedâ lî minhü bi'l-ketemi

  Men lî bi reddi cimâhin min gavayetihâ
  Kemâ yüreddü cimühu'l-hayli bi'l-lücümi

  Felâ terüm bi'l-meâsi kesre şehvetihâ
  lnne't-teâme yukavvî şehvete'n-nehimi

  Ve'n-nefsü ke't-tıflı in tühmilhü şebbe alâ
  Hubbi'r-redâi ve in teftımhü yenfetimi

  Fasrıf hevâhâ ve hâzir en tüvelliyehû
  İnne'l-hevâ mâ tevellâ yusım ev yesımi

  Ve râihâ vehye fî'l-a'mâli sâimetün
  Ve in hiye's-tahleti'l-mer’â felâ tesümi

  Kem hassenet lezzeten li'l-mer'i kâtileten
  Min haysü lem yedri enne's-semme fî'd-desemi

  Vahşe'd-desâise min cûin 'le min şebiin
  Fe rubbe mahmasatin şerrun mine't-tuhâmi

  Ve'stefrigi'd-dem'a min aynin kadi'mteleet
  Mine'l-mehârimi ve'l-zem himyete'n-nedemi

  Ve hâlifî'n-nefse ve' ş-şeytâne va'sıhimâ
  Ve in hümâ mehadâke'n-nusha fet-tehimi

  Velâ tutı' minhümâ hasmen velâ hakemen
  Fe ente ta'rifü keyfe'l-hasmi ve'l-hakemi

  Estagfîrullâhe min kavlîn bilâ amelin
  Le kad nesebtü bihî neslen lizî ukumi

  Emertüke'l-hayre lâkin mâ'temertü bihî
  Ve me'stekamtü femâkavlî leke's-tekami

  Velâ tezevvedtü kable'l-mevti nâfîleten
  Velem usalli sivâ farzın velem esumi

  Zalemtü sünnete men ahya'z-zalâme ilâ
  Eni'şteket kademâhü'd-durre min veremi

  Ve şedde min segabin ahşâehû ve tavâ
  Tahte'l-hicâreti keşhan mütrefe'l-edemi

  Ve râvedethü'l-cibâlü'ş-şümmü min zehebin
  An nefsihi fe erâhâ eyyemâ şememi

  Ve ekkedet zühdehü fîhâ zarûretühû
  İnne'z-zarûrete lâ ta'dû alâ'l-lsami

  ve keyfe ted'û ile'd-dünyâ zarûretü men
  Levlâhü lem tahruci'd-dünyâ mine'l-ademi

  Muhammmedün seyyidü'l-kevneyni ve's-sekaleyn
  Ve'l-ferikayni min urubin ve min acemi

  Nebiyyünâ’l-âmirü'n-nahi felâ ehadün
  Eberre fî kavlî lâ minhü velâ neami

  Hüve'l-habîbü'l-lezî türcâ şefâatühü
  Li külli hevlin mine'l-ehvâli muktehımi

  Deâ ilallühi fe'l-müstemsikûne bihî
  Müstemsikûne bi hablin gayrı munfasımı

  Faka'n-nebiyyine fî hâlkın ve fî hulukın
  Velem yüdanûhü fj ilmin ve lâ keremi

  Ve küllühüm min Resûlillahi mültemisün
  Gürfen mine'l-bâhri ev reşfen mine'd-diyemi

  Ve vâkıfûne ledeyhi inde haddihimi
  Min nuktati'l-ilmi ev min şekleti'l-hikemi

  Fehve’l-lezî teme mâ’nâhu ve sûretühü
  Sümme's-tafâhü hibîben bâriü'n-nesemi

  Münezzehün an şerikin fî mehâsinihi
  Fe cevheru'l-husni fîhi gayrı munkasımi

  Da'me'd-deathü'n-nâsârâ fî nebiyyihimi
  Vâ'hküm bimâ şı'te medhan fîhi va'htekimi

  Fensüb ilâ zâtihî mâ şi'te min şerafîn
  Vensüb ilâ kadrihî mâ şi'te min izâmi

  Fe inne fadle Resûlillâhi leyse lehû
  Haddün fe yu'ribe anhü nâtıkun bi femi

  Lev nâsebet kadrehû âyâtühû ızamen
  Ahyâ'smühû hîne yüd'â dârıse'r-rimemi

  Lem yemtehınna bimâ ta'ye'l-ukûlü bihî
  Hırsan aleynâ felem nerteb velem nehimi

  A'ye'l-verâ fehmü mâ'nâhü fe leyse yürâ
  Lil-kurbi ve'l-bu'di minhü gayru munfehımi

  Ke'ş-şemsi tezharu li'l-ayneyni min buudin
  Sagîreten ve tükillû't-tarfe min ememi

  Ve keyfe yüdrikü fî'd-dünyâ hakîkatehû
  Kavmün niyâmün tesellev anhü bi'l-hulumi

  Fe meblegu'l-ilmi fîhi ennehû beşerun
  Ve ennehû hayru hâlkı'llâhi küllihimi

  Ve küllü âyin ete'r-rüslü'l-kirâmü bihâ
  Fe innemâ't-tesalet min nûrihi bihimi

  Fe innehû şemsü fadlin hum kevâkibühâ
  Yüzhirne envârehâ li'n-nâsi fî'z-zulemi

  Ekrim bi hâlkı nebiyyin zânehû hulukun
  Bi'l-husni müştemilin bi'l-bişri müttesimi

  Ke'z-zehri fî terefîn ve'l-bedri fî şerefîn
  Ve'l-bâhri fî keremin ve'd-dehri ti himemin

  Keennehû vahve ferdün fî celâletihi
  Fi askerin hîne telkahu ve fî haşemin

  Keenneme'l-lü'lüü'l-meknûnü fî-sadefîn
  Min mâ'diney mantıkın minhü ve mübtesemi

  Lâ tıybe ya'dilü türben zamme a'zumehû
  Tûbâ lî munteşıkın minhü ve mültesimin

  Ebâne mevlidühü an tîbı unsurihi
  Yâ tıybe mübtedein minhü ve muhtetemi

  Yevmün teferrese fîhi'l-fürsü ennehümü
  Kad ünzirû bi hulûli'l-bü'si ve'n-nikamı

  Ve bâte eyvânü Kısrâ Vehve münsadi'un
  Ka şemli ashabı Kisrâ gayre mülteimi

  Ve'n-nâru hâmidetü'l-enfâsi min esefin
  Aleyhi ve'n-nehru sâhi'l-ayni min sedemi

  Ve sâe sâvete en gâdat buhayretühâ
  Ve rüdde vâridühâ bi'l-gayzl hîne zamî

  Keenne bi'n-nâri mâ bi'l-mâi min belelin
  Huznen ve bi'l-mâ; mâ bi'n-nâri min daremin

  Ve'l-cinnü' tehtifü ve'l-envâru sâtıatün
  Ve'l-hakku yazharu min mâ'nen ve min kelimi

  Amû ve sammû fe i'lânü'l-beşâiri lem
  Tüsmâ've bârikatü'l-inzâri lem tüsemi

  Min bâ'di mâ ahbâra'l-akvâme kâhinühüm
  Bienne dînehamü'l-mu'vecce lem yekumi

  Ve bâ'de mâ âyenû fi'l-ufkı min şuhubin
  Munkaddaten vefka mâ fî'l-arzl min sanemi

  Hattâ gadâ an tarikl'l-vahyi münhezimün
  Mine'ş-şeyâtîni yakfû isre münhezimi

  Keennehüm hereben abtâlü Ebrehetin
  Ev askerun bi'l-hasâ mln râhateyhi ramî

  Nebzen bihî bâ'de tesbîhin bi bâtnihimâ
  Nebze'l-müsebbihi min ahşâi mültakımı

  Câet li da’vetihil eşcâru sâcideten
  Temşî ileyhi alâ sâkın bi lâ kademi

  Ke ennemâ setarat setran limâ ketebet
  Fürûuhâ min bedîil hattı fil lekami

  Mislül ğamâmeti ennâ sâra sâiraten
  Tekıyhi harra vatıysin lil hecîri hamî

  Aksemtü bil kameril münşakkı inne lehû
  Min kalbihî nisbeten mebrûratel kasemi

  Ve mâ havel ğâru min hayrin ve min keramin
  Ve küllü tarfin minel küffâri anhü amî

  Fes sıdkı fil ğari ves sıddîku lem yerimâ
  Ve hüm yekûlûne mâ bil ğâri min erimi

  Zannül hamâme ve zannül ankebûte alâ
  Hayril beriyyeti lem tensüc ve lem tehumi

  Vikâyetullâhi ağnet an müdâafetin
  Mined dürûı ve an âlin minel ütumi

  Mâ sâmaniyed dehru daymen vestecartü bihî
  İllâ ve niltü civâran minhü lem yüdami

  Ve leltemestü ğıned dârayni min yedihî
  İllestelemtün nedâ min hayri müstelemi

  Lâ tünkirul vahye min rü’yahü inne
  lehû kalben izâ nâmetil aynâni lem yenemi

  Fe zâke hıyne bülûğun min nübüvvetihî
  Fe leyse yünkeru fîhi hâlü muhtelemi

  Tebârekallâhü mâ vahyün bi müktesebin
  Ve lâ nebiyyün alâ ğaybin bi müttehimi

  Kem ebraet vasaben bil lemsi râhatühû
  Ve atlakat eriben min ribkatil limemi

  Ve Ahyetis seneteş şehbae da’vetühû
  Hattâ haket ğurraten fil a’surid dühümi

  Bi ârıdın câde evhıltel bitâha bihâ
  Seyben minel yemmi ev seylen minet arimi

  Da’nî ve vasfî âyâtin lehû zaherât
  Zuhûra nâril gırâ leylen alâ alemi

  Feddürrü yezdâdü husnen ve hüve müntezamün
  Ve leyse yenkusu kadran ğayra müntezami

  Fe mâ tetâvele âmâlül medîhi ilâ
  Mâ fîhi min keramil ahlâkı veş şiyemi

  Ayâtü hakkın miner Rahmâni muhdesetün
  Kadîmetün sıfatül mavsûfi bil kıdemi

  Lemm takterin bi zemânin ve hiye tuhbiruna
  Anil meâdi ve an âdin ve an iremi

  Dâmet ledeynâ fe fâkat külle mu’cizetin
  Minen nebiyyîne iz câet ve lem tedümi

  Muhâkkemetün fe mâ yübkıyne min şühebin
  Li zî şikâkın ve lâ yebğıyne min hâkemi

  Mâ hûribet katta illâ âde min harabin
  A’del eâdî ileyhâ mülkıyes selemi

  Raddet belâğatühâ da’vâ muârıdıhâ
  Raddel ğayûri yedel cânî anil hurami

  Le hâ meânin ke mevcil bahri fî mededin
  Ve fevka cevherihî fil husni vel kıyemi

  Fe lâ tüaddü ve lâ tuhsâ acâibühâ
  Ve lâ tüsâmü alel iksâri bis seemi

  Karrat, bihâ, aynü, kârîhâ, fe, kultü, lehû
  Le kad zaferte bi hablillâhi fa’tesımi

  İn tetlühâ hıyfeten min harri nâri lezâ
  Etfâ’te harrâ lezâ min virdiheş şiyemi

  Ke ennehel havzu tebyazzul vücûhü bihî
  Minel usâtı ve kad câühû kel humemi

  Ve kes sırâtı ve kel mîzâni ma’dileten
  Fel kıstu min ğayrihâ Gin nâsilen yekumi

  Lâ’ta’ceben li hasûdin râha yünkiruha
  Tecâhülen ve hüve aynül hâzikıl fehimi

  Kad tünkirul aynü dav’eş şemsinin ramedin
  Ve yünkirul femü ta’mel mâi min sekami

  Yâ hayra men yemmemel,âfûne ,sahâtehû
  Sa’yen ve fevka mütûnil eynükir rusümi

  Ve men hüvel âyetül kübrâli mu’tebirin
  Ve men hüven nı’metül uzmâli muğtenimi

  Serayte min Haraminleyken ilâ Harâmin
  Kemâ seral bedrü fî dâcin minez zulemi

  Ve bette terkâ ilâ en nilte menzileten
  Min kâbe kavseyni lem tüdrek ve lem terumi

  Ve kaddemetke cemîul enbiyâi bihâ
  Ver rusülü takdîme mahdûmin alâ hademi

  Ve ente tahterikus seb’at tıbâka bihim
  Fî mevkibin künte fîhi sâhıbel alemi

  Hattâ izâ lem teda’şe’ven li müstebikin
  Mined dünüvvi velâ li müstenimi

  Hafadte külle makâmin bil izâfeti iz
  Nûdite bir ref’i mislel müfredil alemi

  Keymâ tefûzü bir vaslin eyyi müstetirin
  Anil uyûni ve sirrin eyye müktetemi

  Fehurte külle fihârin ğayra müşterakin
  Ve cüzte külle mekâmin ğayra mzüdehami

  Ve celle mikdârumâ vullite min rutebin
  Ve azze idrâkü mâûlite min niami

  Büşrâlenâ ma’şeral İslâmi inne lenâ
  Minel ınâyeti ruknen ğayra münhedimi

  Lemmâ deallahü dâıynâ li tâatihi
  Bi ekramir rusüli künnâ ekramel ümemi

  Râat Kulûbel ıdâ enbâü bi’setihî
  Ke neb’etin eclefet ğuflen minel ğanemi

  Mâ zâle yelkâhüm fî külli mu’terakin
  Hattâ hakev bil kanâ lahmen alâ vedami

  Veddül firâra fe kâdû yağbitûıne bihî
  Eşlâe şâlet meal ıkbâni ver ruhami

  Temdıl leyâlî ve lâ yedrûne ıddetehâ
  Mâlem tekün min leyâlil eşhuril hurumi

  Ke ennemed dînü dayfün halle sâhate hüm
  Bi külli karmin ilâ rahmil îdâ karimi

  Yecürru bahra hamîsin fevka sâhibatin
  Termî bi mevcin minel ebtâli mültetımi

  Min külli müntedi bin lillâhi muhtesibin
  Yestû bi müste’silin lil küfri mustalimi

  Hattâ ğadet milletül İslâmi ve hiye bihim
  Min ba’di gurbetihâ mevsûleter rahimi

  Mekfûleten ebeden minhüm bi hayri ebin
  Ve ba’lin fe lem teytem ve lem teimi

  Hümül cibâlü fe sel anhüm müsâdimehüm
  Mâzâ raev minhüm fî külli müstademi

  Ve sel Huneynen ve sel Bedran ve sel Uhuden
  Fusûle hatfin lehüm edhâ minel vehami

  El musdıril biydı humran ba’de mâ veradet
  Minel ıdâ külle müsveddin minel lememi

  Vel kâtibîne bi sümril hattı mâ terâket
  Aklâmühüm harfe cismin ğayra mün’acimi

  Şâkis silâhı lehüm sîmâ tümeyyizühüm
  Vel verdü yemtâzü bis sîmâ mines selemi

  Tühdî ileyke riyâhun nasri neşrahüm
  Fe tahsebüz zehra , fil ekmâmi külle kemî

  Keennehüm fî zuhûril hayli nebtü ruben
  Min şiddetil hazmi lâ min şiddetil huzumi

  Târet kulûbül ıda min be’sihim ferkan
  Femâ teferrake beynel behmi vel bühümi

  Ve men tekün bi rasûlillâhi nûsratühû
  İn telkahül üsdü fî âcâmihâ tecimi


  Ve len terâ min veliyyin ğayra müntesırin
  Bihî velâ min adüvvin ğayra münfesimin

  Ehalle ümmetehû fî hırzi milletini
  Kellysi halle meal eşbâli fî ecemi

  Kem ceddelet kelimâtüllahi min cedelin
  Fîhi ve kem hassamel burhânu min hasımi

  Kefâke bil ılmi fil ümmiyyi mu’cizeten
  Fil câhiliyyeti vet te’dîbi fil yütümi

  Hademtühû bi medîhin estekıylü bihî
  Zünûbe umrin medâ fiş şı’ri vel hıdemi

  İz kalledâniye mâ tuhşâ avâkıbühû
  Ke ennenî bihimâ hedyün minen neami

  Ata’tü ğayyes sıbâ fil hâletyni ve mâ
  Hassaltü illâ alel âsâmi ven nedemi

  Fe yâ hasârate nefsin fî ticaretihâ
  Lem teşterid dîne bid dünyâ velem tesümi

  Ve men yebı’âcilen minhü bi âcilihî
  Yebin lehül gabnü fî bey’ın ve fî selemi

  İn âti zenben fe mâ ahdî bi müntekazın
  Minen nebiyyi ve lâ hablî bi mün sarimi

  Fe inne lî zimmeten minhü bi tesmiyeti
  Muhammeden ve hüve evfel halkı biz zimeni

  İn lem yekün fî meâdi âhızen bi yedî
  Fadlen ve illâ fe kul yâ zelletel kademi

  Hâşâhü en yuhrimer râcî me mekârimehû
  Ev yercial câru minhü gayra muhterâmi

  Ve münzü el zemtü efkâri medâyıhahû
  Vecedtühü lî halâsî hayra mültezimi

  Ve len yefûtel gınâ minhü yeden teribet
  İnnel hayâ yünbitül ezhâre fil ekemi

  Ve lem ürid zehrated dünyelletik telafet
  Yedâ züheyrin bi mâ esnâ alâ herimi

  Yâ ekramel halkı mâ li men elûzü bihî
  Sıvâke ınde hulûlil hâdisil amemi

  Velen yedika Rasülellâhi cahüke bi
  İzil Kerîmü tecellâ bismi müntekımi

  Fe in min cûdiked dünya ve Darratehâ
  Ve min ulûmike ılmül levhı vel kalemi

  Yâ nefsü lâ teknati min zelletin azumet
  İnnle kebâire fi ğufrani kel lememi

  Lealle rahmete Rabbi hıyne yaksimühâ
  Te’ti alâ hasebil ısyâni fil kısemi

  Yâ Rabbi vec’al recâi ğayra mün’akisin
  Ledeyke vec’al hısâbî ğayra münhazimi

  Veltuf bi abdike fid dâreyni inne lehû
  Sabran metâ ted’uhü ehvâlü yenhezimi

  Ve’zenli subhi salâtin minke dâimetin
  Alen Nebiyyi bi münhel in ve münsecimi

  Vel âli sahbi sümmet tâbiîne lehüm
  Ehlet tükâ ven nükâ vel hılmi vel kerami

  Mâ rannehat azâbâtil bâni rıyhu sabâ
  Ve etrabel îse hâdil bin neğami

  Yâ Rabbi salli ve sellim dâimen Ebedâ
  Alâ habîbike hayril halkı küllihimi

  Kaside-i Bürdenin Türkçe Anlamı
  Selem ağaçlarını mı, ordaki dostları mı andın ki birden
  Gözbebeğin kanlandı, gözyaşın aktı kırmızı kırmızı..

  Yoksa bir yel mi esti Kâzime yönünden;
  Yoksa Eden Dağı’nın üstünde, kapkaranlık gecede
  Şimşek mi çaktı?..

  Gözlerine ne oldu ki, “dur ağlama” desen çoşar ırmak olur;
  Ya kalbine ne dersin, “yetiş huzur” dedikçe artar acısı gamı..

  Aşk gizli kalır mı kimseden, niçin aldatır kendini insan?
  Gönül yanıp dururken, gözden akarken çeşme gibi gözyaşı..

  Aşk olmasaydı döker miydin gözyaşını böyle taze toprağa?..
  Gözün uykudan kaçar mıydı, andığında Ban Ağacını, Alem Dağını..

  Âşık inkar etse ne çıkar, gerçek şahitler var:
  Yaşa batık gözler, sararmış yüz, zayıf ten ve göz çukurları...

  Aşktan değil de neden bu peki, bir yanağında kırmızı gül;
  Bir yanağında sarı gül döküntüsü, izi;
  Kızılırmak, Yeşilırmak yatağı..

  Evet, yârin hayali gelip beni birden uyandırdı;
  Sevgi, zaten gelir gamlarla, mahveder vücut hazlarını..

  Aşkım sebebiyle bana dil uzatan, utanır mıydın ki bilseydin,
  Yanık aşklarıyla meşhur Özr oymağı gençlerinden daha mazurum, beterim hakçası...

  Gizlenir gibi değil ki bu sır, işte sen de öğrendin;
  Şimdi, de diyeceğini, kat by derde bir dert de sen..
  Zaten yok sonu yok başı..

  Öğüdünü esirgemedin sağol benden ama;
  Tutamadım onları, çünkü tutuktur zaten sevenin kulakları..

  Yaşlı adama, ağarmış saça, utanmadan; “yalan söylüyorsun” dedim..
  Nasıl inkâr, itham edilebilir oysa, ağaran saçın beyazlığı?..

  Günaha batık nefs, öğüt mü dinler!
  Kendi karanlığına gömülmüş ak saç, nasıl ışıtsın bu karanlığı?..

  Güzel fiillerle bir şölen hazırlayamadı nefsim;
  Misafirse sessiz, ihtişamsız apak çıkageldi, karşılayan bile olmadı..

  Bilseydim ki, yok bende bir karşılama gücü bile,
  Siyaha boyadığım bir panonun ardına saklardım kendimi ve bu sırrı..

  Kim çeker benim nefsimi bu hoyratlık alanından?..
  Çılgın atları zaptedip dört döndüren süvariler gibi tıpkı..

  Günah işleye işleye günahı bitireyim dersin belki içinden..
  Boş hayal! Yemek vücudu arttırır, günah da günahı...

  Nefs memedeki çocuktur, vaktinde kesmezsen sütten,
  Koca adam olur da, hâlâ emzik ister, arar sütü mamayı..

  Nefsine sen hâkim ol! O olmasın sana hâkim;
  Çünkü nefs neye hâkim olursa, onu ya öldürür, ya soldurur hâsılı..

  Nefs sürüsü bırakırsan yayılır her yöne; görmeli gözetmeli;
  Otu çok tatlı gelen yaylalara yaymazlar koyunları..

  Nefsin tattırdığı hazzın çoğu semm-i katildir;
  Ağuyu altun tasta bal içre sunarlar, bunlar onun suç ortağı..

  Açlığın ve tokluğun hilelerinden koru kendini,,
  Evet açlığın da.. Çok açlık, tokluktan da zararlı..

  Gözünden yaşlar boşalt ki, ne haramlar doldurmuştun vaktiyle..
  Ve sığın tövbe gölgelerine, odur en serin hurma altı..

  Şeytana ve nefsine uyma! Baş kaldır, isyan et!..
  En akla yakınmış gibi gelen sözlerini bile dinleme, deş ve bul püf noktalarını..

  Bazan hasım kılığındadır, bazan hısım, bazan hakem,
  Düpedüz hilekârdırlar, ne hakemi, ne hasımı, ne hısımı!

  Allah’ım sen affet bizi!.. Bizzat söyleyip te tutamadığımız sözlerden..
  Ki andırır kısırların nesliyle öğünmesini tıpkı...

  Sana “yap!” dedim ama ben yapmadım onu;
  Sana “yol işte bu yoldur” dedim ama nefs, beni o yola bırakmadı..

  Üstüme borç olan namazı kıldım, orucu tuttum; ama o kadar..
  Ölüm, evet ölüm göz önündeyken bir parçacık arttırmadım onları..

  Kendime zulmettim, ihmal ettim geceleri ihya sünnetini..
  Can verdi gecelere namazla O, öyle ki, şişerdi ayakları..

  Boş midesinin üstüne taş kor, derisini büzüp düğümler,
  Çekilen karnına kuşak bağlardı; yine azalmazdı açlığa sabrı...

  Altundan ulu dağlar nefsine sundular da kendilerini,
  Reddetti O, gösterdi onlara gerçek ululuğu ve gerçek altını...

  Zühd ve takvasını arttırdı, eksiltmedi o dağlarca zarûret..
  Ne denli olsa da yok edemez ihtiyaç, insandaki temizliği, pırıltıyı...

  Dünya ne oluyor ki, O ona muhtaç olsun..
  Dünya O’na muhtaç ki, onun için değil midir varoluşu, yokluktan çıkışı?..

  Bu dünyanın ve öte dünyanın, göze görünür- görünmez yaratıkların,
  Acemin, Arabın, bölük bölük bütün insanlığın Hz. Muhammed’dir başı..

  Bir eşi yoktur O’nun emir ve nehiy peygamberliğinde;
  “Evet” i tam evetti, “hayır” ı tam hayırdı...

  Her yönden hücum eden korkunun türlüsünden
  Ancak O Sevgili kurtarabilir bizi, O’nun merhameti, O’nun şefaati...

  Kim döndüyse sesine, koşup yapıştıysa O’nun eteğine,
  Yapışmış oldu kopmaz bir ipe, hiç kopmaz ve tam kurtarıcı...

  İçiyle ve dışıyla, ahlak ve yaradılışta üstündür,
  öbür peygamberlerden bile;
  Hiçbirinin ilmi, keremi O’nu geçemedi, O’nunkine ulaşamadı..

  Ve hepsi umar ve bekler, Allah’ın Resûlundan;
  Denizinden bir avuç su;
  Yağmurundan bir damla su yollamasını..

  Dururlar huzurunda hepsi yerli yerinde..
  Kimi ilminden bir nokta,
  Hikmetinden bir hareke bir kısmı..

  Peygamber ruhu alıp peygamber vücudunu,
  mükemmel peygamber olunca,
  O’nu Sevgili edindi seve seve insan yaratan, insan ören Rabbi..

  Üstünlüğünde eşit ve ortak yoktu O’na kimse;
  Güzelliğiyse parçalanmaz bölünmez bir bütündü, ne çıkacak,
  ne eklenecek bir şey vardı...

  Hristiyanların kendilerine gelen Resûl için dediklerini dememek şartıyla,
  Öğ öğebildiğin kadar.. Yücelt yüceltebildiğince O Hakk Kahramanını..

  Korkmadan istediğin ölçüde şerefi bağla O’na;
  İstediğin ölçüde O’nun değerlilik hakkını tanı..

  Erginliğine yok son ki, orada durup,
  Dil, cesaretini bulsun, O’nu anlatmayı..

  Mucizeleri bile gerçeğinin yanında sönük kalır;
  Yoksa ismi anılınca çürüyen kemikler bile canlanıp ayağa kalkmalıydı..

  Aklın yetişmeyeceği tekliflerle etmedi bizi imtihan;
  Bizi sevdiğinden elbet.. Biz de hemen inandık O’na..
  En ufak şüphe bize yaklaşmadı..

  O’nun gerçeğine ermekte cümle âlem âciz kaldı;
  Uzak âciz kaldı, yakın âciz kaldı, acz çepçevre sardı dört yanı..

  Güneş küçük sanılır uzaktan bakılınca;
  Göz dayanmaz amma, çıplak gözle bakıldı mı..

  İnsan nasıl bu yerde anlar O’nun gerçeğini,
  Ki rüyada görsen O’nu, sana yeter ömür boyu
  Bu mutluluk ve O’nun nurdan bakışları..

  İnsanlığın bilip bileceği şu, bilgilerinin sonu şudur ancak;
  O insandır ve yaratılmışların en iyisi, en güzeli, en hayırlısı..

  Ve Peygamberlerin halka gösterdiği mucizeler,
  O’ndandı, O’nun nurundandı, O’nun habercisi, O’nun öncü ışıklarıydı..

  Çünkü O erdemlik güneşi, öbür peygamberlerse yıldızlardır,
  O yıldızlar ki; Güneşten aldıklarıyla aydınlatırlar karanlıkları..

  Gel gör ki, Rabbim O’na neler verdi, nasıl süsledi O’nu..
  Ahlâkını güzellikle sardı, müjdeyle, güler yüzlülükle benek benek noktaladı..

  Latifliği bir çiçek, dolunay şeref ve değeri..
  Cömertliği bir deniz, yardımı zamandır tıpkı..

  Tek başına bir yerde, O’nu görsen, heybetinden
  Sanırsın arkasında asker, asker,asker.. bir ordu gizli, bir ordu saklı..

  O’nun tebessümünden ve konuşmasındandır sanki;
  Sedefte saklı inci, İnciler hep sedefte saklı..

  O’nun toprağının kokusundan daha güzel var mı koku?
  Ne mutlu o kişiye ki koklamış, öpmüş ola o toprağı!

  Doğuşu açıklar bize her yönden her açıdan O’nu..
  Başlangıcı da iyi O’nun, sonu da..
  Hoştur doğuşu ve batışı..

  O doğum günü ki, iyi farkına vardı İran, indiğinin
  Kendisi için korku, kendisi için ceza, kendisine cehennem âzabı..

  Göçtü, darmadağın oldu Kisra’nın saray duvarları o gece..
  Devleti de, bu duvardan başlayarak yarıldı, çatladı ve dağıldı..

  Son nefesini verdi, korkudan mecûsi meş’alesi..
  Ve Yahudi nehri, bilinmeyen bir yere alıp gitti,
  Dert yuvası başını..

  Ve sapık Save halkı, her günkü gibi
  Su aldıkları göle gittiklerinde;
  Bu da nesi?.. Kurumuş kül olmuş!
  Döndüler elleri boş,
  Kızgın kudurmuş ve çatlamış dudakları..

  Sanki doğmuştu ateşte su,suda ateş duygusu!..
  Tabiat, o gün yoldan çıkmışları, tabiatından çıkararak karşıladı..

  Sanki, çarpıkların ateşi sıkıldı terledi de sulanıp söndü üzüntüden;
  Sularıysa hüzünlerinden ateş gibi kızdı, buharlaştı..

  Cinler çığlık atarlar, Nurlar, saçarlarken havaî fişeklerini
  Hak böyle tantanayla çıkıyordu ortaya, Hakk’ın sesi ve ihtişâmı..

  Kör oldular, sağır oldular, felç oldular, muştuları duymadılar,
  Haberleri almadılar; görmediler korkutuş yıldırımlarını..

  “Bundan sonra o eğri dinimiz belini doğrultup ayağa kalkamaz”
  Dediler, haberini verdiler kâhinleri, ozanları..

  Gökte yıldızların aktığı görülürdü
  Ve aynı anda yerde putların devrildiği, yıkıldığı..

  Ve vahy yolundan çekilip gitti bozgun
  Şeytanların şahı; bozgun askeri yerinde kala kaldı..

  Nasıl ki, Ebrehe’nin ordusu dağılmıştı;
  İki avuçtan atılanla bir ordu kör olmuş, yere saplanmıştı..

  Allah dedikten sonra o taşların atılışı
  Rabbine yalvarır yalvarmaz balığın karnından atılanın çıkışını andırmıştı..

  Yemin ederim ikiye bölünen aya,
  O’nun kalbiyle ilgili aya..And içerim aya karşı!..

  Ve o hayrı, keremi içine alan mağaraya..
  And içerim ki, Kafirlerin gözleri içerdeki Işıktan kör oldu bakamadı..

  And içerim ki, Muhbir-i Sadık mağaradaydı ve Sıddık mağaradaydı..
  Görmediler ve sandılar ki, orda, kimsecikler yoktu ve olamazdı..

  Ne bilsinler ki, örümcek O’nun için örmüş ağını..
  Güvercin, O’nun için yuva yapmış, yumurta bırakmış uçup durmaktaydı..

  Allah isterse bir güvercin, bir örümcek ağıyla da korur,
  Kat kat zırhı ve yüksek kaleleri aratmaz,
  onlardan müstağni kılar insanı..

  Ve bir örnek daha:
  Çağırınca Peygamber, Ağaçlar geldi, eğildi huzurunda;
  Dallarıyla, kökleriyle yürüdüler; Çünkü yok ayakları..

  Çizgiler çekerek yol ortasına, yazılar yazarak
  Güzel yazılar yazarak; dalları budakları...

  O bulut gibi ki, O nereye giderse üstünde o da oraya gider,
  O’na, gün ortasında yakan güneşe karşı gölge yapardı..

  Dünyanın sıkıntısı binince boğazıma
  Hemen sarılır, sığınırım O’na..
  O hemen kurtarır bu zavallıyı..

  İki dünyaya ait hiçbir şey yok ki, o hayır saçan elden
  İstemiş olayım da almamış olayım, olmadı..

  Aklın ermeyince hemen inkâra kalkma rüya vahiylerini;
  Belki gözleri uyurdu O’nun ama, kalbi uyumazdı..

  Nübüvvetiyle O gerçeğin doruğuna çıkmıştı
  Nasıl inkâr olunabilir erginlerin rüya durumları..

  Allah’ın alanı bu. Ne vahiy çalışmakla olur
  Ve ne de bir suçtur Peygamberin gâibi çizip anlatışı..

  Bir dokunmakla nice hastayı iyi etti eli
  Nice çılgınlık zincirini kırıp mahkûmlarını kurtardı..

  Kara kıtlık yılları oldu, O’nun duasıyla canlı ve ak
  Sanki gecenin oratasında ansızın bir dolunay çıktı..

  Bulut akıttı durdu suyu öylesine ki, o kurak vâdilerde;
  Oldu her sel bir arim seli, her ırmak bir deniz ırmağı..

  Bırak konuşayım, anlatayım o mûcizeleri:
  Geceleri dağlarda yakılan şölen ateşleri gibidir âşikârlıkları..

  İnciyi işlersen değerlenir şüphesiz;
  Ama işlemesen de inci incidir; incilikte farksızdır işlenmişi, hamı..

  Ama nasıl uzanabilir hayali övüşün o yüceliklere
  Ki orda hüküm sürer o davranış ve ahlâkın hârikalar mantığı..

  Biri Kur’an Âyetleri: Haktır, Allah’tan gelmedir,
  Ezelî ve ebedîdir, sonradandır, fakat yoktur öncesi başı..

  Zamanla kayıtlı değil getirdiği kutsal haber
  Son saatten, Addan, İremden haber...
  Odur mutlak haberlerin saltanatı..

  Devam edip gidiyor O’nun hükmü. Üstündür
  Öbür peygamber mûcizelerine ki, tesirleri ve hükümleri ebedî olmadı..

  Öyle muhkemdir ki, hamlede yıkar inkârı ve şüpheyi
  Tartışma kabul etmez; hâkime hakeme yok ihtiyacı..

  Kimse karşı çıkamadı O’na. Yeltenmediler değil ama.
  Düşmanı, en düşmanı bile O’na sığınmakta buldu var olmayı..

  Belâgatı, düşmanının davasını uzaklara fırlatır:
  Kötü niyetlinin elini hareminden ırakta tutmaktır zaten yiğide yaraşanı..

  Kemmiyette anlamlar deniz dalgalarından büyük;
  Keyfiyetse, güzellikte ve değerde cevahirden üstün ve san’atlı..

  Madem okuyunca gözün, gönlün nur doldu, aydınlandı;
  Zafer buldun her vakit. Öyleyse bu sağlam ipe iyi yapış, sarıl sıkı..

  Okuyuşun, korkusundansa alev alev yanan cehennem ateşinin
  İtfaiyesi budur yalnız ateşin: Yanık yürekle çağırmaktır tek şartı..

  Sanki O şöyle bir pınar: Yüzü simsiyah olan
  Gelip bir yıkanmakla bembeyaz olur; budur nur pınarı..

  Ve O, adalette sırat gibi kıldan ince; hak ve eşitlikte de,
  Hassas ve ayarlı mizan gibi, insanlar ve kâinatlar arası..

  Bakma bilmezlikten gelişlerine, inkarlarına yüreği karaların
  Onlar öyle bilir, öyle anlarlar ki... Ama ya kıskançlıkları?..

  Eh! Öyleyse kalksın ağrıyan göz inkâr etsin, göremiyor ya,
  Güneşi, gün ışığını; yaralı ağız da, alamadığından suyu, suyun lezzetini, tadını..

  Çölde hızlı hızlı giden yoksullar; develeri
  İz bırakarak giden dilek sahipleri görürsün. Yön tektir; O Hayr kaynağının evi alanı..

  Sen ey, anlayanlar için, bizzat varoluşunla ne büyük işaret ve mûcize,
  Nimetin kadrini bilenler için ne büyük nimetsin, ne büyük Hakk armağanı..

  Ne hesabı mümkün, ne kitabı harikalarının
  Ve yine de usanmaz insan bir bir anmaktan onları..

  Kalktın bir gece, kutsal bir yerden kutsal bir yere gittin,
  Kapkaranlık gecelerde dolunay nasıl ilerlerse
  Alımlı alımlı..

  Çıktın, boyuna çıktın.. Yükseldin Kâbe Kavseyne kadar,
  Ki, daha önce ne kimse çıkmıştı oralara,
  Ne de hayal ve ümit etmişti; bırak çıkmayı..

  Seni öne geçirdi her yerde peygamberler, resuller,
  Seni öne geçirip arkada durdular kendileri, hizmet geleneği icabı..

  Delip yedi kat göğü geçip gittin Sen o üstün insanlarla alay alay;
  Başlarında Sendin, başlarında sallanan sancak Senin sancağındı..

  Öyle çıktın, yükseldin ki, yarışanlar kaldı yarı yolda;
  Yakınlıkta ilerisi, daha ötesi kalmadı..

  Bütün makamlar geride kaldı Makamından
  Çağrıldığın o an, Tektin artık nasıl tekse; gök ve kale sancakları...

  Devşirmek için yemişlerini gözlerden saklı
  Bir buluşmanın ve gizliden gizli sırrı..

  Topladın öğülesi gök çiçekleri, üstünlükleri tek başına;
  Aştın bütün menzilleri yalnız, ıssız kalabalıksız, hızlı hızlı..

  Tayin edildiğin iş nice ulu;
  İdrakse ne kutlu sana mahsus nimetler alanını..

  Günler geçer, geceler geçerdi; gün ne, gece ne bilmezlerdi
  Ancak haram ayı geceleri yaparlardı uyku bayramı..

  Yüzen atlar denizinin üstünden akar asker denizi,
  Atlar dalga dalga deniz ileri, çoşkun kahramanları..

  Onlar ki, koşar Allah’a doğru, yaşar Allah için;
  Mahveder, kökünden söküp atar küfrü, şimşekten kılıçları..

  Ne mutlu sana bana Ulu İslam Milleti, şuurların örgüsü;
  Bize Yaratan verdi o sağlam, o yıkılmaz yapıyı..

  Allah, bizi kendisine çağıranı, çağırınca kendisine,
  O Peygamberlerin oldu, bizse ümmetlerin başı..

  Bir arslanın nasıl ürkerse koyunlar sesinden, heybetinden,
  Öyle perişan etti. O’nun çıkış haberi, inkar yobazlarını..

  Peygamber terketmedi savaş alanını; düşman,
  Çevrilinceye dek göğdelere, kasap çengellerine asılı..

  Düşmanların gözü hep kaçışta olurdu savaşlarda;
  Kol ve bacakları kıskanırlardı, kargaların kapıp kaçtığı..

  Onlarla kurtuldu yalnızlıktan İslam Milleti, Dini;
  Sanki yadellerden döndü, yurdunu buldu, sıla yaptı..

  Allah, ordusuyla koruyacak, varlık var oldukça O’nu;
  O, dul ve yetim, babasız ve sahipsiz olmadı..

  Her biri bir dağdır savaşta, onlara çarpan, onlarla çarpışanlara
  “Savaş meydanında ne gördün?” diye sor, düşmanlarına sor onları..

  Bedire sor, Huneyne sor, Uhuda sor.. Sor bütün savaş alanlarına;
  Kesin sonuç alışta, zaferde onlar mı üstündü,
  yoksa kendi işinde veba mı?..

  Kıpkırmızı çıkaranlardır kapkara vücutlara sokup
  Yıldırımdan da çabuk, bunlar ak çelik kılıçları..

  Onlar sanki kâtip, süngüler de kalemleriydi
  Ve vücutlarda bir tek harfi bile noktasız bırakmazlardı..

  Silahla donanmışlardır ve yüzlerinden tanınırlar
  Seçilirken ilk bakışta nasıl hemen seçilirse ağaçlar içinde gül ağacı..

  Her biri silahları içinde saksı içindeki gonca gibi;
  Zafer rüzgarları sana armağan eder kokularını...

  Dağlarda fışkıran çamlar gibi birden zuhur ederler atlar üstünde;
  Kolanların ilmeklerin sıkılığı değil dimdik tutan onları, yüreklerin, bileklerin sağlamlığı..

  Kalpleri, dudakları uçukladı korkudan düşmanların
  Ayıramaz oldular kahramanı koyundan, kardan karanlığı,
  kargadan kartalı..

  Onlara bir ormanda rastlayan aslan bile uslanırdı,
  Çünkü beraberlerindeydi Peygamberin zaferi ve duası..

  Yok dostundan tek kişi yardımını görmesin,
  Düşmanından tek kişi yemesin tokadını..

  Dinin kanatlarını gerdi ümmet üstüne;
  Gözlerden saklar orman aslan yuvalarını..

  Ne felsefe, ne mantık durup dayanabildi,
  Kur’an’ın karşısında. Fikir gecelerini ışıttı aydınlığı..

  Yeter sana peygamber mucizesi, okumamışken bilgisi;
  O “cahiliyet” çağında, öksüzlük de üste, terbiye ve ahlâkı..

  O’nu öğer öğerim, yorulmam ve usanmam. Affa sebep umarım;
  Şairlikle, devlet memurluğuyla geçen ömrün bütün suçlarını..

  Boyna bir boyunduruk bunlar: Korkulu son hazırlar.
  Sürüklediler beni; sanki ben kurbanlık bir deve, onlar ipi halkası..

  Ah! Çocukluk etmişim; harcamışım kendimi bir ömür boyu:
  Bir ömür boyu, toplamış, devşirmişim suç ve pişmanlıkları..

  Bir de düşün nefsimin ticaret zararını,
  Bir an duraklamadan din satıp alan dünyayı..

  Ismarlama yerine hazır eşya düşkünü;
  Parayı peşin alıp yiyen, malı boyuna borçlanan imalatçı..

  Gerçi günah işliyorum ama dönmüş değilim O’na verdiğim sözden,
  Kopar cinsinden değil gönlümün bağı..

  Söz vermiştir kurtaracaktır, adıyla çağrılanı..
  Ve beni O’nun adıyla çağırırlar..

  Ve insanlık içinde kim olabilir, O’ndan çok sözünde duranı..

  Yarın hesap gününde tutmazsa O elimden:
  Sen benim için de: Vay sana!
  Hey sonsuz kayan adam, uçurumlar kurbanı..

  Haşa! O, mahrum etmez yardımından isteyeni;
  Koğmaz konu komşuyu, soğuk karşılamaz kendine sığınanı..

  Düşüncemi, şiirimi O’nu öğme yoluna koyduğum günden beri,
  O oldu benim için koruyucular koruyucusu, kurtarıcılar kurtarıcısı..

  Lütfunu esirgemez en dar elden bile O.
  Çünkü: Yağmur ihmal etmez çiçeklerle süslemekte
  su tutmaz yalçın dağ uçlarını..

  Gözüm yok, bu dünyanın parasında pulunda, zerresinde.Bu türlü zehirleri..
  İki avucunu açıp toplar ancak, Herem’in öğücüsü şair Züheyr takımı.

  Ey insanların en iyisi!. En üstünü! Yalnız sana sığınılır,
  Herkes için geçerli, kimsenin kurtulamadığı vakit kapıyı çaldı mı..

  Allah’ın Resûlü, beni de bürümeye, örtmeğe yeter kurtaran örtün..
  Göründüğü o gün, öç alan adıyla Yaratıcı..

  Bu dünya ve öte dünya, senin bağış bolluğundan örnekler;
  Levh ve kalem bilgisinin bilgindedir kaynağı..

  Nefsim! Düşme umutsuzluğa büyük günah işlemişlik yüzünden..
  Mutlak bağışlayan yanında, değil büyüğü küçüğünden farklı..

  Nefsim! Düşme umutsuzluğa büyük günah işlemişlik yüzünden..
  Mutlak bağışlayan yanında, değil büyüğü küçüğünden farklı..

  Günahların büyüklüğüne göre gelir, o ne kadar büyükse o daha da büyük olur,
  Umulur ki, dağıtılırken kullara Yaratanın acıyışı..

  Rabbim! Yalvarışlarımı döndürüp çevirme bana geri;
  Rahmetinden elverir bir rakam eklemeden, kapama hesabımı.

  Rabbim! Bu kuluna yardım et, bu dünya ve öte dünyada.
  Korkulu olaylar ve durumlarda yok bir parçacık olsun dayanıklığı..

  Rabbim! İzin ver çözülsün ebedî salavat bulutları bir kez daha..
  Boşansın Resûl üstüne sel sel, sicim sicim “Selam! Selam” yağmurları..

  Ailesi üstüne, arkadaşları ve bağlıları üstüne bir kez daha.
  Yaşasın bir kez daha, o sana en yakın, eli açık, gönlü ipekten yumuşak, içleri pırıl pırıl yolunun uluları..

  Ban ağacının yaprağını, göğdesini titrettikçe tiril tiril Bad-ı Sâba,
  Kızgın çöllerde ürpettiği sürece develeri devecinin şarkıları..

  Çeviri : Sezai Karakoç '' ALINTI''...


 2. #2
  Misafir
  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Yer
  Mersin
  Yaş
  26
  Mesajlar
  44
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Cevap: Kasİde-İ bÜrde

  İmam-ı Muhammed bin Said Busayri sofiyye-i aliyyenin büyüklerindendir. Şazili olan Ebul-Abbasi Mürsi’nin yetiştirdiği Evliyadandır. Ebül-Abbasi Mürsi de, Ebül-Hasen-i Şazili’nin talebesidir. 695 [m. 1295] ‘de Mısır’da vefat etmiştir. Kendisine felç hastalığı geldi. Bedeninin yarısı hareketsiz kaldı. Resulullaha tevessül edip, insanların en üstününü öven meşhur kasidesini hazırladı. Rüyada Resulullaha okudu. Çok hoşuna gidip arkasından mübarek hırkasını çıkarıp, imama giydirdi. Bedeninin felçli olan yerlerini mübarek eli ile sığadı. Uyanınca, bedeni sağlam idi. Hırka-i seadet de arkasında idi. Bunun için, bu kasideye Kaside-i bürde denildi. Bürde, hırka, palto demektir.

  İmam-ı Busayri sevinerek, sabah namazına giderken, salah ve zühd ile meşhur bir zata rastladı. İmama, kasideni dinlemek isterim dedi. Benim kasidelerim çoktur. Hepsini herkes bilir dedi. Kimsenin bilmediği bu gece Resulullaha okuduğunu istiyorum deyince, bunu hiç kimseye söylemedim. Nerden anladın dedi. O zat da, imamın rüyasını, olduğu gibi haber verdi. Vezir Behaeddin bu kasideyi işitince, hepsini okutup, saygı ile ayakta dinledi.

+ Cevap Ver

LinkBacks (?)

 1. Yandex
  Refback Bu Konu
  09-19-2016, 07:53 AM
 2. Yandex
  Refback Bu Konu
  07-14-2015, 12:55 AM
 3. Yandex
  Refback Bu Konu
  10-09-2014, 01:27 AM
 4. Yandex
  Refback Bu Konu
  08-27-2014, 12:01 AM
 5. Yandex
  Refback Bu Konu
  08-24-2014, 04:06 AM
 6. Yandex
  Refback Bu Konu
  07-23-2014, 07:51 AM
 7. Yandex
  Refback Bu Konu
  07-07-2014, 11:55 AM
 8. Yandex
  Refback Bu Konu
  07-07-2014, 03:52 AM
 9. Yandex
  Refback Bu Konu
  07-01-2014, 05:54 PM
 10. Yandex
  Refback Bu Konu
  05-09-2014, 02:57 AM
 11. Yandex
  Refback Bu Konu
  05-05-2014, 01:51 PM
 12. Yandex
  Refback Bu Konu
  05-04-2014, 01:50 AM
 13. Yandex
  Refback Bu Konu
  04-21-2014, 12:51 PM
 14. Yandex
  Refback Bu Konu
  03-22-2014, 06:53 PM
 15. Yandex
  Refback Bu Konu
  02-28-2014, 10:28 PM

Benzer Konular

 1. Kaside-i Bürde - Fon Müzigi - Kaside fon müziği dinle
  By MuHaMMeD in forum Fon müzikleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-15-2011, 10:55 PM
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11-30-2009, 01:15 PM

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379