"Kadir" kelimesi İslam Alimleri tarafından üç şekilde yorumlanmıştır:

1. Hüküm gecesi demektir. Buna göre , Kadir Gecesi demek:" Takdir-i ilahide hükmolunmuş işlerin , yahut birçok işlere hükmeden muhkem emirlerin ayırt edildiği gece" anlaşılır. Buradaki takdir' den maksat ezeli hükmün açığa çıkmasıdır.

2. " Şeref ve azamet" anlamına gelir. Buna göre Kadir Gecesi Demek: Şeref ve azamet gecesi , yani " çok şerefli ve değerli bir gece " demektir.

3. " Tazyik" anlamına gelir. Buna göre " tazyik gecesi " demek olur. Zira denilmiştir ki, o gece inen meleklere yeryüzü dar gelir. İslam Alimlerine göre tazyikten maksat " sonunda büyük hayırların gerçekleşeceği değerli işlerin ortaya çıkmasıdır. Hatırlanacağı üzere Kuran'ın , Efendimiz Hazretlerine ilk vahyi Cebrail Aleyhisselamın tazyiki ile başlamıştı."ayrıntılı bilgi için Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili