Kadere iman şarttır

Reformcunun kader hakkındaki sözlerine cevap vermeye bugün de devam ediyoruz. Kadere inanmak, imanın altı şartından biridir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(İman; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, âhirete [Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir.) [Buhari, Müslim, Nesai]
(Kadere inanmak, iman esaslarındandır.) [Ebu Davud, Tirmizi]
(Kaderi inkâr edenin İslam’dan nasibi yoktur.) [Buhari]
(Kadere iman, tevhidin nizamıdır.) [Deylemi]
(Ahir zamanda kaderi inkâr edenler çıkacaktır.) [Tirmizi]
(Ahir zamanda, şu üç şeyden korkuyorum: Müneccimlere [falcılara] inanmak, kaderi inkâr ve idarecilerin zulmü.) [Taberani, İbni Asakir, Hatîb, İbni Ebi Âsım]
(Ümmetim kaderi inkâr etmedikçe, dinde sabittir. Kaderi inkâr edince helak olur.) [Taberani]
(Âhirette kaderi yalanlayana rahmet edilmez.) [İ. Adiy]
(Şu üç şeyden korkuyorum: 1- Âlimin sürçmesi, 2- Münafıkların “Kur’an böyle diyor” diyerek tartışmaya girişmesi, 3- Kaderin inkârı.) [Taberani]
(Kaderden bahsedilince dilinizi tutun!) [Taberani]
(Kadere, hayra ve şerre iman etmedikçe, başa gelenin asla şaşmayacağına, başa gelmemesi takdir edilenin de asla gelmeyeceğine inanmadıkça, hiç kimse iman etmiş sayılmaz.) [Tirmizi]
(Bütün Peygamberler şunlara lanet etti: 1- Allah’ın kitabında olmayan şeyi ona ekleyen [Kur’anı kendi görüşüne göre açıklayan], 2- Allah’ın kaderini inkâr eden, 3- Allah’ın zelil ettiğini aziz, aziz ettiğini de zelil eden zalim idareci.) [Taberani]
Her şeyi yaratan Allahü teâlâdır. Bir hadis-i şerif meali:
(Allahü teâlâ buyurur: “Ben âlemlerin Rabbiyim, hayrı da, şerri de ancak ben tayin ederim. Hakkında şer yazdığıma yazıklar olsun, hakkında hayır yazdığıma ise ne mutlu!”) [İ. Neccar]
(Allahü teâlâ, kullarının iyilik mi kötülük mü işleyeceklerini, Cehennemlik mi, Cennetlik mi olduklarını elbette bilir, bildiğini de yazıyor. Yoksa yazdığı için kul öyle yapmak zorunda kalmıyor. Cebriye, Allah zorla yaptırır der, Mutezile ise, kaderi inkâr eder. Doğru yol, ikisinin ortası olan Ehl-i sünnettir.)


--------------------------------------------------------------------------------