Duygudurum bozuklukları, duygudurumun ciddi ve sürekli rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlıklar, depresyon ya da duygu yükselmesi biçimini alabilmektedir. İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu olan hastalar, manik dönem olarak bilinen son derece yükselmiş duygu dönemleri yaşarlar. Bu hastalarda, olağandışı ve sürekli, kabarmış, taşkın ya da huzursuz Duygudurum dönemleri görülür. Benlik saygılarında abartılı bir artma, dikkat dağınıklığı, uyku gereksiniminde azalma, her zamankinden daha çok konuşkan olma gibi durumlar mevcuttur. İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu olan kişilerin, kötü sonuçlar doğurma olasılığı yüksek etkinliklere katılma olasılıkları yüksektir. Hastaların mesleki işlevselliklerinde, toplumsal etkinliklerinde ya da başkalarıyla olan ilişkilerinde belirgin bozulmalar görülür.

İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu riskinde cinsiyet farklılıkları bulunamamıştır. Ayrıca bu bozukluğun ilk dönemi genellikle 20-30 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. Yapılan aile çalışmalarında, Duygudurum Bozukluğu olan bireylerin akrabalarının, genel nüfustaki bireylerden daha fazla Duygudurum Bozukluğu geliştirme olasılığı olduğu anlaşılmıştır. Genetik faktörler, iki Uçlu Duygudurum bozukluğunun gelişminde önemli bir rol oynasa da, bunlar bu Bozukluğu tümüyle açıklayamamaktadır. Bireyin yaşamı boyunca geçirdiği çeşitli deneyimlerin, bozukluğun gidişi kadar başlangıcını da etkilediği bilinmektedir. Ancak, stresli yaşam olayları ile manik dönemlerin başlaması arasında açık bir bağlantı bulunamamıştır.

İki Uçlu Duygudurum bozukluğunun tedavisinde lityum kullanılabilir. Lityum tuzunun etkileri, ilk olarak 1949’da Avustralyalı psikiyatrist John Cade tarafından ortaya çıkarılmıştır. Yapılan araştırmalarda, lityumun, manik dönemlerin ve iki Uçlu bozukluk hastalarının depresif dönemlerinin nüksetmesi olasılığını azalttığı görülmüştür. Ancak lityumun olası toksik etkilerine karşı, gerekli testlerin düzenli olarak yapılmasına, düzenli bir diyet ve özellikle de normal düzeyde tuz kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.

KAYNAKLAR

Oltmanns, T.F., Neale, J.M., Davidson, G.C. (2003). Anormal Davranışlar Psikolojisinde Vak’a Çalışmaları (Çev. Ed. İ. Dağ). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınlar
ı.