Müslümanı hor görmeyecek, onlara eziyet etmeyeceksin!

Fatih Sertyüz

araştırmacı yazar

Müslüman'ım demekle iş bitmiyor. Hangi işleri yapana Müslüman deniyorsa o işleri yapacaksın. Hangi işleri yapana münafık deniyorsa, o işlerden uzak duracaksın. Hele hele hangi işleri zındıklar, gafiller, cahiller, günahkârlar yapıyorsa, o işlerden de uzak duracaksın.

Lokman Hekim'in güzel ahlakına hayran olanlar, bu hasletlere nasıl sahip olduğunu kendisine sorunca "Ahlaksızların yaptıklarından uzak durdum" demiş. Münafığın, zındığın, fasıkın, günahkârın ve cahillerin işlerini alışkanlık haline getirirsen, kendine çeki düzen vereceksin. Maun suresinde namaz kılanlara yapılan tehdidi unutmayacaksın.

"Vay o namaz kılanların haline ki, kıldıkları namaz onları kötülükten (yalancılıktan, iftira atmaktan, kötü zandan, dedikodudan vs.) uzak tutmaz. Gidecekleri yer Cehennemdeki Veyl çukurudur."

"Acaba hayatım Kur'an'a ve Sünnet'e uyuyor mu" diye nefsini hep kontrol edeceksin. Yaptığın hareketler Müslüman kardeşini incitiyor mu, ona zarar veriyor mu diye kendine sorular soracaksın.

"Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elim bir azap vardır. Onlara "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiği zaman "Biz ancak ıslah edicileriz" derler. Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridirler." (Bakara 10-11-12)

"Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur." (Nisa 112)

"Size bir iyilik dokunsa bu onları tasalandırır; başınıza bir musibet gelse, buna sevinirler. Eğer sabreder ve korunursanız, onların hilesi size hiçbir zarar vermez." (Ali İmran 120)

"Ey iman edenler... Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten, kin ve düşmanlıkları ağızlarından belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları düşmanlık ise daha büyüktür." (Ali İmran 118)

"Mümin erkek ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir." (Ahzab 58)

"(Resulüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecaviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin kimselerden hiç birine, malları ve oğulları vardır diye boyun eğme..." (Kalem 10-14)

"Rasuli Ekrem efendimiz göğsünü işaret ederek "Bir kimsenin şerli olması için, Müslüman kardeşini hor görmesi kâfidir. Muhakkak Allah sizin kalıbınıza, suretlerinize ve halis olmayan amellerinize bakmaz. Lakin kalplerinize bakar" buyurdu.

Rasulullah "Cennet kapıları Pazartesi ve Perşembe günleri açılır. Yalnız kendisiyle kardeşi arasında buğz ve düşmanlık bulunan kimseye müstesna..." (Ebu Hureyre)

Bir adam "Ya Rasulullah, benim akrabalarım vardır. Onlara gidip geliyorum, onlarsa benimle alakayı kesiyorlar. Onlara iyilik ediyorum, onlarsa bana fenalık ediyorlar. Onlara yumuşaklıkla muamele ediyorum, onlarsa cahil muamelesi yapıyorlar" dedi. Peygamber ise "Eğer dediğin gibiyse güya sen onlara sıcak kül yedirmiş gibisin. Artık sen bu muamelene devam ettikçe Allah'ın yardımı seninledir" dedi. (Ebu Hureyre)

Hamiş: "Emredildiğin gibi dosdoğru ol!"