Öldükten sonra ahiret hayatı başlar

Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar


Muhterem Müslümanlar!

Anamızdan doğduk. Dünyada yaşıyoruz. Ebedi devam edecek olan ahirete göçeceğiz. Bu göçüşün adı ölümdür. Ölüm, dünya ile ahiretin ara kapısıdır.

Dünyada kalış sürecimizin de, bu hayatın hızlı akışı nedeniyle çok kısa sürelidir. Bu kısacık zaman dilimini nasıl geçirmeliyiz de, ahirette Cennetin sonsuz nimetlerinden istifade etmiş olalım. İşte bunun yolunu ve tarzını bildirmek üzere, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gönderilmiş ve Kur'ân-ı Kerim vahyedilmiştir. Ölçü elimizde ve önümüzdedir.

Dünya hayâtımızın çok kısa süreceği hep hatırlatılmıştır. Bu hususta şâirin şu iki mısraı dikkat çekicidir. Şâir diyor ki: "Anamdan doğdum çıktım pazara,

Bir kefen aldım dönüyorum mezara."

Muhterem Müslümanlar!

Hesabını Allah'a vereceğimiz bir dünya hayatı yaşıyoruz. İmanın 6 esasından biri de ahiret hayatına inanmaktır. Orada verilecek hesaba inanmak ve bunu dikkate almaktır.

Dünya hayatındaki bütün olumsuzlukların arsızlığın, hırsızlığın hortumculuğun, kapkaçcılığın, katilliğin zimmete haramları geçirmenin birinci sebebi insanlarda ahiret/ölüm inancının dikkate alınmayışından kaynaklanmaktadır. İçtiği bir bardak suyun hesabını Allah'a vereceğine inanan ve bunun kaçınılmaz olduğun bilen bir insan suç işleme cesaretinde bulunabilir mi? Kesinlikle bulunamaz... Onun için, ahireti hayatlarında dikkate almayanlar, büyük bir süratle cehenneme doğru koşanlardır.

Muhterem Müslümanlar!

Müslümanlar olarak kendimizi ve yaşadığımız şu dünyayı pisliklerden arındırmadan Allah'ın rızasına kavuşmayız.

Dünya için ahireti, ahiret için de dünyayı terk etmek Müslümanlara yasaktır. Yeryüzünde hayra vesile olacak her hareketi yapmak Müslümanın vazifesidir.

İnsanın yaratılış gayelerinden biri de dünyada sınanmaktır. Hayatımızın ve ölümümüzün hikmeti de budur. Göç ve kudret sahibi Allah (c.c.)'dür. (Mülk suresi, Âyet: 2)

Ölen için dünyaya dönüş yoktur. Bunu hepimiz biliyoruz. Ahirette dünyadaki yaşantımızın karşılığını göreceğiz. Zerre kadar iyiliğin de kötülüğün de karşılığının görüleceği ahirete doğru gidiyoruz. (Zilzal suresi, Ayet: 7-8) Ömrümüzü nerede ve nasıl geçirdiğimizin hesabını vereceğiz. (Tirmizi, Kıyamet. 1/353)

Bütün bunları bilerek ve hesabını da yaparak, yaşarsak cenneti hakederiz. Hesabın hesabını yaparak yaşayalım Muhterem Müslümanlar!