Niçin rızık endişesi çekiyoruz


Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar


Müslümanlar birçok hususlarda yasak olmasına rağmen kâfirlerle işbirliği yapmaktadırlar. Yapılan bu işbirlikteliklerinden biri de rızık endişesidir. Günümüz Müslümanları (çok azı müstesna) kâfirler gibi rızık endişesi içindeler.
Niçin rızık endişesi çekiyoruz? Çünkü, Allah'ı ve O'nun Rezzak ismini doğru dürüst tanımıyoruz. Sonra da olan oluyor. Rızık endişesiyle herşeyinden taviz veren sözde Müslüman bir güruh meydana geliyor.
Müslüman Yaratan'ına tam bir tevekkül ile teslim olandır. Menakıb-ı Bistamı adlı bir kitap var. Bu kitap 1949 yılında Kahire'de tab edilmiş. Yazarı: Muhammed bin Ali es-Sehlegi. Bu kitabın 91'inci sahifesinde şöyle bir menkıbeden bahsediliyor:
Bâyezıd-ı Bistami Hazretleri olgunluk yolunun başlarında iken bir gün yaptığı ibâdetlerden, zikirlerden, tefekkürden zevk almadığını farkedince hizmetine bakan Ebû Musa isimli zata:
- Evi bir araştır, yiyecekten, içecekten, giyecekten ne var, demiş.
Ebû Musa evi dolaşmış. Bulunması gerektiğinden fazla miktarda üzüm olduğunu görmüş. Bu fazla üzümleri varlığından şeyhi haberdar etmiş. Bu fazlalık bilgisinden haberdar olur olmaz Bâyezıd-i Bistami, Ebû Musa'ya şu emri vermiş:
- O fazlalık olan üzümleri hemen ihtiyaç sahibine ver. Hanemiz bakkal dükkanına dönmüş de haberimiz yok, demiş.
İşte Müslümanın yapması gereken budur. Yığma hırsı Müslümanları mahvetmiştir. Eşya deposu haline getirdiğimiz evlerimizin hesabını Allah'a nasıl vereceğiz?
Allah'ın isimlerinden biri de er-Rezzak'tır. Rezzak, "Yarattıklarına faydalanacakları şeyleri ihsan eden" demektir.
Rızık, Allah'ın mahlûkatına faydalanmasını murat ettiği şeylerdir. Kendisinden faydalanılan her şeye rızık denir. Rızık 2'ye ayrılır:
1- Zâhiri rızık: Yiyecekler, içecekler, giyecekler, kullanılan eşyalar, çoluk-çocuk, vücudun çalışma kudreti, bilgi, mülk ve servet... hep bu kısımdandır.
Kâinatta herşey bir hazinedir, boş şey yoktur. Âl-i İmran Sûresi'nin 191'inci âyeti tabiatta gizli olan hazinelere dikkatimizi çekmektedir.
2- Mânevî rızık: Semâvî kitaplardır. Son Kitap Kur'an-ı Kerim'dir.
Müslüman için rızık endişesi yoktur. Sebeplerine sarılan insan rızkını elde eder. Bunun için günah işlemeye de gerek yoktur. Şu sözler üzerinde biraz düşünelim bakalım ne çıkacak:
Yer demir,
Gök bakır,
Ev de tamtakır olsa,
Ülkenin çocukları da senin olsa,
Rızık endişesi çekme...
Allah'ın Rezzak ismini asla unutma...