Mü'min ve sâlih Müslümanlar başımın tacı olsunlar; ellerinden ve eteklerinden öperim. Var olsunlar sağ olsunlar, sıhhat ve afiyette olsunlar. Allah'ın selâmı, rahmeti, bereketi, koruması üzerlerine olsun.
Allah yolunda, Peygamberin izinde; Kur'ân'a, Sünnete, icmâ-i ümmete, Şeriata, ahlâk-ı islâmiyeye uygun şekilde; ihlâsla, irfanla, hikmetle, adaletle, insafla, istikametle hizmet edenler, i'lâ-i kelimetullah edenler biz sizin peşinizdeyiz. Ayağınızın tozu olmak ne büyük şereftir bize...
Konumuz Müslümanlar değil, İslâmcılardır. İslâmcıların da hepsi değildir, aşağıda zikr ettiklerimdir.
* Varan1: Haram rant yiyen İslâmcılar size yazıklar olsun, iki yakanız bir araya gelmesin, tepe üstü düşün, beter olun, berbat olun! Müslümanlara leke sürdünüz...
* Varan 2: Bozuk düzenlerde bozuk işler yapılır nice b.... yenilir diyen İslâmcılar!.. Bu sapık fetvaya uymaktan dönmezseniz biz sizden, siz bizden beri olunuz, sizi gözümüz görmesin, yıkılın gidin!
* Varan 3: İhalelere fesat karıştıran sahte İslâmcılar. Başlarınıza o ihaleler kadar taş düşsün!
* Varan 4: Vaktiyle bu düzen bozuk diyen, ellerine fırsat ve imkan geçince bozuk ve çarpık dedikleri düzenin veya sistemin haram nimetlerine aç köpekler gibi saldıran sahtekâr İslâmcılar!.. Bu yolda giderseniz akıbetiniz hayr olmaz.
* Varan5: Hazret-i Ömer Faruk Efendimiz Ümmetin işini görürken Ümmet mumunu yakar, kendi işini görürken kendi kandilini uyandırırmış edebiyatı yapan, ellerine imkân geçince saçı bitmedik yetimlerin, fakir fukara halkın hukukunu çiğneyen uğurssuz İslâmcılar... Sizleri gözümüz görmesin.
* Varan 6:Kur'ân'da Rabbimiz "Allah müsrifleri sevmez... İsraf edenler Şeytanın kardeşleridir..." buyurmuşken, kendileri Nemrud gibi, Fir'avn gibi, Neron gibi, Şeddat gibi israf, debdebe, tantana, şaşaa, ihtişam, gurur, kibir içinde yaşayan, ne oldum delisi, küçük dağları kendisi yarattı sanan türedi İslâmcılar, başınıza haram servetleriniz kadar taş yağsın!..
* Varan 7: Saçlarına yün yumakları ilave edip sözde tesettüre giren dar ve rengarenk elbiseler içinde gezip tozan; erkeklerin şehvetli dikkatlerini açık hafifmeşrep karılardan fazla çeken İslâmcı sayın bayanlar!.. Ya tevbe edip dosdoğru tesettüre girin, yahut bu numaraları, bu tiyatroları bırakın.
* Varan 8: Arazilere daha fazla yapı, daha fazla kat izni çıkartıp, bu yüzden oluşan rantlardan milyonlarca lira haram komisyon alan İslâmcılar!.. O haram komisyonlar size zehir olsun, zıkkım olsun!..
* Varan 9: Emanetleri ehil ve layık olanla değil, kendi yaranına, yakınlarına, akrabalarına dağıtan, nepotizm yapan, emanetlere hıyanet eden İslâmcılar!.. Sizin yatacak yeriniz yoktur.
* Varan 10:Bir yanda Sünnî görünen, öte yandan ne kadar reformcu, yenilikçi, bid'atçi, değişimci varsa onlarla işbirliği yapan bukalemun tıynetli İslâmcılar!.. Bu münafıklıklarınız cezasız kalır mı sanıyorsunuz?
* Varan 11: Haklı ve doğru uyarılardan, olumlu tenkitlerden nefret eden, yalan da olsa övgülere bayılan münafık İslâmcılar!.. Bu kafayla daha ne kadar sürdürebilirsiniz bu oyunu?
* Varan 12: Yâranlarını, yalakacılarını, yağcılarını, meddahlarını, pohpohlayıcılarını mükafatlandıran, onların önüne yağlı kemikler atan, övgülere doymayan İslâmcılar!.. Tarihteki benzerlerinizden hiç ibret almaz mısınız siz?
* Varan 13: Riyaset, makam, mevki, erîke, şan, şeref, ün, alkış delisi İslâmcılar!.. Hubb-i riyasetin cinsel şehvetten 360 kat fazla ve yakıcı olduğunu size hiç söylemediler mi?
* Varan 14:Mukaddes dâvâmızı deve eden İslâmcılar!..
* Varan 15: Allah'ın âyetlerini ucuza satan İslâmcılar!..
* Varan 16: İslâm'ı ve Müslümanları yeryüzünden kazıyıp silmeye yemin etmiş harbî, militan, amansız kâfirlerle işbirliği yapan İslâmcılar!..
* Varan 17: İslâm'ın ve Ümmetin önündeki en büyük engeli oluşturan İslâmcılar!..
Veyl size!.. Eyvah size!.. Vah size!.. Efsus ki efsus size!..
(İkinci yazı)
DOĞALGAZ YAKIYOR

Şu doğalgaz gibisi yoktur doğrusu... Eskiden odun, kömür sobası, mangal, ocak devrinde ne zahmetler varmış. Sobanın külünü temizle, içine tahta parçaları, kömür koy, tutuştur, ısınmasını bekle...
Oh şimdi bu zahmetlerden, kirden isten pastan külden kurtulduk. Kibrit çakmaya bile ihtiyaç yok. Düğmeye bas yeter.
Geleli kaç sene oldu acaba? Doğalgaz eskiden ısıtıyordu, şimdi yakıyor.
Doğalgaz sayacı fıldır fıldır fıldır dönüyor... Dön sayaç dön...
Eskiden en ucuz yakıt olan doğalgaz şimdi en pahalı yakıt oldu.
Doğalgaza zam yapılacakmış. Bu kaçıncı zam?
Minguş bey odun kömür yakmaya karar vermiş ama dairesinde soba için baca deliği yokmuş. Atom sobası mı yaksa acaba?..
Doğalgaz çok moderen bir şey. Elektrik kesilince yanmıyor. Evde bebek var, yaşlı var zavallılar tir tir titriyor.
Timbuş ailesinin bütçesi ayda 1500 lira, bunun beşyüzü doğalgaza gidince geri kalan para ihtiyaçlara yetmemiş! Olsun, doğalgaz temiz, doğalgaz modern, doğalgaz zahmetsiz. Düğmeye bas yansın, düğmeye bas sönsün.
Doğalgaz konforu Türkiye'ye şimdiye kadar birkaç yüz milyar dolara mal oldu. Olsun, yeter ki temiz olsun.
Doğalgaza verilen paralarla fabrikalar yapılıp istihdam sağlansaydı... Ziraatimiz geliştirilseydi...İşsizlere iş bulunsaydı daha iyi olmaz mıydı?
Yooo böyle konuşma. İnsan temiz yaşamalı, konforlu yaşamalı... Ölcecekse de temiz ölmeli, doğalgazlı ölmeli.
Düğmeye bas yansın sayaç fıldır fıldır dönsün. Düğmeye bas sönsün. Şu soğuklarda zangır zangır titrenilsin.
Fıldır fıldır zangır zangır...Ne temiz...Dumansız ısıtıyor ve dumansız yakıyor.
Kardeş Azerbaycan bize gönderdiği doğalgaza zam yapacakmış.
Ah doğalgaz vah doğalgaz.
Temiz ve konforlu yaşamak ve ısınmak. Temiz ve konforlu yanmak.
Temiz ve konforlu ölmek...
Ah ey uygarlık sen nelere kadirsin!..
Hem ısıtıyor, hem yakıyorsun.
Temiz temiz...
(Üçüncü yazı)
GIYBET İLLETİ

Gerçek Nurcu asla gıybet etmez...Gerçek Nakşî asla gıybet etmez...
Hem Nurcuyum diyecek, hem Nakşîyim diyecek, hem de bol bol mütemâdiyen gıybet edecek...Olur mu böyle şey?
Ben Nurcuyum,
Ben Nakşîyim,
BenKadirîyim,
Ben filan tarikat mensubuyum,
Ben dervişim,
Ben hocayım... diyen kimsenin sıdkı, doğru söylediği, gerçek olup olmadığı gıybet edip etmemesinden anlaşılır.
Gıybet ediyorsa yalancı Nurcudur.
Yalancı Nakşîdir.
Sahte derviştir.
Hoca müsveddesidir.
Günahkâr Müslümandır.
Kul bazen yanılır, gaflete düşer gıybet eder ama sâlih Müslüman hemen hatâsını anlar, tevbe eder.
Müslümanlıkla devamlı gıybet bir arada olmaz.
Hele bazıları gıybet ediyor, etme denilince "Benim bu söylediklerim gıybet değil, tenkittir..." diyor. Böylesinin küfre düşmesinden korkulur.
Gıybet içki içmekten ağır bir günahtır.
İslâm dini gıybeti yasaklar, gıybet kebairdendir, yani büyük günahlardandır. Buna rağmen gıybet İslâm dünyasında çok yaygındır.
Gıybet hakkında faydalı bir kitapçık:
GIYBETİLLETİ. (112 sayfa) Bedir Yayınevi, Cağaloğlu Yokuşu, No: 6, Vilayet civarında. İstanbul Tel: 0212/519 36 18 (Fiyatı 1,5 TL.)
İmkânı olanlar böyle faydalı uyarıcı ucuz kitapları alıp hediye etsinler. Çay kahve içilir, biter. Kitap kalır.