Mevlüt Özcan - Milli Gazete

2010-04-16
Kutlu Doğum, Kutlu Peygamber


Muhterem Müslümanlar! Şu günlerde Kutlu Doğum Haftası içerisinde bulunuyoruz. Bu yıl, 14 Nisan 2010 Çarşamba gününden itibaren bir hafta boyu etkinliklerle, doğumu münasebetiyle Efendimiz Aleyhisselât-u vesselam her zamankinden biraz daha fazla anlatılacaktır.

Hz. Muhammed (S.A.V) senede bir def'a doğumu münasebetiyle değil, O, her zaman ezanlarda, namazlarda, zikirlerde ve daha pek çok yerlerde anılıyor. Şüphe yok ki, O, insanlık için bir önder, Allah'ı sevenler, ve O'nun rahmetini ümit edenler için güzel bir örnektir.

Muhterem Müslümanlar!

İslâmi yapılanmada 3 ana unsur vardır:

1- Kur'an-ı Kerim

2- Peygamberimiz Efendimizin şahsı

3- Efendimizin hadisleri (yani Sünneti)

. Kur'an-ı Kerim, Rabbı'mızın Kelâmıdır. Emir ve nehiyleri kesindir. İslâm'ın Anayasası'dır...

. Peygamberimiz Efendimiz'in şahsı, kâinatın ve içindekilerin yaratılış sebebidir. Bundan dolayı, Peygamberimizi çok iyi tanıyacağız. Selâmetimiz ve saadetimiz O'nu tanıyabildiğimiz ve kendisine uyabildiğimiz oranda olacaktır.

Bütün peygamberlerde bulunması gereken Sıdk (doğruluk), Emanet, Fetanet (Akıllılık), İsmet (Günahsızlık) vasıflarından başka bizim Peygamberimizde bunlardan ayrı olarak üç sıfat daha vardır:

1- Hatemü'l-enbiyadır. Yani Peygamberlerin sonuncusudur. O'ndan sonra peygamber gelmiyecektir.

2- Peygamberliği cihanşumüldür. Kâinattakilerin tamamının Peygamberidir.

3- Tebliğ ettiği şeriat kıyamete kadar bâkidir. Başka bir din gelmeyecektir. Âl-i İmran suresinin 19. âyeti bu gerçeği beyan eder.

"İçinizden bir Peygamber geldi ki, sizin küçük bir sıkıntıya düşmeniz bile O'nu üzer. O size çok düşkündür. Mü'minler için yüreği şefkat ve merhametle çarpar" (Tevbe S.Â: 128) âyeti O'nun bize ne büyük bir nimet olduğunu beyan eder.

. Efendimizin Hadislerine (Yani Sünnetine) gelince O'nlarsız İslâm yaşanmaz.

Peygamberimiz (mealen) buyurmuştur ki:

"Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. (Buhari, Nikah: 1),

"Sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur, beni seven de Cennet'te benimle beraberdir." (Tirmizi. İlim: 16)

"Ümmetime, Sünnetimle ilgili 40 hadisimi ezberleyene/ezberletene kıyamet günü şefaatçi olacağım."

Böyle yapanlar "âlim olarak haşrolur", "Peygamberlerle beraber haşrolur" şeklindeki rivâyetler de günümüze ulaşmıştır.

Muhterem Müslümanlar!

Peygamberimiz,

. Besmelesiz hiç bir iş yapmazdı.

. Kahkaha ile gülmez, gülemserdi.

. Evde ailesine yardım ederdi.

. Namahrem kadınlara elini öptürmez, onlarla tokalaşmazdı.

. Tesettüre çok dikkat ederdi.

Peygamberimizin günlük yaşayışla ilgili sıradan bir hareketinde bile, insan hayatını yakından ilgilendiren birçok fayda ve hikmetler vardır:

Meselâ, yemekten önce ve sonra ellerini yıkayan, sofrada sünnete uyarak tıka basa midesini doldurmayan, yatağa girerken sağ tarafına yatan sıhhatini muhafaza etmiş olur. Aile erfadıyla birlikte iken Rasûlûllah'ın aile hayatıyla ilgili sünnetini tatbik eden huzurlu bir aile hayatı yaşar. Kanaat düsturuna ve iktisat prensibine hassasiyet gösteren bunun maddi-mânevi faydalarını görür.

Muhterem Müslümanlar!

Bir mü'min normal günlük işlerinde Peygamberimize uyarsa işi artık sıradan bir iş olmaktan çıkar, bir ibâdet mânâsı kazanır. Bir diğer husus da, Sünneti yaşayan bir mü'min, hem kendisi doğru yoldan sapmaz, hem de başkasını saptırmaz.

Efendimiz buyurdu ki:

"Ey insanlar! Size iki şey bırakıyorum: Onlara sımsıkı sarılırsanız, hiçbir zaman dalâlete düşmezsiniz. Onlar: Allah'ın kitabı ve Peygamberi'nin sünnetidir."

Muhterem Müslümanlar! Bu sebepten dolayı, her Müslüman Sünnet-i Seniyye yi yaşamayı vazife olarak bilmeli ve gereğini yerine getirmelidir..