+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Hayatta En Hakikî Mürşid Dindir

 Güncel Yazılar Ve Haberler Katagorisinde ve  Köşe Yazıları Forumunda Bulunan  Hayatta En Hakikî Mürşid Dindir Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Hayatta En Hakikî Mürşid Dindir Mehmet Şevket Eygi araştırmacı yazar A ZİZ kardeşim, bil ki: Bütün doğru ve düzgün inançların, fikirlerin, hükümlerin; iyi amellerin, işlerin; güzelliklerin ana kaynağı Allah'ın Kitabı olan Kur'ândır. Kur'ândan sonraki ikinci kaynak, onu açıklayan Sünnettir. Üçüncü kaynak ise icmâ ümmettir. Yine iyi bil ki: 1. Akıl ...

 1. #1
  Gönüllü Paylaşımcı
  Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  1.359
  Tecrübe Puanı
  12

  Standart Hayatta En Hakikî Mürşid Dindir

  Hayatta En Hakikî Mürşid Dindir


  Mehmet Şevket Eygi

  araştırmacı yazar


  AZİZ kardeşim, bil ki: Bütün doğru ve düzgün inançların, fikirlerin, hükümlerin; iyi amellerin, işlerin; güzelliklerin ana kaynağı Allah'ın Kitabı olan Kur'ândır. Kur'ândan sonraki ikinci kaynak, onu açıklayan Sünnettir. Üçüncü kaynak ise icmâ ümmettir.
  Yine iyi bil ki:
  1. Akıl tek başına kaynak değildir.
  2. Aklın Kur'âna, Sünnete, icmâ-i ümmete aykırı düşünceleri ve hükümleri yanlıştır, bâtıldır.
  3. Bir konuda akıl ile nakil (yani Kur'ân ve sünnet) uyuşmazlık içindeyse, o konuda akıl hatâlıdır.
  4. Ahlâkın ve faziletin kaynağı Kur'ân, Sünnet ve icmâ-i ümmettir. Salt akılla iyi ahlâk ve fazilet elde edilemez.
  5. Akıl âlettir, vasıtadır; amaç değildir.
  6. Aklı olmayan mükellef değildir ve onun dini yoktur.
  7. Hayatta en hakikî mürşid (irşad eden, yol gösteren, kılavuzluk ve rehberlik yapan) pozitif ilimler ve akıl değil, dindir,İslâm'dır.
  8. Din dışı ilimlerde İslâm'a, imana, Kur'âna, Sünnete aykırı ne kadar düşünce, görüş, nazariye (teori), tez, iddia varsa hepsi de yanlıştır ve batıldır.
  9. Yaratılış inancına aykırı olan Evrim teorisi (Darvinizm) bâtıldır, yanlıştır, sapıklıktır. Zaten o sadece bir teoridir, isbat edilmiş bir gerçek değildir. Darvinizmi isbat edilmiş bir gerçek gibi gösterenler mürekkep cahil ve sahtekârdır.
  10. Hiçbir ilmî gerçek ile Kur'ân çatışmaz.
  11. Akıl tek başına bir kaynak olsaydı, sırf akılla gerçekler bulunup bilinseydi; bunca akıl sahibi insanlar nice temel konularda birbirine zıt inançlar, iddialar, tezler, teoriler ileri sürmezler, aralarında çatışıp durmazlardı.
  12. Akılcılık ile akıllılık bir değildir. Akıllı insan akılcı olmaz.
  13. Zekâ ile akıl arasında ince farklar, nüanslar vardır.
  14. Kur'âna uymayan zekâ, Şeytana uymaya mahkûmdur.
  15. Doğru inançlar ve dinî hükümler sırf akılla değil; Kur'ânı, Sünneti, icmâ-i ümmeti iyi bilen icazetli râsih ulemânın, fukahanın ve mürşidlerin irşadıyla bulunur ve öğrenilir.
  16. Muhkematı bırakıp, heva ve re'yleriyle yanlış yorumladıkları müteşabihata tâbi olanlar akıllı ve firasetli Müslüman değildir.
  17. Zekâ katsayısı 80 olan bir Müslüman, IQ'su 130 olan bir ateistten bin kere değil milyar kere daha akıllıdır.
  18. Gerçek din âlimlerine, gerçek fakihlere, gerçek şeyhlere, gerçek mürşidlere tabi olanlar onların ilim, irfan ve firasetleriyle aydınlanır.
  19. Bir şeyhe, mürşide, rabbanî âlime muhtaç olup da, böyle münevver ve muhterem bir kimseye bağlanmayan, tâbi olmayan, biat etmeyen kimsenin şeyhi ve rehberi şeytan olur.
  20. Fıkıh ilminin babası olan İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri, büyük mürşid Cafer-i Sadık hazretlerine iki yıl mürid olmuştu. "O iki yıl olmasaydı Numan (kendisini kasd ediyor)helâk olurdu" buyurmuşlardır.
  * (İkinci yazı)
  BEDİÜZZAMAN IRKÇI VE KEMALCİ DEĞİLDİR!..
  1. Bediüzzaman Said Nursî imana, İslâma, Kur'âna, Sünnete, şeriata hizmet etmiş bir İslâm büyüğüdür.
  2. Bediüzzaman hassaten bir Kürt büyüğü değildir.Onun Kürtçülükle, ırkçılıkla ilgisi yoktur.
  3. Şahsen, bir Müslüman olarak Bediüzzaman'ı Abdülkadir Geylanî'yi, İmamı Gazalîyi, İmamı Rabbanîyi, diğer İslâm büyüklerini sevdiğim gibi severim.
  4. Bediüzzaman ile M. KemalPaşa din, iman, İslâm, dünya görüşü, metot bakımından kesinlikle bağdaşmaz ve uzlaşmaz. Bu ikisini dost ve uyumlu gösterenler büyük bir yanılgı içindedir.
  5. Bediüzzaman bütün ömrü boyunca Kemalizme karşı olmuştur.
  6. Bediüzzaman siyaset üstü bir şahsiyettir.
  7. Bir tek Bediüzzaman vardır, Risale-i Nurlar da külliyat olarak tektir. Birtakım şahıslar, gruplar, klikler kendi kafalarına ve isteklerine göre hayalî ve yapay Bediüzzaman'lar çıkartmış, Risale-i Nurları da kendi heveslerine ve isteklerine göre yorumlamışlardır.
  8. Bediüzzaman bir Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanıdır. Onu Ehl-i Sünnete aykırı inanç, görüş ve doktrinlere ve ideolojilere âlet edenler vebal altındadır. Tekrar ediyorum: Bediüzzaman Kürtçü, ırkçı, diyalogçu, M. Kemal sempatizanı değildir.
  9. Nurcu, ne Nur talebeleri arasında, ne de Ümmet içinde fitne fesat, menfi ihtilâf çıkartmaz... Nurcu gıybet etmez... Nurcu hem Risale-i Nur camiasının, hem de Ümmet-i Muhammed'in birliği, beraberliği, uyumu için çalışır.
  10.Üstad hazretleri yaşarken bir tek Nurculuk vardı. Ölümünden bu yana 50 sene geçti, irili ufaklı belki on, belki yirmi Nur grubu var. Böyle bir bölünme ve parçalanma Risale-i Nur'un ruhuna ve merhum Üstad hazretlerinin öğretilerine ve nasihatlerine uymaz.
  11. Bendeniz has bir Nur talebesi ve hizmetkârı değilim. Bediüzzaman'ı ve Risale-i Nurları seven ve destekleyen aciz ve naçiz bir Müslümanım. Hiçbir iddiam yoktur. Bütün Risale-i Nur gruplarının, Üstadın sağlığında olduğu gibi birleşik ve müttehid olmalarını isterim.
  12. Müteahhid yayınevlerinin ayrı ayrı Risale-i Nur külliyatı basmalarından ve yaymalarından pek hoşlanmam.
  13. Risale-i Nurların ticarete alet edilmesinden hiç hoşlanmam.
  14. Risale-i Nurlarda, Üstadın sağlığında yaptığı tashihat, tadilat, son şeklini verme dışında yeni ve keyfî değişiklik, ilave, çıkartma yapılmasını bir Müslüman olarak istemem ve kabul etmem.
  15. Nurcu görünen bazı kimselerin para toplamasını hiç uygun bulmam.
  Bediüzzaman'ın mirasına, Risale-i Nurlara ihlâsla hizmet edenlere minnet ve teşekkür borcum vardır.
  Bediüzzaman hayatı boyunca İmana, İslâma, Kur'âna, Sünnete, Şeriata hizmet etmiştir. Risale-i Nur bu hizmetin vasıtası ve âletidir, gayesi değildir.
  Risale-i Nura ihlâsla, Üstadın metodu ile, sırf Allah rızası için, ahlâk-ı Muhammedîye uygun olarak, Üstad gibi Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde kalarak, ücretini mahlukattan değil Haliq'tan bekleyerek, Kürt ırkçılığı yapmayarak, Tevhid ile Teslisi bir tutmayarak tevazu ve mahviyat içinde hizmet edenlerin hepsi bendenizden çok üstün kimselerdir. Onlar faziletlidir, bendeniz faziletsizim. Dualarına muhtacım. Yaşları küçük de olsa ellerinden öperim. Kendilerine hürmet ve selâmlarımı arz ederim.Kusur ettimse afv buyursunlar, ıslahıma dua etsinler.
  * (Üçüncü yazı)
  NAMAZ İÇİN İŞİNİ DEĞİŞTİREN GARSON
  ŞEHRİN dış bölgelerinden birinde güzel ve temiz bir lokantada (Ovalı lokantası, E 5 Yolu Havaalanı karşısı. Sefaköy. 0212/424 65 34) Konya yemekleri yedik. Masamıza bakan Samsunlu garsonu anlattılar. Buradan önce başka bir yerde çalışıyormuş. Patronları namaz kılmasına izin vermemiş. O da ayrılmış, daha az ücretle burada çalışmaya başlamış.
  Aferin Müslüman böyle olmalı. Yüzüne bir şey söylemedim ama içimden çok tebrik ve tahsin ettim.
  Namaz kılabilmek için işini değiştiren, bu yüzden ücretinde azalma olan Müslüman bir tür hicret etmiş olur. Hicret sevabı kazanır inşaallah.
  Keşke eski patronları insaflı, toleranslı, geniş düşünceli olsalardı. İyi bir Müslüman abdest almak, namaz kılmak bahanesiyle işini aksatmaz.
  Yemek yediğimiz lokantada mescid de vardı. Akşam namazını orada kıldık. Abdest alma lavabosu ayrıydı. Hesabı ben ödemedim, fiyatları makulmüş.Yemekten sonra ikram ettikleri çayın notu 10 üzerinden 7 idi. İnşallah bunu 8'e, 9'a çıkartırlar. Çaydan 10 numara almak çok zor bir iştir.
  Dünyada en fazla çay içen millet biziz ama bizim köklü bir çay kültürümüz yok. Japonlar millî çay seremonilerini öğrenmek için icazetli bir üstattan dört yıl boyunca ders alıyor.
  Lokantada cam kenarına oturmuştum. Aşağıda otoyoldan seller gibi araba akıyor. Külüstür araba hemen hemen yok gibi. Çoğu lüks otolar. Çoğunda tek kişi var. Millet yekun olarak yüz milyarlarca doları arabaya yatırdı. İhtiyacımızı karşılayacak mütevazı bir otoyu gururumuz, kibrimiz, nefsimiz kabul etmiyor. İlle de pahalı ve şatafatlı olacak. Allah bize akıl ve vicdan versin.
  28 Şubattan sonra Ergenekon cuntası Müslüman Anadolu sermayesinin gelişmesini engellemek istemişti. Başaramadılar. Konyalı iş adamları İstanbul'da restoran açıyor ve başarılı oluyor, iyi hizmet veriyor. Ne güzel gelişme. Müslümanlar, islâmî sermaye helâl ticarete, helâl hizmetlere, üretime, ihracata, el sanatlarına ve zanaatlarına (Kütahya çiniciliği, Avanos çömlekçiliği gibi) yönelmelidir.
  Helâl yollarla para kazanan, zengin olan tacirlerin ellerinden öpülür.
  Helâl para kazanan Müslüman bir tacirle, ihalelere fesat karıştırarak zengin olan sahte İslâmcı bir olur mu? Birincisi zekâtını Şeriata ve fıkha göre veriyorsa aziz olur, ikincisi rezil ve zelil olur.
  İçkisiz Ovalı lokantası sahiplerini tebrik ediyorum. Hem lezzetli yemekleri ve tatlıları için, hem de namaz kılmak isteyen müşterileri için mescidleri bulunduğundan dolayı.
  16.04.2010


+ Cevap Ver

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349