Kutlu Doğum Haftası II

Mehmet Talü

araştırmacı yazar


Yine bir yerde vaize ve kadın Kur'an öğretmenlerinden oluşan Türk Tasavvuf Musikisi Kadınlar Korosu, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle özel bir konser vermiş! Bir düşünelim... Hiç Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bundan razı olur mu? Bu yapılan, Kur'an-ı Kerim'e, Sünnete, icma-i ümmete, Şeriata, fıkha, ahlâk-ı islâmiyeye aykırıdır. Başları örtülü de olsa vaizelerin ve kadın Kur'an öğretmenlerinin çalgılar eşliğinde namahrem erkeklere konser vermesi dinimiz tarafından yasaklanmış ve haram kılınmıştır. 15 asırlık İslâm tarihinde böyle bir bid'at görülmemiştir, büyük bir günah işlenmiştir.

İslâm'a, Kur'ân-ı Kerim'e, Şeriat'a, Sünnet'e aykırı etkinliklerle dine hizmet edilemez. Böyle Kutlu Doğum Kutlaması olamaz! Ölçüsüz, saygısız, sınır aşıcı etkinlikler sonunda, Rabbimiz muhafaza etsin, tokatlar gelebilir. Tokat ne demektir, bilir misiniz?

Sevgili Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz anılacaksa, O'nun doğum yıldönümü kutlanacaksa; bunun mutlaka mevrid-i nassa, şer'î ölçülere ve hükümlere, Sünnet'e, İslâm dininin temel kurallarına uygun olması gerekir.

Peygamber aşığı bir millet olarak Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz'i tanımak, anlamak, yaşamak en tabi vazifemizdir. Ancak Kutlu Doğum programları Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz'i:

• Anmaya

• Anlamaya vesile olmalıdır.

Kutlu Doğum Haftası, Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz'i sevme ve anlama haftasıdır. O'nun getirdiği kuşatıcı rahmeti içimizde hissetme dönemidir. Kendini tanımayan Rabbini tanıyamaz, niçin var olduğunu fark edemez. Sıradan bir canlı olarak yaşar gider.

Bu hafta vesilesiyle herkes Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz'in hayatı, ahlâkı ile ilgili mutlaka bir kitap okumalıdır. Siyer kitapları başvuru kaynağımızdır. Siyer, Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz'in hayatını anlatan eserlere verilen isimdir. Okumalı ve doğru bilgileri almalıyız. Dinimizi doğru öğrenmeliyiz. Üzerimize düşen görevi yapmalı onun o sevgisini insanlığa sunmalıyız. Başkalarını kınamak yerine kendi ödevimizi iyi yapmamız gerekir.

"Tanıyan sever, seven tanır." diye bir söz vardır. İnsan tabiatı tam da böyledir; tanıdıkça sever ve sevdikçe daha fazla tanımak ister. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz'i tanımak için önemli bir zaman dilimine giriyoruz. Kutlu Doğum Haftası, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz'i tanımak için bu hafta önemli bir fırsattır.

Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz'in sevgisi etrafında bütünleşmek

Dünya hayatının sonu, gelmez koşuşturması, çeşitli yönlerden maruz kaldığımız bilgi kirliliği ve iç dünyamızda yaşadığımız gelgitler neticesinde insanlığa umut kapıları açacak ahlâkî duyarlılığa sahip bir dindarlık ortaya koymakta zorluk çekiyoruz. İnsanlığın huzur ve mutluluğu elde etmekte zorlandığı, kişisel çıkar ve haz odaklı bir yaşantının özendirildiği günümüzde Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz'in getirdiği kutlu mesajı daha iyi anlamaya ve onun örnek ahlâkını rehber edinmeye her zamankinden daha fazla muhtacız.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de büyük bir ahlâk üzere olduğu bildirilen Sevgili Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz; birlikte yaşamanın vazgeçilmez unsurları olan barışı, hoşgörüyü, affı, merhameti, şefkati kuru bir iddia olmaktan çıkarıp yaşanılan bir gerçekliğe dönüştürdü. O'nun sözlerine ve davranışlarına yansıyan örnek ahlâkı sayesinde Cahiliye toplumundaki insanlar şirkten, haksızlıktan, kibir ve nefretten, bencillikten uzaklaşarak adalet, tevazu, sevgi ve fedakârlıkla bütünleşmiş erdemli bireyler haline geldiler.


islami forum , dini forum