Haramların taşlaştırdığı kalpler

Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar

Kâbusu andıran günleri yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar bedenimizin kimyasını bozdu; ruh sağlığımız ciddi anlamda tehdit altında.

Bir ülke düşünün ki, halkının % 88'i sadakaya muhtaç.

Zekât, sadaka hesabı yapacak Allah'ın vereceği azaptan korkan (istisnalar hâriç) zengin de yok denecek kadar az. Çünkü zenginin kazancı (çok azı müstesna)helâl yoldan değil ki, hayıra, gitsin de fakir, fukaraya zekâtı sadaka gibi dönsün.

Haramların taşlaştırdığı kalplerde merhamet de kalmadı.

İnsanın Allah'a itimadı olmazsa, ümitsizlikten helâk olur, gider.

Nasıl gitmesin ki, bir tarafta kolay kazandıkları paraları, nereye harcayacağını şaşırmış, dolarları dansözlerin başlarına saçanlar, bir tarafta ekmek parası bulamayan ve çöplükten ekmek toplayanlar...

Anlayacağınız, milletçe kıtlık yaşıyoruz. Herşeyimiz kıtlaştı.

Yiyecek, içecek bol. Denizlere dökülüp tarlalarda çürütülüyor. Lâkin, yiyecek kıtlığı var.

Mevcut nüfusun üç katını rahatlık içinde geçindirebilecek imkânları olan bir ülkenin vatandaşlarıyız. Lâkin, çalışmak için iş kıtlığı var.

İnsan kıtlığı var.

İman kıtlığı var.

Adam gibi adam kıtlığı var.

Kaliteli siyasetçi kıtlığı var.

Başarılı bürokrat kıtlığı var.

Dürüst devlet adamı kıtlığı var.

Müthiş adalet kıtlığı var.

Merhametli tüccar kıtlığı var.

Kaliteli, dürüst sanatkâr kıtlığı var.

Şefkat, merhamet duygularını yitirmiş, kendinden başkasını düşünmeyen, kalpleri taşlaşmış, vicdanları kararmış, suratları nursuzlaşmış sureta adam kılıklı adam çok; lâkin, insan gibi insan kıtlığı var.

Garip ama şu da bir gerçek:

Rüşvetin, yolsuzluğun, hortumculuğun en ciddi sorun olduğu ülkemizde; tek dermanımız İslâm, en büyük tehlike telâkki edilerek müntesipleri acımasızca muâmeleye tâbi tutuluyor.

Emin insanların, en güvenilmez kişiler olarak ilân edilip, en hâin insanların, en emin insanlar olarak itibar göreceği günlerin geleceğini, Peygamberimiz Efendimiz haber vermiştir. Herhâlde o günleri yaşıyoruz.

Allah'ını, vatanını, milletini seven, kendisine kötülük yapanlara bile acıyan, herkese şefkatli ve merhametli olan insanlar maalesef çete reislerinden daha tehlikeli görülüyor.