Komşu komşunun külüne muhtaçtır

Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar


Muhterem Müslümanlar! Önce konumuzla ilgili birkaç ayet ve hadis mealini arzedeceğim:

Cenab-ı Hakk Celle ve âlâ buyuruyor ki meali şudur:

• Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın...

• Ana-babaya iyilik edin...

• Akrabalarınıza iyilik edin...

• Yetimlere ve yoksullara iyilik edin...

• Yakın ve uzak komşuya iyilik edin...

• Arkadaşlarınıza iyilik edin...

• Yolculara iyilik edin...

Size hizmette bulunan kimselere iyilik edin..." (Nisa Suresi, âyet: 36)

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)'in mübarek sözlerinden birkaç tanesinin meâli de şöyledir:

• "Allah katında komşuların en iyisi, komşusuna iyi davranandır." (et-Tac.c/5)

• "Cebrail (a.s.) bana komşuyu öylesine tavsiye et ki, komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim." (Buhari-Müslim)

• "Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin..." (Buhari-Müslim)

• "Komşusu şerrinden emin olmadığı kişi cennete giremez..." (Müslim)

• "Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin..." (Buhari-Müslim)

• "Ya Ebû Zerr! Çorba pişirdiğin zaman suyunu biraz fazlaca koy. Sonra komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel ve uygun bir şekilde sun..." (Müslim)

Muhterem Müslümanlar!

Aile bireylerinden sonra, insanın en yakın çevresi şüphesiz ki, komşularıdır. Komşularına güven vermeyen kişi kâmil (olması gerektiği gibi) bir mü'min değildir. Seyahate veya tatile giderken: "- Komşu al şu anahtarı hem eve göz kulak ol hem de çiçekleri sulayıver" diyemeyen güvensizlik içinde bulunulan yerlerdeki insanlarda Müslümanlık eseri yok demektir. Bu güveni vermeyen nesiyle Müslüman olabilir bunu bilmek lâzım...

Müslüman:

• Komşusuyla iyi geçinen,

• Seven,

• Sevilen,

• Aranan,

• Komşularına güven veren kişidir.

Peygamberimiz Efendimiz:

• "Komşusu aç iken tok uyuyan bizden değildir" buyurdu. Burada kastedilen açlık sâdece mide ile ilgili açlık değildir. Mide ile birlikte:

• Beyin açlığı,

• Bilgi açlığı,

• Ruh açlığı da bunun kapsamına girer.

Komşularına karşı komşunun tebliğ, bilgilendirmek, öğretmek örnek ve önder olmak mükellefiyeti de var bu kastın içinde. Bugün bu anlamda komşuluk ilişkisi ya yok, ya da olması gerektiği seviyede değil. "Komşu komşunun külüne muhtaçtır" atasözümüz de, komşuluk ilişkilerimizin olması gereken boyutunu bize hatırlatmaktadır.

Muhterem Müslümanlar!

Komşuluk ilişkilerinde menfaat hesabı yapılıyor. Menfaat hesabı:

• Sevgiyi öldürdü.

• Karşılıksız yardımlaşmayı öldürdü.

• Sadaka anlayışını öldürdü.

Böylece menfaati olduğunda komşuya giden veya kabul eden bir toplum olduk. Bu anlayış bize büyük belâ ve musibetler getirdi.

Muhterem Müslümanlar!

Komşularımız hem dert ortağımız hem de sevinçlerimizi paylaştığımız yakınlarımız olabiliyor. Sanayileşme ve teknoloji insani değerleri ve komşuluk ilişkilerimizi yok etti. Bu ilişkilerin kesilmesi insanları yalnızlığa itti. Kapı komşu tanınmaz hâle geldi. Televizyon programları, evlerin darlığı, ev yerine apartman yaşantısı, dünya işlerinin ağırlığı, mal ve para kazanma hırsı komşuluk ilişkilerimizin bozulma sebebi oldu. Müslümanlar için bunlar mâzeret olmamalı.

Muhterem Müslümanlar!

Komşularımıza:

• İyilik ve ikramda bulunalım...

• Selamlaşalım...

• Ziyaretleşelim...

• Yardımlarına koşalım...

• Üzüntülerini sevinçlerini paylaşalım...

• Hediyeleşelim...

• Onlara zarar vermeyelim...

• Kusurlarını araştırmayalım...

Bunlar hepimizin komşuluk görevlerimizdir.


islami forum,dini,forum