Namaza kalkmak ve kılmak

Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar


Gereği olduğu kadar anlatılmayan ve anlaşılmayan konulardan biri de namazdır. Bizde namazın sadece fıkhının bir cüzü üzerinde durulur: Elim şöyle duracak, bacağın böyle olacak, belin bu kadar kırılacak, parmakların bu şekilde kavrayacak... vesaire gibi.

Oysa namazın sadece fıkhi yönü yok. Bunun yanında kesinlikle ele alınması gereken hususları da var. Bunlar anlatılır ve anlaşılırsa namazın önemi kavranmış olur.

Bir insan muhatabına namazı anlatacaksa şu beş hususu bilhassa dikkate almalıdır.

1- Namazın fıkhı yönü.

2- Namazın tıbbi yönü.

3- Namazın sosyolojik yönü.

4- Namazın psikolojik yönü.

5- Namazın ekonomik yönü.

Namaz bu noktalardan hareketle ele alınmadıkça ne anlatılmış ve ne de anlaşılmış olur.

Bunları hatırlattığımız zaman muhataplarımız, ifade edilen hususları ihtiva eden eser/kitap olup olmadığını soruyorlar. Maalesef bu konuların topluca ele alındığı mevcut bir kitap yok.Biz böyle bir çalışmanın içindeyiz. İnşaallah yakın da istifadenize arzedilmiş olunur.

İnsanlarımızın en çok sorduğu sorulardan biri de "ne yapsam sabah namazına kalkamıyorum/uyanamıyorum" hususudur.

Bunun için ne yapalım ki, sabah namazlarını zamanında uyanmış olarak ifa edebilelim.

Bunun için tavsiyeler ve tecrübeler önümüzü aydınlatır/bize kolaylıklar sağlar. Şunları yapabiliriz.

1- Sabah namazına kalkmak için yatsı namazını vaktinde kıldıktan hemen sonra yatmaktır. Peygamberimiz Efendimizin sünneti budur.Bu sünneti uygulayan için sabah namazına kalkamama sorunu olmaz.

2- Bir hafta sabah namazına muntazaman kalkarsak vücut buna alışacak, o vakit gelince insan otomatikman uyanacaktır.

3- Uykudan uyanınca "hele biraz yatayım 5 dakika sonra kalkayım" demeyin; hemen yatağı terk edin. Aksi halde şeytan göz kapaklarınıza oturur sizi sabahın bereketinden mahrum eder.

4- Kalkmak için çalar saatinizi ayarlayın. Kalkacağınız saate ayarladığınız saatinizi yataktan uzağa koyun. Uzandığınızda kapatacak mesafeden uzakta olsun. Çaları durdurmak için mutlaka kalkmanız gereksin. Sabah namazına kalkmanız için bu yöntem son derece önem arzeder.

5- Telefonunuzu PTT'nin uyandırma servisine bağlayın. O saatte sizi uyandıracaklardır.

6- Sabahları namaza kalkan dostlarınıza tembihatda bulunun, sizi vakti gelince telefonla arayıp kaldırsınlar. Daha sonra da kalkıp kalkamadığınızı yine telefonla kontrol etsinler.

Sizler de evinizdekileri sabah namazına kaldırırken kaba, saba, hırçın, zorba olmayın. Münasip lisanla, yumuşak tavırla, hoş ve hoşnutluk içinde bir ifade ve muâmele ile hâne halkınızı uyandırın.