Sağlıklı bir hayat Kur'ân ile mümkündür

Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar


Muhterem Müslümanlar! "Kur'ân'a iman ediyoruz" demek yeterli değildir. Sıkıntılardan kurtulmamız Kur'ân'ın bütünüyle hayata uygulanmasıyla mümkündür. Bu gerçekleşmedikçe asla kimsenin başı halâs bulmaz/bulamaz...

Eğer, idarecilerimiz gerçekten milletimizi seviyorlarsa, devletimizin bekasından yana iseler, bayrağımızın ilelebed dalgalanmasını istiyorlarsa, ezanın susmasını asla istemiyorlarsa bu memleket için yapacakları en hayırlı hizmet Kur'ân-ı Kerim'i bu ülkede söz sahibi yapmaları olacaktır. Ey idarecilerimiz samimiyetlerinizi lütfen ortaya koyunuz. Ne olduğunuzu açıklıkla belli ediniz. Ediniz ki, kurt ile kuzu artık ayrılsınlar birbirlerinden... Herkes ne olduğunda/ne olmadığında samimi olsun...

Muhterem Müslümanlar!

Kur'ân, dünyada bir dengedir. Allah (c.c.) dünyayı Kur'ân ile dengelemiştir. Bunu devre dışı bırakanlar dünyanın ve dolayısıyla toplumların dengesini bozmuşlardır. Bugün dünyadaki sıkıntıların/adaletsizliklerin ana sebebi budur. Anarşinin, enflasyonun, bereketsizliğin, sömürünün, dünyanın insanlara dar gelişinin tek sebebi Kur'ân'ın yaşantımızdan devre dışı bırakılmış olmasındandır.

Kavanozdaki bala bal demekle ağız tatlanmaz... Elbise elbise demekle ağız tatlanmaz... Elbise elbise demekle insan giyinmiş olmaz. Yorgan, yatak, yastık demekle insan istirahat etmiş olmaz. Kur'ân, Kur'ân'a iman ediyoruz demekle de, O'nu hayata uygulamadıkça gözyaşlarımız durmaz...

Muhterem Müslümanlar!

Unutulmaması gereken önemli noktalardan biri de şudur:

Makamlar, mevkiler, menfaatler, şöhretler hep gelip geçicidir. Bunlara aldanmamak lazım. Geçici dünya hayatında ebedi ahireti kazanacak bir hayatı yaşamak üzere yaratıldık. Âhiretini kaybedenler dünyasını da şimdiden kaybetmiş olurlar.

Muhterem Müslümanlar!

Sizlere bütün su ifadelerimi isbat edecek üç âyetin meâlini arzedeceğim:

• "Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'ân-ı Kerim'e) sımsıkı sarılın... Ve sakın ayrılığa düşmeyin... Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın... Hani siz birbirlerinize düşman idiniz. Allah sizin kalblerinizi birbirine ısındırdı da O'nun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun kenarında idiniz de; Allah sizi oradan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor ki, hidayete eresiniz..." (Al-i İmran suresi. Âyet: 103)

• "Allah'a ve Rasülüne itaat edin... Birbirlerinizle çekişmeyin... Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin... Şüphesiz ki, Allah sabredenlerle baraberdir..." (Enfal suresi. Ayet: 46)

"Ey iman edenler! Size fasıkın biri bir haber getirirse, onun gerçek olup olmadığını araştırın. Hemen inanıvermeyin. Bilmeden yaptığınız fenalıktan dolayı pişmanlık duyarsınız." (Hucurat suresi: Âyet: 6) MuhteremMüslümanlar!

"Allah'ın ipi"nden maksat Kur'ân-ı Kerim'dir. Bütün müfessirler âyeti açıklarken bu ifadeyi kullanmışlardır.

Muhterem Müslümanlar!

Allah'ın ipine sarılalım... Çünkü kurtuluşumuz buna bağlıdır...