Dünyada sportif faaliyetler

Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar


İslâm'ın sporla ilgili hükmünü bir önceki yazımızda özetlemiştim. Bu kısa beyandan sonra, günümüzdeki sportif faaliyetlerin inancımızla alâkalı olan ve olmayan taraflarını ele almamız selâmetimiz açısından çok önem arzetmektedir.
Günümüzde tatbik edilen şekliyle bütün sportif faaliyetlerin hiçbirinin faydalı tarafı yoktur. Sömürü aracı yapılmaktadır. Kapitalist tekellerin propaganda aracı yapılmıştır. "Spor" öyle bir tezgah yapılmıştır ki, uluslararası koordineye dönüştürülmüş, dünya genelinde ipleri elinde tutan güçlere menfaat aracı haline getirilmiştir.
Günümüzde spor anlayışı, sadece heyecan verici bir ihtiras vasıta ve modası halindedir. Bu anlayış ve böyle bir uygulama hatalıdır, sağlık için de zararlıdır.
Sporda elde edilmesi gereken, bir müsabakayı ne pahasına olursa olsun kazanma hırsıyla didinme değildir. Çünkü bu hırs ve heyecan vücudu yorar, sinirleri tahrip eder. Vücut hırpalanır. Spor yapmanın maksadı, elde edilmesi, gerekeni bu değildir. Spor, bedeni ve zihni dinlendirdiği nisbette spordur.
Bugünkü spor anlayışı İslâm'ın spor anlayışından yüzde yüz farklıdır. Efendimiz (S.A.V.)'in yaptığı ve yapılmasını istediği sporlar amatör sporculuğu teşvik içindir. Çünkü hedefe götürücü olanı budur. Sağlığımız için elzem/lüzumlu olanı da budur.
Devlet, spor teşkilatlarının programlarını, seyirci kitlesini tribünlerden küfür ile deşarj etmekten kurtarıp, beden ve zihni dinlendirici sporu herkesin yapmasını sağlıyacak şekilde programlamalıdır.
"Sporcu" denilen kişileri avret sayılan yerlerini açıp sahaya salıvermek, yüzbinleri de tribünlere bağlayıp en galiz küfürler ettirmek ciddi bir devletin ve hükümetin siyaseti olamaz. Bu uygulama millete ihanettir. Sömürgecilere uşaklıktır. Toplumu boş şeylerle oyalayıp pasifize etmektir.
Sağlıklı yaşamanın yollarından biri de hareketli olmaktır. Bu, seyirci ve taraftar olmakla sağlanmaz. Bizzat iştirak ile olmalıdır.
İnsan dünyaya çocuk olarak gelir. Eli ayağıyla tutunmaya başlayınca oynamaya başlar. Oyuncaklarıyla meşgul olur. İşte emperyalistler, insanları bu zaaflarından yakalamışlar hep oynatıyorlar. Futbol, voleybol, basketbol gibi saha oyunları, kahvede masa oyunları, perdede sinema oyunları, sahnede tiyatro oyunları, televizyonda eğlence oyunları, gazetelerde şans oyunlarıyla insanlarımız karagözler gibi oynatılıyor.
Bir düşünün bakalım: Eczacıbaşı voleybol takımı, Efes basketbol takımları spora hizmet için mi vardır. Futbolcuların göğüslerindeki banka reklamları bizleri uyandırmaya niçin yetmiyor? Saha kenarındaki dev firmaların reklamlarının mahiyetini neden düşünemiyoruz? Günümüzde şeytanın en faal olduğu alanlardan birisi de futbol maçlarıdır. Futbol, insan sağlığı için faydası olmayan tek "spor" dalıdır. Çünkü futbol seyir "spor dalı"dır. Emperyalizm bu spor dalını beyne zerk etmeyi başarmıştır. Onun için toplumumuzda maç seyrederken, takım tutarken, karşı takıma hakaretler yağdırırken, spor-toto oynarken cadde sokak dolaşıp gürültü yaparken Allah'ın rızasını kazanacak ameller unutulmuş olmaktadır.
Günümüzde futbol putlaştırılmıştır. Her hafta "ayin"e gidercesine maça gidenlerin gittikleri yerlerde ve oralardan çıktıktan sonraki tavırlarını ne ile izah edersiniz?
Biz Müslümanız. Bu ifadelerim tamamen Müslümanları ilgilendirir. Başkaları alınıp boşuna öfkelenmesinler.