+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Haramı Helaldir diyen Kafir Olur

 Güncel Yazılar Ve Haberler Katagorisinde ve  Köşe Yazıları Forumunda Bulunan  Haramı Helaldir diyen Kafir Olur Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Haramı Helaldir diyen Kafir Olur Mehmet Şevket Eygi araştırmacı yazar Soru: Sistemin idare şekli anonim şirkete mi benziyor? -Keşke benzese!.. Çeteye, mafyaya benziyor. S: Yolsuzluğun boyutları ne kadar? -Çok yaygın ve yoğun. S: Namuslu, temiz, şeffaf yok mu? -Olmaz olur mu, elbette var ama onların varlığı kokuşmayı önlemiyor. S: Din ...

 1. #1
  Üst Düzey Yönetici MuHaMMeD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Mesajlar
  3.232
  Tecrübe Puanı
  14

  Standart Haramı Helaldir diyen Kafir Olur


  Haramı Helaldir diyen Kafir Olur

  Mehmet Şevket Eygi

  araştırmacı yazar


  Soru: Sistemin idare şekli anonim şirkete mi benziyor?

  -Keşke benzese!.. Çeteye, mafyaya benziyor.

  S: Yolsuzluğun boyutları ne kadar?

  -Çok yaygın ve yoğun.

  S: Namuslu, temiz, şeffaf yok mu?

  -Olmaz olur mu, elbette var ama onların varlığı kokuşmayı önlemiyor.

  S: Din ve dindarlık kokuşmayı, azgınlığı, haram yemeyi önlemez mi?

  -Önler ama dindarların gerçek dindar, gerçek Müslüman olması gerekir.

  S: Bir Müslüman devamlı olarak, sistemli olarak, mütemâdiyen haram yiyebilir mi?

  -Kesinlikle yiyemez. Böyle yapanlar Müslüman görünen, dışı yeşil içi kızıl münafıklardır.

  S: Müslüman orta, hattâ asgarî bir gelirle geçinebilir mi?

  -Geçinebilir ama bazı şartlara ve kurallara uyması gerekir. Birincisi: Kanaatkâr olacak. İkincisi: İsraf etmeyecek. Üçüncüsü: Lüksten uzak duracak.

  S: Birisi "Şimdiye kadar kâfirler haram yedi, bundan sonra Müslümanlar haram yesin..." derse ne olur?

  - Cevap: Haramı helal gösterdiği için kâfir olur.

  S: Rüşvet almanın ve vermenin hükmü nedir?

  -Cevap: Rüşvet domuz eti gibi haramdır. Helaldir diyen kâfir olur. Rüşvet alan fâsıktır, veren de Cehennemliktir.

  S:Bozuk düzenlerde bozuk işler yapılabilir mi?

  -İslâm'ın savaş olarak kabul ettiği durumların dışında hile ve hud'a yapılamaz. Müslüman her hâl ü kârda doğru ve dürüsttür.

  S: "Bozuk düzenlerdeki açık saçık ahlâksız kadınlar cariye hükmündedir. Onlarla zina yapmak caizdir" diyene ne lazım gelir?

  - Böyle bir söz küfür sözüdür. Söyleyenin tövbe ettikten sonra imanını ve nikahını tazelemesi gerekir.

  S: Müslümana her şeyin en iyisi layıktır diyerek lükse, israfa, gösterişe, aşırı tüketime kaçanların durumu nedir?

  -Bu söz İslâm'a aykırıdır. Dinimiz tevazuu, kanaati, alçak gönüllüğü, iktisatlı (tutumlu) yaşamayı, şatafattan uzak durmayı, paylaşma ahlâkını emr etmektedir.

  S: Hiç ihtiyacı olmadığı halde 150 bin euroluk lüks bir araba alıp bununla gururlanan ve kibirlenen kişi nasıl bir Müslümandır?

  -Fasıktır, facirdir ve sefihtir (beyinsizdir).

  S: Böylelerine gıbta eden, ah ben de bunlar gibi olabilsem diyen kimse?

  -O da sefihtir.

  S: Doyduktan sonra yiyenlerin durumu nedir?

  -İsraf ettikleri için harama kaçmışlar, büyük günah işlemişlerdir.

  S: Peki ne yapmaları gerekir?

  -Doyacak kadar yemeleri, artan parayı fakirlere tasadduk etmeleri gerekir.

  S:Sofra başında çok tıkınan ne yapar?

  -Helâda çok ıkınır.

  S: Uyumanın hükmü nedir?

  -Uyumak mübahtır. Sabah namazı vaktinde uyumak haramdır.

  S: Devamlı olarak haram yiyenlerin duaları kabul edilir mi?

  -Edilmez.

  S: Müslümanlar para, mal, servet sınavını kazandılar mı?

  -Dosdoğru olanların dışındakiler maalesef kaybettiler.

  * (İkinci yazı)
  Uyarmama İzin Veriniz

  Benim aziz kardeşim... Önce selamlarımı sunarım. Bundan sonra bilmiş olunuz ki, nazik canınızın yanmasını ve ateşli azaba çarpılmanızı istemiyorsanız aşağıdaki hususlara çok dikkat ediniz:

  Birincisi: İtikadınızı tashih ediniz. Sahih itikadın temeli şudur: Allahı kemal sıfatlarla sıfatlı bilmek ve Onu noksan sıfatlardan tenzih etmek. Yüce Allahın 14 kemal sıfatı vardır. Bunları ezberleyiniz. Bir Müslümanın bunları bilmemesi, öğrenmemiş olması çok büyük bir ayıp ve eksikliktir.

  İkincisi: Beş vakit namazı eda ediniz yani dosdoğru kılınız.

  Üçüncüsü: Niyetlerini tashih ediniz.

  Dördüncüsü: Kendinizi kurtaracak kadar ilmihalinizi öğreniniz.

  Beşincisi: Allahın kitabı Kur'ânı düstur, imam, rehber olarak kabul ediniz ve gerçek din âlimlerinin yazdığı muteber kitaplardan Kur'ânın emirlerini, yasaklarını, tavsiyelerini öğrenerek bunları hayatınıza uygulayınız.

  Altıncısı: Kur'âna uymayan, Kur'âna ters düşen hiçbir ideolojiyi, sistemi, nizamı hak ve doğru olarak kabul etmeyiniz.

  Yedincisi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi seyyid, kaid, rehber, kılavuz, önder, en büyük başkan olarak kabul ediniz. Ona biat ve itaat ediniz. Onun mânevî şahsiyetinin, ruhaniyetinin bizimle birlikte olduğunu biliniz. Onu çok, en çok, her şeyden çok seviniz. Sünnetine uyunuz. Onun izinden gidiniz, onun ahlâkı ile ahlâklanınız. Ona iman etmeyenlerden, onu sevmeyenlerden razı olmayınız. Ona iman etmeden kurtuluş olmayacağını kesin şekilde biliniz.

  Sekizincisi: Kur'ândan, Sünnetten ve icmâ-i ümmetten çıkarılmış dinî hükümlerin tümü olan Şeriatı kabul ediniz, Şeriata yapışınız, Şeriattan kopmayınız.

  Dokuzuncusu: Allah ile olan bütün işlerinizde ve muamelelerinizde ihlâslı olunuz.

  Onuncusu: Yaratıklarla olan iş ve muamelelerinizde adaletli ve (adalete aykırı düşmemek şartıyla) merhametli olunuz.

  On birincisi: İnsanların ve bilhassa mü'minlerin gizli ayıplarını ve günahlarını araştırmayınız. Böyle ayıplara muttali olursanız (bunları öğrenirseniz) açıklamayınız, aksine gizleyiniz.

  On ikincisi: İnsanlar sizin lisan ve elinizden güvende olsunlar.

  On üçüncüsü: Gıybet etmeyiniz.

  On dördüncüsü: Nefsinize uymayınız.

  On beşincisi: Haram ve şüpheli kazanç istemeyiniz, bunları yemeyiniz, biriktirmeyiniz. Aksi takdirde cehenneme düşebilirsiniz.

  On altıncısı: Ümmet içindeki makamınız, dereceniz ve rütbeniz ne ise onun gerektirdiği şekilde (fiilen, söz ve kalem ile, kalben) emr-i mâruf ve nehy-i münker yapınız.

  On yedincisi: Dini, icazetli muttaki âlimlerden, icazetli kamil mürşidlerden, icazetli fakihlerden öğreniniz; bid'atçilerden ve sapıklardan öğrenmeyiniz.

  On sekizincisi: İlminiz ve iktidarınız yoksa Kitabullahtan kendi re'y ve hevanızla hüküm çıkartmaya yeltenmeyiniz.

  On dokuzuncusu: Gurur ve kibir sahibi olmayınız, yanarsınız.

  Yirmincisi: Kin ve intikam tutmayınız. Size kötülük edenlere iyilik ediniz.

  Yirmi birincisi: Allahın size verdiği nimetlerin bir kısmını infak ediniz, muhtaçlarla paylaşınız.

  Yirmi ikincisi: Allahın velî kulları vardır. Allah onları sever, siz de onları seviniz.

  Yirmi üçüncüsü: Sakın 'ucba düşmeyiniz yani ibadetlerinize, hayır hasenatınıza güvenmeyiniz. Havf ile reca beyninde olunuz.

  Yirmi dördüncüsü: Hiçbir Müslümanı hor ve hakir görmeyiniz. Kendinizi mü'minlerin derece itibarıyla en sonuncusu biliniz.

  Yirmi beşincisi: Şeyhinizi, üstadınızı, mürşidinizi, hocanızı, hoca efendinizi erbab haline getirmeyiniz, putlaştırmayınız.

  Yirmi altıncısı: Dünya kadar aldatıcı, oyalayıcı, gaflete düşürücü, zarar ve ziyana sebep olucu başka bir şey yoktur.O kahpeye kesinlikle güvenmeyiniz.

  Yirmi yedincisi: İhtiyaçlarını çoğaltmayınız, kanaat ile yaşayınız. İhtiyaçlarını çoğaltan ıstıraplarını çoğaltmış olur.

  Yirmi sekizincisi: Malınızın zekatını öncelikle Müslüman fakir ve miskinlere veriniz. Zekâtınızı sakın Kur'âna, Sünnete, şeriata, fıkha aykırı olarak vermeyiniz. Zekâtınızı uğrulara kaptırmayınız. Zekâttan başka bol bol sadaka veriniz, hayır hasenat yapınız.

  Yirmi dokuzuncusu: Hafif meşreb olmayınız, hüzünlü olunuz.

  Otuzuncusu: Nifak alametlerini öğreniniz ve bunlardan uzak olmaya çalışınız.

  Otuz birincisi: Mürüvvet nedir öğreniniz ve mürüvvetli bir Müslüman olunuz.

  Otuz ikincisi: İman, İslâm, Kur'ân, mukaddesat ticareti ve bezirgânlığı yapmayınız.

  Yukarıdaki otuz iki maddeyi muteber din ve ahlâk kitaplarından süzüp çıkartmış bulunuyorum. Hüccetülislâm Zeynüddin İmamı Gazalî hazretlerinin İhyau Ulumiddin adlı mübarek kitabında bunları bulabilirsiniz.

  Selâm ve hürmetlerimi sunar, dualarınızı beklerim.
+ Cevap Ver

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349