Oryantalistler ne iş yaparlar 1

Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar

Oryantalist kime denir?" diye soracaktım, vazgeçtim. Böyle bir soruyu kendime sorulmuş kabul ederek, ben cevaplandırıyorum:

Oryantalist: Doğu araştırmaları alanında çalışan batılı ilim adamlarıdır. Bu ilim adamları halkın yaşayışına, mânevi hayatına ve düşüncelerine tesir eden faktörler üzerinde çalışırlar. Daha çok aralarında Müslüman halkın çoğunluğu oluşturduğu bazı Asya ve Afrika ülkelerinin din, inanç ve kültür gibi bir millete vücut veren önemli sebepler üzerinde çalışırlar.

Oryantalistler, öncelikle Arapça öğrenmeyi hedef almışlardır. Bunu başardıkları taktirde İslâm medeniyetini, bıraktığı mirası daha iyi anlayabileceklerini düşünürler. Son dönemlerde Arapça öğrenmeden de İslâm'ı ve bıraktığı etkiyi öğrenebileceklerini düşündüklerini dile getirmişlerdir.

Oryantalistler Müslüman ülkelerin yeraltı ve yer üstü kaynaklarını ve bu ülkelerin mânevi kuvvet ve kıymetlerini araştırmaya ağırlık vermişlerdir. Bu, oryantalistlerin sömürgecilerin emrinde faaliyet göstermeleri demektir.

Oryantalistler ele aldıkları konuları istedikleri gibi yorumlamakta ve sokuşturdukları fikirlerle saptırmaktadırlar. Ayrıca son derece dikkat edilmesi gereken bir husus da, bunlar fikirlerini, kitaplar yazarak, hususi dergiler çıkararak konferanslar vererek yaymaktadırlar. Bu gayretli çalışmalarıyla halkı Müslümün ülkelerde yaşayan insanların kültür, inanç, duygu ve düşünceleri üzerinde tesirli olmaktadırlar. İşte Müslüman üzerinde görülen dini kültür yozlaşması ve manevi değerlere sırt çevirme, bu çalışmaların ve faaliyetlerin neticesidir.

Meşhur oryantalistlerden Alman asıllı Annemaria Schimmel'in ciddi beyanları vardır. Bu beyânları Londra'da basılan ve dünyanın birçok yerine dağıtılan Arapça el Alem Dergisi ve el-Menhel Dergisi Oryantalistler Özel Sayısı'ndan öğreniyoruz.

İslâm'a karşı objektif tutumlarıyla tanınan bu meşhur oryantalist eserleri batılı müşteşriklerin önemli kaynakları arasında yer alır.

Annemaria Schimmel adlı bu oryantalist 1954 yılından itibaren beş yıl ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Dinler Tarihi dersleri verdi.

Mısır'da yayınlanan Arapça el-Alem dergisi Oryantalist Annemaria Schimmel ile yapılan bir röportaj yayınlandı. Kendisine yöneltilen sorular ve A. Sehimmel'in verdiği cevaplar şöyle:

Komünizm denilen belanın yıkılmasından sonra batı en büyük tehlike olarak İslâm'ı seçti, siz ne dersiniz?

- Batının tamamı böyle bir görüş içinde değil, bazıları tarafından ortaya atılan bu anlayış İslâm'a karşı düşmanca bir tutumdan kaynaklanıyor.

Bu fikir, fanatik bazı oryantalist kitaplar ve medya vasıtasıyla zihinlere yerleşti.

Bizler bu konuyu sağduyu içinde tartışırken İslâm'ın, Ortaçağ'dan beri, Batı Hıristiyanlığının zihninde devamlı bir düşman olduğu fikrini aklımızdan çıkarmamalıyız. İslâm'ın düşman ilan edilmesi hadisesi yeni ortaya atılmış bir görüş değildir. Bilâkis dünya devletlerinin kuvvet dengelerinin bozulmasından sonra ortaya bu görüş ur gibi çıkmıştır. Buna en büyük delil Ortaçağ'daki Haçlı savaşlarında Müslümanların kötülenmesi gösterilebilir.

Konumuz devam edecek...