Oryantalistler ne iş yaparlar 2

Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar

Dünkü yazımızda oryantalistin ne olduğunu, gayesini ve çalışma sahasını ele almıştık. Bugün de Annemaria Schimmel adlı oryantalistin beyanlarına kaldığımız yerden devam edeceğiz:

Ortaçağ Haçlı Savaşları'nın sebeplerine dikkat edilirse bunlardan biri de insanları İslâm'dan uzaklaştırmak için Müslümanların zındık (müşrik) olarak tanıtılmasıdır.

Bizim görevimiz birtakım Müslümanların yaptıkları, yanlışlıkları İslâm'a maletmemektir.

Müslümanlar demokrasiyi Avrupa'dan önce tanıdılar. Şûra Meclisi adı altında uyguladılar. Azınlıkların haklarını dünyada sadece Müslümanlar korudular. Kadın hakları İslâm'da en ulvî noktaya erişti.

Dinin devletten ayrılması Batı'nın ortaya attığı hatalı bir söylemdir.

Ne yazık ki Amerikan, İngiliz, Fransız yazarlar ve pekçok müsteşrik, İslâm'ı tamamen siyasî amaçlar güderek kötülediler, kötülemeye de devam ediyorlar.

- İslâm'ı düşman seçenler İslâm'ın istibdat nizamı olduğunu iddia ediyorlar. Siz buna ne dersiniz?

- Bunun yanlışlığını her konuşmamda ve kitaplarımda sürekli olarak gündeme getiriyorum.

Kur'ân âyetleri yoruma ve düşünmeye açık nazil olmuştur. İslâm hakkındaki şüpheler bizzat hakiki İslâm'ın yaşanmasıyla giderilebilir. Sorudaki iddia tamamen İslâm'a olan kinden kaynaklanmaktadır.

-İslâm'ın muarızları, İslâm'ın Batı standartlarında asra uygun bir şekilde revize edilmesini istiyorlar. Bu istek nâmuslu bir arzu mudur?

-Bu elbette nâmuslu bir arzu değildir. Neden değildir? Çünkü böyle yaparsak, hayatın her safhasında dünyanın önderi olmuş Müslümanların tarihteki büyük şeref sayfalarını tarihten silmemiz gerekir.

Bugünkü Batı'nın ilerlemesine sebep olan göz kamaştıran İslâmi ilimleri de inkâr etmemiz gerekir. Herkes şunu çok iyi bilmeli ki, İslâm bütün zamanlara uyar ve her zaman insanlığa yeniden projeler sunar. Müslümanların görevi İslâm'ı iyi temsil etmektir. Bunu yaparlarsa düşmanların düşmanlıkları İslâm için tehlike olmaz.

-İslâm toplumunda gayr-i müslimler ezildi deniyor. Siz ne dersiniz?

-Bu söylem yanlıştır. Çünkü Kur'ân, Sünnet ve İslâm Fıkhında gayr-i müslimlerin durumu açık ve nettir. Gayr-i müslimler aynı inanca sahip olan yönetimlerde bile, İslâm idaresinde sahip oldukları yaşam seviyesini elde edememişlerdir. Örnek olarak Roma Devleti'nde yaşayan gayr-i müslimlerin İslâm fetihlerini saygıyla karşılamaları gösterilebilir. Müslümanların Mısır'ı fethettikleri zaman Hıristiyanları Roma'nın zulmünden kurtardılar. Kiliselere zarar vermediler. Aksini düşünmek vefasızlık olur.

-İslâm'ın kadına insaflı davrandığına inanıyor musunuz?

- Kadının bütün haklarını tam olarak veren, onun konumunu yücelten tek din İslâm'dır. Batı, kadın haklarını tanımadan asırlar önce Kur'ân ve Sünnet'te kadın lâyık olduğu mevkiye ulaşmıştır. İslâm'ın kadına verdiği bu hakları, Batı medeniyeti, henüz daha verebilmiş değildir.

Bu oryantalistin beyanlarını içimizdeki gavur aşıklarına ah bir anlatabilsek...