Üç ayların değerlendirmeliyiz

Üç ayların feyzindeyiz

Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar

Allah nasip ederse önümüzdeki pazar günü arabi aylardan Recep ayının birinci günüdür. Pazar günü Recep ayına girmiş oluyoruz.

Mübarek üç aylar pazar günü girmiş oluyor.

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) Recep ayının ilk akşamını uyanık geçirmemizi tavsiye temiştir.

Câmi adlı kitabın ikinci cildinin beşinci sahifesinde, belirtilen tesbitlere göre, Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) bu gecede yapılacak duaların (günah içermediği taktirde) kesinlikle kabul edileceğini beyan ediyor.

Yapılan açıklamada Recep ayının ilk gecesiyle beraber duaların kabul edileceği beyanında sıralanan diğer gecelerin de bildirildiği haber şöyledir:

"Beş gecede yapılan duaları geri çevrilmez. Bu geceler şunlardır:

1- Recep ayının ilk gecesi.

2- Şaban ayının onbeşinci gecesi.

3- Cuma günlerinin gecesi.

4. Ramazan bayramı gecesi.

5. Kurban bayramı gecesi.

Peygamberimiz bu günlere erişince, bugün ve bu günün akşamından itibaren iki ay boyunca Şaban ayının son akşamına kadar sıklıkla dualarına:

"Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl; Bizi Ramazan ayına ulaştır" cümlesini de eklerlerdi. (Câmi'= c/2. sf: 90 ve Râmuz: 532)

Muhterem Müslümanlar!

Recep ayının ilk gecesi ömrümüz yeterse çok özel dualarla elimize geçen fırsatı değerlendirelim. "Siz dua etmezseniz hiçbir işe yaramazsınız" mealindeki ayeti (Furkan Suresi, ayet: 77) hatırlayalım. Çünkü "Dua ibadetin ta kendisidir" (Tirmizi, Gafir 2973) "Kazayı ancak dua geri çevirir; öyle ise sizlere dua etmek gerekir.=" (Kütüb-ü Sitte Terc. c/ 6. Sf: 514) hadisleri de meseleyi anlamamızı kolaylaştırır.

Muhterem Müslümanlar!

Recep ayının arkasından Şaban ve Ramazan ayları gelecek.Bu ayların da günleri ve geceleri dünyevi ve uhrevi kazançlarımız için kaçınılmaması gereken fırsatlarımız olacak.

Bu mübarek aylar içinde öyle feyizli aylar var ki, Allah'ın sonsuz rahmeti bu gecelerde mü'minler üzerine yağmur gibi yağar. Şöyle bir bakacak olursak:

• Recep ayının ilk gecesi duaların,

• İlk Cuma gecesi olan Regaip kandili, Allah'ın bolca bağışta bulunduğu; az ibadete bile çok sevap verdiği bir rağbet gecesidir.

• Yine Recep ayının 27'inci gecesi olan Mirac Kandili; dinin direği, Efendimiz (s.a.v.)'in "Gözümün nûru" diye beyanda bulunduğu namazın mü'minlere farz olduğu bir mübarek gecesidir.

• Şaban ayının 15'inci gecesine rastlayanBerat Kandili, Allah'a şirk koşmayan bütün kulların cehennemden ve günahlardan kurtulduğu kurtuluş gecesidir.

• Kadir Gecesi: İçinde kadir gecesinin bulunmadığı bin aydan hayırlı bir gecedir.

Muhterem Müslümanlar!

İşte üç ayların faziletini artıran, bereketine bereketler katan geceler.

Bu Recep ayının ilk gecesinde öyle bir hal alalım ki, yaşadığımız ortamlarda ibadet ve iyiliklerde artış, kötülüklerde bir azalış ayan beyan görülsün, inşaallah.