Osmanlı Milletler Topluluğu

Rahim Er - Türkiye
Kürtler, Kuzey Irak’ta devletleşme sürecindeler. Bayraktan, paradan sonra dünden itibaren anayasa metni de mevcut. Açıklanan ‘anayasa’yla Kerkük başşehir ilân ediliyor.

Diğer taraftan İncirlik’te kavun-karpuz mevsimi geçmiş olmasına rağmen “adamlar” hummalı bir çalışmayla kavun-karpuz taşımaktalar.
Bir başka husus da AB meselesi. Ankara, gün 24 saat haber sunan spikerlerin ‘sükûtu hayal’ dediği “sukut-u hayal”e uğradı. 13 Aralık bekleniyor. 13 Aralık’ta Kopenhag’da tarih alınabileceği umuluyor. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Müzakere tarihi alma ihtimali en azından zayıflamıştır.
Bütün bunlar neyi gösteriyor?
Biraz geriye çekilip bakmak lazım. Biraz geniş ve biraz soğukkanlı bakmak. En önemlisi de cesur bakmak. Artçı tarih şoklarını yaşıyoruz. 650 yıl devam etmiş bir imparatorluğun tesirleri de herhalde 200 yıl sürüyor...
Kürt anayasa metni, Kuzey Irak’ın Kürt, Arap, Türkmen ve Süryani nüfustan mürekkep olduğunu ihtiva etmekteymiş. Bunlar bizim dünkü teb’amız. Haklarına sahip çıkılacaksa Türkiye’nin sahip çıkması lazım.
İki gerçek...
Büyük Britanya İmparatorluğu eski debdebesini kaybedince bu defa nüfuzunu İngiliz Milletler Topluluğu diye kültürel ve ekonomik mânâda devam ettirdi. Kanada’nın genel valilik olduğunu, valiyi İngiltere Kraliçesinin tayin ettiğini, Avustralya’nın da aynı statüde olduğunu hatırlatmak isteriz. Aynı topluluk içinde nev’i şahsına mahsus idarelere sahip daha başka yerler de var. Keza SSCB dağılınca yerine Birleşik Devletler Topluluğu kuruldu. Tarihin bir döneminde beraber olmuş milletler, karşılıklı istifadeye dayanan beraberlikler ihdas ediyorlar. Rusya’nın başına Putin diye kurnaz bir liderin gelmesiyle Orta Asya, Ankara’dan çok yeniden Moskova’ya yaklaştığını görmeli.
Osmanlı Milletler Topluluğu diye bir gerçek var. Bu bir türlü telaffuz edilemedi. Şu neden olmasın?
Bulgaristan ve Romanya ile konfederasyona giderek 2004’ten itibaren AB’ye bir bakıma de facto giremez miyiz? Neden diğer kanatta Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan bu konfederasyona dahil olmasın? Kürdistan’a gelince... Irak’ta kalıp özerk devlet olacaklarına Türkiye’ye bağlansın aynı hakka kavuşsunlar. Uzun vadede Yunanistan ve Güney Kıbrıs da bu konfederasyona dahil edilmeli.
Peki üniter yapı? O aynen devam. Nasıl ki AB’ye girmekle yekpâreliğimizden taviz vermeyeceğiz böyle bir konfederasyonla da vermeyiz.
Türkiye Osmanlı Milletler Topluluğu’nun merkezidir.
Daha Kosova’sı vs. var.
Kat’iyyen Müslüman kanı akıtmamalı ve akmasına müsaade etmemeli. Saddam Hüseyin bahane. ABD nasıl Üsame bin Ladin’i, Molla Ömer’i yakalamadıysa O’nu da devirmedi. Belki yine devirmeyecek. Maksat petrol. Maksat zenginlik. O zenginliği neden biz aynı bölgenin insanlarıyla; birçoğuyla din birliği, bazısıyla din ve dil birliği, hepsiyle tarih birliği, kültür birliği içinde olduğumuz milletlerle paylaşmayalım?
Bir kere daha tekrarlayalım. Bir bayrak, bir marş, dört nöbetçiyle devlet olunmaz. Ermenistan ne kadar devletse Kürdistan da o kadar devlet olur.
Türkiye’ye yakışan onlardan endişe etmek değil. Onlara, bölgeye, Osmanlı coğrafyasına, Osmanlı Milletler Topluluğu’na sahip çıkmaktır. Eserin yazarı olalım, sahnedeki figüran değil.
.....
NOT: Bu yazı 12 Ekim 2002 tarihli Türkiye gazetesinde yayınlanmıştır...islami sohbet,dini sohbet,islami sohbet siteleri, islami sohbet odaları