Kadından Cuma İmamı

Daha önce de böyle provokatif (kışkırtıcı) eylemler sahnelenmiş, kural dışı tiyatrolar oynanmıştı.
Konu şu: İngilterede mi, Kanadada mı, bir yerde kadın erkek karışık saf tutmuş bir cemaate bir kadın imam namaz kıldıracakmış.
Böyle bir şeyi İslâm dini kabul etmez.
Bu bir zorlamadır.
Reform, dinde yenilik, dinde değişiklik, mezhepsizlik, telfik-i mezahip, Afganîcilik, Dinlerarası Diyalog, Fazlurrahmancılık derken bakın nerelere geldik...
Kadın erkek karışık cemaat olmak...Bunların başına bir kadını Cuma imamı yapmak...Bunlar İslâm diniyle alay etmektir, mukaddesatı oyuncak etmektir.
Böyle garip şeylerin iyi niyetle yapıldığını hiç sanmıyorum.
Feminizm ile Yüce İslâm dini ve Şeriatı bağdaşmaz.
İslam ilâhî hak dindir, Feminizm sapık ve çarpık bir ideolojidir.
Kadınlar ile erkekler insan olmak hasebiyle elbette hukuk önünde eşittir.
Kadınların erkeklerden üstün olduğu taraflar vardır; erkeklerin kadınlardan üstün olduğu taraflar vardır.
Kadınlarla erkekler hukuk önünde, insan hakları bakımından eşittir ama aralarında mutlak eşitlik yoktur.
Niçin en medenî devletlerin subay ve askerlerinin yarısı kadın değil?
Dünyada genelkurmay başkanı kadın olan bir ülke gösterebilirler mi?
Niçin futbol takımlarının yarısı erkek, yarısı kadın olamıyor?
Niçin spor yarışmalarında erkeklerle kadınlar ayrı ayrı yarışıyor?
Evet İslâm'ı bozmak istiyorlar.
Kadına İslâm kadar değer veren başka bir din ve dünya nizamı yoktur.
Sapık, bozuk, kapitalist, aliene Batı medeniyeti kadın konusunda sınırları aşmıştır. Kadını seks aracı haline getirmiştir. İslâm bunu kabul etmez.
Ticarî malların reklamlarında çıplak kadın resimleri basmak günahtır, haramdır, ahlaksızlıktır; kadınlara ve kadınlığa en büyük hakarettir.
Çarpık uygarlık taraftarları kadın hakları, kadın hürriyetleri, kadın erkek eşitliği deyip duruyorlar ama resmî genelevler açılmasına, bu genelevlerde TCantentli resmî "vesikalarla" resmî fahişeler çalıştırılmasına, bu resmî fuhuştan KDV ve gelir vergisi alınmasına, bu vergilerin bütçeye konulmasına hiç mi hiç itiraz etmiyorlar. Soruyorum: Bu konu üzerinde duran bir tek ilerici var mıdır?
Bugün ülkemizde yaygın, yoğun ve genel bir fuhuş sektörü veya endüstrisi gece gündüz üç vardiya çalışmaktadır. Samimî olarak kadın haklarına, kadın haysiyet ve hürriyetlerine taraftar iseler bununla mücadele etsinler.
Bir Ehl-i Sünnet Müslümanı olarak kadın erkek karışık namaz cemaatini,
Kadından Cuma imamını,
Bunlara benzer bütün bid'atleri,
Çarpık yenilikleri,
Kötü niyete makrun değişimleri,
İlahî İslam dinini bozmaya yönelik BOP'sal teşebbüsleri...
Protesto ediyorum.
Böyle şeyler İslama ve Kur'âna suikasttir.
Muhammedî mirasa aykırıdır.
1400 yıllık icmâ-i ümmete muhaliftir.
Doğrusu şudur:
1. Kadın erkek karışık namaz cemaati olamaz.
2. Erkekler önde, kadınlar arkada kendi aralarında cemaat olabilir.
3. Kadından erkeklere imam olmaz.
4. Kur'âna, Sünnete, Şeriata, icmâ-i ümmete, cumhur-i ulemaya bağlı bütün Müslümanlar bu gibi sapıklık teşebbüs ve hareketlerini yasal sınırlar içinde hikmetli bir şekilde protesto etmelidir.Bu protesto bir tür emr bi'l-mâruf ve nehy 'ani'l-münkerdir.Bunun terki caiz olamaz.
5. Kur'ânın, Sünnetin, Şeriatın, fıkhın bütün kesin ve müttefakun aleyh hükümleri Kıyamet'e kadar bakidir.
6. Muhkematın ve zaruriyat-ı diniyenin bir kısmının tarihsel olduğunu iddia etmek küfürdür.
7. Kız çocuklara mirastan az hisse verilmesi ayırımcılık değil en büyük hikmet ve adalettir.
8. İslâm kadına değer verir, onu yüceltir, sefih ve sapık medeniyet ise eşitlik perdesi altında alçaltır.
* (İkinci yazı)
Büyük Çalkantılara Hazır Olalım
Büyük bir devlet adamımız "Bundan sonra çok şey eskisi gibi olmayacaktır" mealinde bir laf etti. Çok doğru ve isabetli söyledi, evet bundan sonra birçok şey artık eskisi gibi olmayacaktır.
Bir kere Türkiye ile İsrail arasındaki münasebetler eskisi gibi can ciğer kuzu sarması olmayacaktır.
Türkiye İsrail'in uydusu olmayacaktır.
ABD'nin uydusu olmayacaktır.
Türkiye halkının milyarlarca dolarları İsrail'e peşkeş çekilmeyecektir.
İsrail hava kuvvetleri Konya ovasında keyfine göre sere serpe uçuşlar yapamayacaktır.
Dahası da var:
İsrail PKK'yı alabildiğine teşvik ve tahrik ederek Türkiye'yi allak bullak edecektir.
İsrail işbirlikçisi yeni bir iktidarı başa getirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Gerekirse "Made in MOSSAD ve CIA" bir darbe teşebbüsü kızağa konulacaktır.
Cinayetler, suikastler, sabotajlar peşpeşe sökün edecektir.
Bombalar patlayacaktır.
Toz halinde serpilen öldürücü radyoaktif maddeler uçuşacaktır havada...
Formülü bilinmeyen yeni icat zehirler... (Hararetini gidermek için bir bardak soğuk su içiyor, üç ay sonra âniden kalpten gidiyor... Merhum Özal'a kalbi "kuvvetlendiren" bir iğne yapmamışlar mıydı?)
Evet artık çok şey eskisi gibi olmayacaktır.
MOSSAD gece gündüz, haftalık aylık yıllık tatil yapmadan Türkiye için hayırlı faaliyetlerini sürdürecektir.
Ellerinde fayları kıpırdatacak, kıracak imkanlar varsa (olduğu söyleniyor), hiç düşünmeden zamanı gelince düğmeye basacaklardır. Güçlü bir devlet yardım bahanesiyle filosunu gönderecek Marmara bölgesini işgal edecektir.
Ülkemizde bir buçuk milyon Sabataycı ve Kripto Yahudi bulunmaktadır. Bunların hepsi militan değildir, belki farkında olmayanları bile vardır ama vazifeli olanlar, işbirliği yapanlar kesinlikle vardır. İşte onlar yapacaklarını yapacaklardır. Zaten bu işe başlamışlardır bile.
Uçaklar, trenler...
Sünnî kökenli ve kimlikli iktidarı devirip Alevî bir iktidar getirmek...
Evet büyük hadiselere, değişikliklere, ihtilal ve iğtişaşlara, çalkantılara hazır olunuz.
Yazık!.. Bunca gaile içinde birileri haram rant paralarını afiyetle ve keyifle yemeye vakit bulamayacak.
Sıkıntıdan, stresten, çırpınmaktan perişan olacaklar.
Yüzme havuzuna girecek, yüreğinde ağırlık.


Mehmet Şevket Eygi

araştırmacı yazar