Bu gece ne yapmalıyız


Bugün kameri aylardan olan CemaziyelÂhir ayının son günü. 29 Cemaziyel Âhir 1431.
Akşam namazı vaktinin girmesiyle beraber, Recep ayına girmiş olacağız. İslâm'a göre günler akşam namazı vaktinin girmesiyle başlar ve o günün akşam namazı vaktiyle birlikte gün bitmiş olur.
Âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Efendimiz (SAV), bugünün akşamını müteyakkız/uyanık geçirmemizi tavsiye buyurmuşlardır.
Dinimizin hükümlerini anlatan kitaplardan biri olan Câmi' adlı kitabın ikinci cildinin beşinci sahifesinde belirtilen tesbitlere göre, Efendimiz aleyhisselat-u vesselam bu gecede yapılacak duaların, duaların kabulüne aykırılık olmamak kaydıyla kabul edileceğini müjdelemiştir. Hadis-i şerifte duaların kabul edileceği beş gece sıralanmıştır. Bunlardan ilki Recep ayının ilk gecesi olan bu akşamdır.
Kitaplarımızda aktarıldığına göre Peygamberimiz Recep ve Şaban aylarında çok sıklıkla:
"Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl; bizi Ramazan ayına ulaştır" diye dua ederlerdi. (Cami, C/2, Sf: 90 ve Ramuzu'l-Ehadis: 532)
Bu akşam itibariyle iki ay boyu bizler de Peygamberimiz Efendimiz (SAV)'in bu sünnetini icra edelim. Bu kısa dünya hayatımızda böylesine önemli fırsatı çok iyi değerlendirelim. Bu feyiz ve bereketine paha biçilmez gün ve gecelerimizi gaflet içinde geçirmeyelim.
Recep ayının içinde:
* Recep ayının ilk gecesini (yani bu akşamı).
* Regaip kandili gecesini.
* Mirac kandili gecesini çok iyi değerlendirelim. Ömrümüzün muhasebesini çok iyi yapalım. Suretimiz ve siretimiz (dışımız ve içimiz) öyle bir hal alsın ki, yaşadığımız ortamlarda, ibadet ve taatlarda, hayır ve hasenatlarda artış, olumsuzluklarda bir azalış çok net bir şekilde görülsün.Bizi görenler Allah'ı hatırlasın. Kul olmanın güzelliklerine, hazlarına ve zevklerine yönelsinler. Öyle olalım ki, bizi görenler dirilsinler.Amellerimizle etrafımızdakilere rehber olalım. Hz.Muhammed (SAV)'in ümmeti olmanın ayrıcalığını ve ulvi bir meziyet olduğunu anlayalım, anlatalım...
Hayatın her ânı, asıl ve ebedi hayata hazırlık yapmak için insana verilmiş bir fırsattır. Dünyanın cazibesi maalesef insana asıl amacını unutturuyor. Bu sebepten dolayı çoğu insan ebedi hayat için hazırlıklı olmasını unutuyor.Üç aylar bu gerçeği hatırlamak için bir fırsattır. Ezanlar günde beş defa bu hakikatı haykırıyor. İnsan bu aylarda mutlaka yenilenmelidir.
Fırsatlar oluştukça çokça oruç tutalım. Teheccüd namazlarına da kendimizi alıştıralım.
Allah (CC) hepimizi kurtuluşa erenlerden eylesin. İslâm ümmeti de kurtulsun...


Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar