En mükemmel varlık insanoğludur


Muhterem Müslümanlar!

Kur'ân-ı Kerim'de Rabbimiz Tealâ çok açık bir şekilde beyan ediyor. Buyuruyor ki: "Ben insanı mahlukatın en mükemmeli olarak yarattım."
Mahlukatın en mükemmeli olan insanın özelliklerinden Kur'ân-ı Kerim'de 8 yerde bahsediliyor:
• Nisa Suresi, ayet: 128,
• Meariç Suresi ayet: 19,
• Hacc Suresi ayet: 66,
• İsra suresi, ayet: 11 ve 100,
• Kehf Suresi, ayet: 54,
• Ahzab Suresi, ayet: 72,
• İbrahim Suresi, ayet: 34.
Yaratılış itibariyle bütün insanlar Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. İnsan hayatını anlamlandıran bir inanç sistemini en güzel ifadelendiren kelimelerden biri de halife kelimesidir. Bazılarının bu hilafet bilincinden yoksun kalması; biz buna gerçeği gizleyen anlamında kâfir diyoruz. Gerçeğin üstünü nefsi arzularıyla örten anlamında bir ifade. Kur'an, hilafet sözleşmesidir. İnsanı üstün varlık yapan da budur. Halife, genel mânâda varoluş gayesine uygun hareket prensibini hayat tarzı edinmektir. Bundan dolayı en büyük yatırım insana olmalıdır. İsra suresinin 44'üncü ayetinde bu hususa açıklama getirilmiştir.
Muhterem Müslümanlar!

İnsan kelimesi Kur'ân-ı Kerim'de 65 kere geçer; insanın yaratılış safhalarının sayısının toplamı da 65'dir. Toprak, 17, Nutfe 12, Embriyo 6, bir çiğnemlik et 3, kemik 15, et 12. Toplam 65, yani insan.
Âdem kelimesinin ebced değeri 46'dır. Dünyada Hz. Âdem Aleyhisselamdan bu yana bütün insanlarda 23'ü anneden, 23'ü babadan gelen 46 kromozom vardır.
Tarih boyunca dünyadaki kadın erkek sayısında ilâhi bir eşitlik ve denge vardır. Herşeye rağmen bu denge devam eder.
Muhterem Müslümanlar!

Bütün bunları dile getirmemizden maksat insan olarak yaratılışımızın bir gayesi olduğunu beyan etmek içindir. Mü'minler olarak dinde kardeşiz. (Hucurat Suresi, ayet: 10) Kardeşliğimiz sevgiyi ve dostluğu yaşamamızı gerektirir (Fussilet Suresi, ayet: 34). Birbirimizi sevemezsek olgun. Mü'min olamayız. (Hadis-i Şerif: Müslim, İman 93) Sevgisizlik acımasızlık yaşamın dengesini bozar; bundan ağrı ve sızıların rahatsızlık verdiği gibi sıkıntılar doğar. (Buhari, Edep 27) Her varlığı seveceğiz. Rabbimizin hatırından dolayı. Çünkü "sevgi; acıyı tatlıya, bakırı altına, hastalığı şifaya, zindanı saraya, belâyı nimete ve kahrı rahmete dönüştürür." (Mevlâna)
Muhterem Müslümanlar!

Allah için sevelim, sevilelim. Çünkü dünya kimseye kalmaz.


Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar