Arap Dünyası Nasıl Kurtulur?


2010-06-26
Arap dünyasının durumunun parlak olmadığını bilmek ve söylemek için uzman olmak gerekmez.

1. Arap dünyasında birlik yoktur. Yirmiden fazla irili ufaklı devlete ayrılmıştır. Kuru lâf ve edebiyatla birleşemiyorlar.

2. Arap dünyasında ittihad, vifak, sıkı ve samimî işbirliği yoktur.

3. Bir kısım Arap devletleri ABD'nin, dolayısıyla İsrail'in uydusu durumundadır.

4. Arap dünyasının dinî-islamî durumu da parlak değildir. Dıştan dindar gibi görünen nice Arap ülkesinde din yüzeyde kalmış, ism ve resm haline gelmiştir. (Biz Türkiyenin durumu da islamî açıdan parlak değildir.)

5. Arap dünyasında kazanılan trilyonlarca dolar petrol parası Arapların ve Müslümanların mânevî ve maddî kalkınması için harcanmamış, birtakım kliklerin ve çetelerin zimmetinde kalmıştır.

6. Osmanlı devleti ve Hilafeti yıkıldıktan sonra, emperyalistler, Haçlılar ve Siyonistler tarafından sun'î parçalara ayrılan Arap dünyası kendini koruyamamış, tam bir istiklale ve hürriyete sahip olmamıştır.

7. Bir tür Arap İttihad ve Terakkisi olan Baasçılık Arap dünyasını geri bırakmış, felaketten felakete, maceradan maceraya sürüklemiştir.

8. Arap dünyasında zuhur eden İhvanü'l-Müslimîn hareketi maalesef, şehid Hasan el-Benna'nın yolundan gidememiş ve başarılı olamamıştır.

9. Arap dünyasındaki islamî kalkınma hareketine en fazla azılı Farmason Afganî zarar vermiştir.

10. Arap dünyasının ezici çoğunluğu Müslümandır. Arap dünyası ancak İslamla birleşebilir, İslamla güçlenebilir, İslamla esaret, zillet ve zebunluk zincirlerini kırabilir. Fas'tan Umman'a kadar Arap dünyası İslam'da, İslam'la birleşmedikçe onun için izzet yoktur. (Hıristiyan Araplara da olanca din ve kimlik hürriyeti ve garanti verilecektir.)

11. Vehhabîlik aşırı bir uçtur. Arap dünyası Vehhabîlikte birleşmez, Vahhabîlikle kurtulmaz.

12. Arap dünyası, en medenî, en ince, en güzel şekil ve yorumu ile İslam'a dönmelidir.

13. Bütün İslâm dünyasının, mânevî liderliğini kabul edeceği bir İmamü'l-Müslimîn seçilmeli ve Ümmet'in yüzde sekseni buna biat etmelidir.

14. Arap ve İslam dünyasının yeni Ömer ibn Abdülaziz'lere, yeni Selahaddin'lere, yeni İmam Şâmil'lere, yeni Abdülkadir Cezairî'lere, kendi Nelson Mandela'larına ihtiyacı vardır.

15. Arap dünyasını kurtaracak tek hedy Âhirzaman Peygamberi Muhammed Mustafanın (Salat ve selam olsun ona) hedyidir. Başka rehberlikler, başka din ve dünya nizamları onları kurtarmaz, aksine batırır.

16. Arap dünyasının kurtuluşunda, izzetinde, hürleşmesinde, yücelmesinde, bütün insanlığı güzel ve iyi bir örnek ve model teşkil etmesinde İslam şarttır ama hangi İslam?.. İslamın anlaşılması, yorumu, uygulanması çok önemlidir. Arap dünyasını gerçek İsalam kurtarabilir ancak. Yanlış yorumlarla, uygun olmayan uygulamalarla kurtuluş olmaz.

17. Arap dünyasındaki fitne ve fesadı, nifak ve şikakı, kaos ve anarşiyi gidermek için ahlaka, tasavvufa, mürüvvete, fütüvvete büyük ihtiyaç vardır. Bu da, Şeriatın zahirine sımsıkı bağlı yüksek ve gerçek tasavvuf ve yüksek-gerçek tarikatlarla olur.

18. Arap dünyası bedevî zihniyet ve kültürle adam olmaz.

(Arap dünyasını tenkit ederken Türk dünyasını akladığım sanılmasın. Türk dünyası da küfür, irtidat, rezalet, nifak ve şikak, etrak bedeviliği içinde sarsılmaktadır... Arap kardeşlerime ve kendi kavmim olan Türklere selam ve tahiyyelerimi sunarım.)

* (İkinci yazı)

"Türkün Yeni Âmentüsü"
Yıl 1928, Ankara'da Osmanlıca yazıyla 60 sayfalık bir kitap yayınlanır. İsmi: "Türkün Yeni Amentüsü". Yazarı: Safi adında biri. CHP'nin Hakimiyet-i Milliye Matbaasında basılmış.Bu kitabın kapağında şu satırlar yer almaktadır:

"Kahramanlığın örneği olan ve vatanın istiklalini yoktan var eden Mustafa Kemal'e, onun cengaver ordusuna, yüce kanunlarına, mücahid analarına ve Türkiye için ahiret günü olmadığına iman ederim,

Eyilikle fenalığın insanlardan geldiğine, büyük milletimin medeni cihanda en büyük mevkiyi kazanacağına, hamaset dasitanlarıyla tarihi dolduran kudretli Türk ordusunun birliğine ve Gazi'nin Allah'ın en sevgili kulu olduğuna kalbimin bütün hulusi ile şehadet ederim..."

Aradan 82 yıl geçti, bu kafadaki insanlar hâlâ var. M.Kemal'i tanrılaştırıyorlar.

Bu adamların âmentüsüyle Müslümanların Âmentüsü bağdaşır mı?Elbette bağdaşmaz.

İstikbali yoktan var etmek...

Türkiye için âhiret günü olmamak...

Bunlar İslam inançlarına aykırı şeylerdir.

Atatürkü tanrılaştıranlar Atatürkçülük adında bir ideoloji, hattâ bir din üretmişlerdir.

Bu zihniyet İslam'ı ve Müslümanları Türkiye için en büyük tehdit ve tehlike olarak görüyor.

Türkün Yeni Âmentüsü kitabının yazarı Sâfi kimdir?Bu zat hakkında bilgim yok. Acaba Selanikli midir?

Türkiyeyi İslam ve Müslümanlar mı geriletti, yoksa Sâfi'ler mi?

Şintoist,Budist, Konfüçyanist Japonya çok ilerledi de, Türkiye niçin onun kadar ilerleyemedi, kalkınamadı?İslâm yüzünden mi, Sâfi'ler yüzünden mi?

* (Üçüncü yazı)

Kendimi Savunmadım...
Eski dostlarımdan biri bir müddet önce aleyhimde çocuksu satırlar yazmıştı. Kendimi müdafaa etmeye lüzum görmedim ve cevap yazmadım. Bozulmuş olsa da dostluğun yine de bir hatırı vardır. Hem cevap versem bazı gençlere kötü örnek olacaktım. Faydalı yazıları okumayanlar polemiklere bayılıyor. Yaşı kemale gelmiş bir kimsenin çoluk çocuğun maskarası olmaktan kaçınması gerekmez mi?

Kendimi savunmanın bir yararı varsa, on zararı olacaktı. Çünkü dedikodu, fitne fesat çıkacaktı.

Filanca Eygi'yi kötülemiş... Eygi ona ne demiş... Bakalım bu işin sonu ne olacak?.. Çamur savaşlarının galibi olmaz. İki taraf da kirlenir, rezil olur.

En iyisi susmaktır. Hasma en büyük sitem, onun sitemini anlamazlıktan ve görmezlikten gelmektir.

M. Şevket Eygi