Yalanın söylemenin şakası olmaz


Alemlere rahmet Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz'in söz, fiil ve takrirlerine (olurlarına) sünnet denir. Bu O'nun hayat tarzıdır. Efendimizin hayat tarzı hayatımızın tarzı olmazsa hiçbir şeyimiz düzgün olmaz. Hiçbir zaman belâ bulutları başımızın üstünden eksik olmaz. Izdıraplar, acılar, felâket ve sıkıntılar dünyamızı zehir zenberek eder. O'na düşman olmak demek, insanın kendisine düşman olması demektir. İç dünyalarında fırtınalar kopanlar O'na düşman olmalarının acısını yaşıyor olmalarındandır.
Oysa O (SAV), bizim gönül sultanımızdır. Varlığımızın sebebidir. İnsanca yaşama O'na sımsıkı sarılmakla, O'na benzemekle, O'nun gibi yaşamakla mümkündür.
Âlemlere rahmetin mübarek nefesinde incileşen, mercanlaşan şu beyanları önümüzü nasıl da aydınlatıyor.
O (SAV), diyor ki:
• Haklı bile olsa çekişip didişmeyen kimseye Cennet'in kenarında bir köşk verileceğine ben kefilim.
• Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye Cennet'in ortasında bir köşk verileceğine kefilim.
• İnsan dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin...
• Allah'a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe Cennet'e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayın...
• Beş vakit namaz herhangi birinizin kapısının önünden gürül gürül akan su içinde günde beş defa yıkandığı ırmağa benzer.
" Allah katında hiçbir şey iki damla ve iki izden daha sevimli değil.
1) Allah korkusuyla akıtılan, gözyaşı damlası.
2) Allah yolunda dökülen kan damlaları.
İki iz ise:
1)Allah için çarpışırken alınan yara izi,
2) Allah'ın emrettiği farzları yerine getirmekten kalan kulluk izidir.
• Kıyamet gününde mü'min kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah-u Teâlâ, çirkinlik sergileyenleri sevmez.
• Sizden biriniz kendisi için arzu ettiklerini mü'min kardeşi için de arzu edip sevmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz.
• Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştiremezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirimezse, kalbiyle düzeltmeye çalışsın ki, bu imanın en zayıf derecesidir.
• Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah-u Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah-u Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.
• Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak. Hastayı ziyaret etmek. Cenazeye katılmak. Davete icabet etmek. Aksırana "Yerhamukallah" demek.
• İlim, erkek-kadın bütün Müslümanlara farzdır.
• Hiçbir kimse kendi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.
• Müslüman; elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir.
Sadaka Rasûlüllah (SAV)...


Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar