Zalim İsraili desteklemek mümine yakışmaz


Bir Müslüman, Hz. Muhammed'i inkâr ve tekzip eden, Kur'ânı inkar eden, İslam'ı hak din olarak kabul etmeyen inkarcıların ehl-i necat olduğunu iddia edemez. Ederse dinden çıkmış, irtidat etmiş olur.
Bir Müslüman, Filistin konusunda Siyonistleri haklı, Filistinlileri haksız göremez. Görürse İslam libasını çıkartmış olur. Bir Müslüman Tevhid inancı ile Teslis inancını bir tutamaz. Tutarsa küfre sapmış olur.
Atamız Hz.İbrahim Halilullah (A.S.) Yehudi veya Nasranî değildi, Hanif ve Müslim idi. Kur'an böyle buyuruyor. Hz.İbrahim (A.S.) için O Yehudi ve Nasranî idi diyenler, Kur'ânı inkâr ettikleri için kafir olur.
Siyonizmin batıl bir ideoloji olduğunu bilmek ve söylemek için Müslüman olmak gerekmez. İnsaflı Yahudiler bile bunu kabul ediyor.
Zalim İsraili desteklemek mü'mine yakışmaz. Filistin meselesinde kim haklıdır? Zalim İsrail mi, mağdur ve mazlum Filistinliler mi? Dinini, imanını, vatanını savunanlar terörist değildir. Onlara terörist demek adalete, insafa, vicdana, hikmete aykırıdır. Müslümanlara karşı zalimleri savunanlar, onlarla birlikte haşr olmaktan korksunlar.
Herkes biliyor ki Gazze acımasız bir toplama kampı şu an. Hastalara verilecek yeterli ilaç yok orada. Elektrik, su, telefon dâhil hiç bir alt yapı yok. İsrail, hiç bir yardım başvurusunu kabul etmiyor. Gazze'nin inşa edilmesini ve alt yapının onarımını kabul etmiyor. Ve İsrail, BM'de dâhil hiç bir 'otorite kabul etmiyor' dünyada. Savaşta ve barışta uymak zorunda olduğu bir 'ahlakları' yok. İsrail, kurulduğu günden beri böyle.
Ahlaksız, otorite tanımaz ve cani. Filistin'de yüzlerce kez gösterdiler bu yüzlerini. Her katliamdan geriye, kafaları kopan çocuklar, ortadan ikiye bölünmüş kadın ve bebek cesetleri, ırzına geçilmiş kızlar, uzuvları kopartılmış insanlar ve uranyumdan yanmış bedenler kalıyordu. Bir buçuk yıl önceki Gazze katliamında olduğu gibi.
İsrail'in Gazze ambargosu ve ablukası uluslararası hukuka, ahlaka, vicdana, insafa, adalete, sağduyuya aykırıdır.
İsrail Gazzelilerin evlerini yıkıyor. Yeni meskenler yapabilmeleri için inşaat malzemesi edinmelerine izin vermiyor. Bu bir zulüm değil midir?
Siyonistler Türk barış ve yardım gemisine saldırarak hiç lüzumu olmadığı halde kan dökmüşler, sivil ve masum insanları öldürmüşlerdir.
Siyonistler Nazi Almanyasının temerküz kamplarından bahs edip duruyor. Hiçbir Alman temerküz kampı, Gazze esir kampından büyük ve kötü olamaz.
Gazze ambargosu kaldırılmalı, sivil halka eziyet edilmemeli, çocuklar öldürülmemeli, dünyanın her yerinden mazlum Filistinlilere sivil yardım gelmelidir.
İsrail Haksızdır. Uluslararası hukuk uzmanlarından Fransız Serge Sur İsrail'in Gazze'ye giden Türk yardım gemisine uluslararası sularda saldırıp Türk vatandaşlarını öldürmesini çok açık bir hukuk ihlali olarak vasıflandırmıştır. İsrail bu konuda uluslararası bir tahkikat komisyonu kurulmasını kabul etmedi. Kendisi araştıracakmış. Ne gülünç!.. Kendisi hakkında hem savcı olacak, hem hâkim.
İsrail'i muhakeme etmek için bir yol daha var: Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne müracaat etmek. İsrail bu mahkemeyle ilgili anlaşmayı imzalamamıştır ama vatandaşları öldürülen Türkiye imzalamıştır. Bu konuda dünya çapında imza toplanıyormuş ve 500 bin imza olması gerekiyormuş.


Mehmet Talü

araştırmacı yazar