Helak nedeniÜlkemizin belini enflasyon musibeti nerede ise kırmak üzere. Böyle bir belânın başımıza tebelleş olması durup dururken oluyor değil. Bunun çok sebepleri var. Bunlardan bir kaçını sıralamak istiyorum.
• İdarecilerimizin liyakatsizliği enflasyonun sebeplerinin başında geliyor."İdarecilerimizin dini üzere olduğumuz" hususu sahih hadislerde beyan edilmiştir. Dine savaş açan idarecilerin ülkeleri felâh bulur mu hiç?
Teba, seçtikleri, idarecileri sebebiyle helak olmaya namzet olmuştur. Bu toplum böyle bir mahkumiyete müstehak olmuştur, denilebilir.
• Enflasyonun asıl sebebi, ilâhî bereketin kaybolmasıdır. Hakkında şüphe olmayan asıl kaynak Kur'ân-ı Kerim'dir. Kaynağımıza baktığımızda, geçmiş kavimlerin ölçü ve tartıda hile yapmaları, iktisadi sistemlerinin bozulmasına ve helâk edilmelerine sebep olmuştur, beyanını görüyoruz.
• Alış verişte hile yapan kavim, fiyat artışı ve kıtlıkla cezalandırılır.
• Adaletin ayaklar altına alınması kıtlık ve enflasyon sebebidir. Adaletin yerini bulmadığı toplumlarda helâk gongu vurmuş demektir. Çünkü adaletsiz toplumlarla zulmün ve fesadın önüne geçilmez. Yapılan hile ve desiseler değişik musibetlere sebep olur.
Adaleti esas alan, fitnelerden sakınan, hukuka riayet eden toplumlar, ilâhî berekete mazhar olurlar. Araf sûresinin 96.cı âyetinde bu hakikate şöyle işaret edilir:
"Eğer memleketler halkı imân edip de (isyandan) sakınmış olsalardı, gökten ve yerden üzerlerine nice bereket hazinelerini açardık..."
Toplumda bereketin kaybolmasının sebeplerinden biri de Peygamberimiz Efendimiz'in beyanlarında şöyle zikredilmiştir!
"Ölçü ve tartıda hile yapan her toplumu, Allah-u Teâlâ fiyat artışı (enflasyon) ve kıtlıkla cezalandırılır." (İmam-ı Kurtubi-El-Câmi li-Ahkâmi'l-Kur'ân. C/10, Sf: 85 Kahire-1967)
Anlaşılıyor ki, enflasyon musibeti ilâhî bereketin kaybolması sebebiyle fitne olmaktadır.
Kamu düzeninin yok olması, toplum emniyetini dinamitlenmesi demektir. Konuyla ilgili olarak Efendimiz (s.a.v.)'in şu emrine dikkatinizi çekiyorum:
"Sizden önceki ümmetlerin helâk sebebi haksızlıklarıdır."
Hiç bir haksızlık, yapanın yanına kâr kalmaz. Yapan ile birlikte yapılmasına zemin hazırlayanları da helâk eder.
Peygamberimiz Efendimiz, paranın değerini düşürenlere (bu enflasyondur) lânet etmiştir. (Hattabi. Kitabü'l Meâlimi's-Sünen c/3. sf: 730. Beyrut-1971)
Düzeni İslâm olan bir ülkede enflasyona (paranın değerinin düşmesine) sebep olanlara şu cezalar verilir:
1- Şahitlikleri kabul edilmez. Bu ceza işlenilen fiilin büyük günah olması sebebiyledir.
2- Enflasyon (paranın değerinin düşürülmesi) yeryüzünde fesat çıkarmak olduğundan, bu fiili işleyenler kırbaçla dövülür ve saçları dibinden kesilerek sokaklarda teşhir edilir.
Bugün bu suçu işleyenler alkışlanıyor, bu da ayrı bir belâ.


Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar