Mübarek Aya yaklaştık

Muhterem mü'minler!..

Bildiğiniz gibi Ramazan ayı çok kazançlı, mânevi kıymetlerle dolu Rahmet ve Gufran ayıdır. Mü'minlerin eline geçen nadir fırsatlardan biridir. Bu mübarek günlerin arefesindeyiz. İnşaallah önümüzdeki günlerde Ramazan ayına girmiş olacağız. Şimdiden bu mübarek günlere hazırlanmalıyız.

Bugüne kadar beş vakit namazını muntazaman kılamayanlar, diğer ibadetlerini yerine getirmeyenler hemen ibadete başlıyarak Ramazan ayına hazırlansınlar. Ramazan ayından sonra da kulluk görevlerini yerine getirmeye dair kesin kararlarını versinler.

Her ne sebeple olursa olsun günah işleyen, haram ile iştigal edenler hemen tevbe-i istiğfar etsin ve bir daha o hatalara düşmemeye kesin karar versinler. Ramazan ayına günahlardan arınmış, ibadetlere alışmış olarak girelim. Bu minval üzere yaşayacağımıza dair Rabbimize söz verelim.

Muhterem mü'minler!..

Ramazan ayında beş vakit namazın haricinde bir de müekked sünnet olan Teravih namazımız, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemiz vardır. Mü'minler için tam bir göz aydınlığı olarak mübarek Ramazan ayını kendimizi ibadete daha çok vererek geçirelim. Her zamandan daha çok kaza namazı kılarak, Kur'ân okuyarak, mukabele dinleyerek, daha fazla hayır hasenat yaparak geçirelim. Bu yolda bütün tedbirlerimizi alalım.

Muhterem mü'minler!..

Oruç ibadeti, riya ve gösterişten uzak olgunluk hayatıdır. Oruç, nefsi terbiye eder. Fenalık hislerini giderir. İradeyi Hakk yolunda kullandırır. Ahlâken yüceltir. Yoksulların hallerini hatırlatır. İnsanda iyilik temayüllerini canlandırır. Hakk'ın hakimiyeti için insan gayrete sevk eder. Ahiret açlıkları tamamen oruç ile önlenir.

Muhterem mü'minler!..

Bugün cemiyetimizde çok duyulan bir ses vardır. Bazıları diyorlar ki: "Orucu hazım cihazını dinlendirmek ve zayıflamak için tutuyorum." Bu tür sözler tamamen yersizdir. Zira oruç hazım cihazını dinlendirmek, mide dolgunluklarını hafifletmek, kilo vermek gayeleriyle tutulmaz. Böyle oruçları Allah o kişilerin yüzüne çarpacaktır. Oruç Allah'ın emri olduğu için tutulacaktır. Böyle olursa biraz önce saymaya çalıştığım hususlar kendiliğinden tahakkuk eder. Ama hedef Allah'ın rızasıdır. İbadet bunun için yapılır.

Dünyevi gayelerle, riya ve gösteriş bulaşıklıklarıyla ibadetlerimizi kirlemeyelim.

Muhterem Cemaat!

Ramazan ayı gelmeden önce ayarlanalım. Allah rızası için kulluk yapmaya kesin kararımızı verelim. Ramazan ayı gibi çok mübarek rahmet piyasasını iyi değerlendirelim. Ramazan ayına bir hafta kaladan itibaren hilali gözleyiniz. Hilali görerek Ramazan orucuna başlayınız. Yine hilali görerek bayram ediniz. İftar ve sahur zamanlarını dikkatle takip ediniz. Oruçlarınızı açarken acele etmeyiniz. Sahur yemeğinizi imsaktan önce kesiniz. Oruçlu olduğunuz sürece abdest alırken ağzınıza çok su almayınız. Burnunuza suyu sert çekmeyiniz. Oruç bozacak şeylerden şiddetle kaçınınız. Küçük çocuklarınızı oruca alıştırınız. Ailenizin nafakasını imkanınız nisbetinde bu ayda bollaştırınız. Fakir fukarayı da unutmayınız. Hasılı oruç ayına şimdiden hazırlanınız.


Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar