İnsan eğitilerek nasıl kemale erdirilir

Kainatta herşey eğitime tabidir.
Hayvanı eğitmezseniz vahşi olur.
Ağacı eğitmezseniz yabani olur.
İnsanı eğitmezseniz hırsız olur, cani olur, katil olur, hayvandan aşağı bir mahlûk olur. Anasını kesen bir katil olur.
Biz, insanları eğiterek yararlı hale getirip topluma kazandırmalıyız.
Peki bu nasıl olacak?
Bugünkü eğitim sistemiyle mi?
Kesinlikle hayır.
Mevcut eğitim sistemiyle millet olarak eğitilmiyor öğütülüyoruz. Eğitim kurumlarında gül gibi evlâtlarımız diken haline getiriliyor. Devleti milleti soyan bir sürü densiz bu şeytanlığı nereden öğrendiler?
Bunca hortumcu, hırsız, arsız, eşcinsel, ahlâksız, zalim böcekler nasıl yetişti? Dağdan mı indiler bunlar?
Devleti-milleti soymak için sağlam bileğe, çatal yüreğe gerek yok. İngilizce okuttuğunuz, bilgisayar mühendisi ve internet bilgisi (eğitimi) aldırdığınız kişiler soygunculuğu, hortumculuğu pekâlâ (!) yapıyorlar. Ergenekon zanlılarının bilgisayarları neler içeriyor bilmeyen yok.
Kademeler yükseldikçe soygunculuk da modernleşiyor. Filanca bakan, falanca vekil, fişmekan genel müdür, namı diğer bir zamanların Meclis başkanı, soyguncuların isimlerinin önüne konan sıfatlar böyle.
Kim eğitti bunları bu kadar?
Kesinlikle maarif sistemimiz.
Bunca başımızın belâsı anarşistler bu ülkenin eğitim sisteminin başımıza cezası değil mi? Bir tane diplomasız anarşist gösterebilir misiniz? Bir tek diplomasız eşcinsel var mı? Varsa gösterin Allah aşkına.
Böyle eğitim sistemi mi olur? Çağdışı, milli kimlik, kişilik ve kültüre karşı, müesseriyeti olmayan, uyduruk, yalan bir anti-eğitim ile genç nesillerin canına okuyup duruyoruz, maalesef.
Eğitim, talim ve terbiye demektir. İnsanı vasıflandırmak, tekamül ettirmek (olgunlaştırmak) iyi vatandaş, iyi insan haline getirmek için onu bilgiyle, faziletle, üstün karakterle donatmak demektir.
Çağdışı bir anlayışın fidanlığı halinde çalışan mevcut eğitim sistemi, kültürel bir soykırımdan başka bir şey yapmıyor. Artık sağır sultan da duydu, biliyor: Okullarda uyuşturucu çok yaygınlaşmış. Eroin, kokain, esrar, hap ve saldırganlık... Gençler kokain belâsından kurtulsa, hırçınlık belâsından kurtulamıyorlar.
Bu ülkede hiç kimsenin hedefi, gül gibi çocukları eğitim kurumlarında diken haline getirdikten sonra, devlet gücünü göstermek için o dikenleri kırmak olmamalıdır. Şayet olursa bu gidişin sonu felâket olur. İstiyoruz ki, gül gibi çocuklarımız hep gül gibi kalsınlar.
Eğitim kurumlarımız gençlerimizi vatan sevgisiyle, mukaddesat aşkıyla, namuslu, şerefli, hayırı şerden ayıran, haram lokmadan kaçınan, fedakâr insan olarak yetiştirmezse vatan için şehid olacak Mehmedciği, mermi taşıyacak Fatma bacıları ithalat yoluyla mı temin edeceğiz?
Barışta vatan, millî kültürle ihya olur.
Savaşta vatanı, iman ve kan kurtarır.
Mevcut kanımız emperyalist kültürlere emdirilmemelidir. Böyle bir tezgah maarifimizce tezgahlanırsa kime ne bahane bulabiliriz? Bulamıyoruz, ondan dolayı da millet olarak bocalıyoruz, hep acı çekiyoruz.
Yetkililerden de çare bekliyoruz...


Mevlüt Özcan

araştırmacı yazar