Medreseleri rahat bırakın

Bile bile yanlış yapılmasını ve yapılan yanlışta ısrar edilmesini anlamak mümkün değil. Mardin’deki tarihî Kasımiye Medresesi’nde ‘defile’ yapılmak istenmesine haklı olarak karşı çıkılıyor. Fakat idarecilerimiz tepkileri dikkate almak yerine, “Mardin’in tanıtılmasına hizmet eder” diye medresede yapılmak istenen defileye destek olduklarını açıklıyorlar.

Kasımiye Medresesi, Mardin’in gözbebeği mesabesinde tarihî eserlerinden biridir. Üstelik adı üstünde olduğu üzere orası sadece ‘tarihî bir yer’ olduğu için değil, bir ‘medrese’ olması bakımından da önemlidir. Nasip oldu, Mardin’e bir iki defa gittik ve Kasımiye Medresesi’ni ziyaret ettik. Allah kabul etsin, medresenin içindeki ‘mescid’de namaz kılmak da nasip oldu. Yetkililerin de açıkladığı üzere, o mescidde hâlen namaz kılınmasına da devam ediliyor.

Peki, böyle bir mekânda ‘defile’ yapılması uygun mudur? Maksat Mardin’i tanıtmak ise, çok daha uygun yer ve mekânlar bulunabilir. Yıllarca eğitim yuvası olmuş tarihî bir mekânda ‘defile’ yapılmak istenmesi kim ne derse desin vicdanları yaralar.

Hatırlamak lâzım ki, geçen Haziran ayında da yine o mekâna uymayan bir ‘bienal’ yapılmış ve yine tepki görmüştü. Üstelik o bienaldeki ‘sanat gösterisi’nden valinin de canının sıkıldığı ifade edilmiş ve konu ile ilgili haberler gazetelerde (Milliyet, 6 Haziran 2010) yer almıştı.

25 Eylül Cumartesi günü yapılması planlanan ‘defile’ye Mardinliler de tepki göstermiş. Medresede defile yapılmasına tepki gösterenlerden biri de Mardin-Diyarbakır Metropoliti (Süryanilerin temsilcisi) Saliba Özmen olmuş ki onun tepkisi çok anlamlı. Metropolit Özmen şöyle demiş: “Manastırlarımızda bu gibi gösterilere izin vermem. Allah’ın anıldığı mekânlarda bunlar uygun değildir.” (Hürriyet, 22 Eylül 2010)

Bu beyandan çok daha önce Kasımiye Medresesini savunmak acaba Diyanet camiasına düşmez miydi? Bu saat itibarıyla o camiadan bir açıklama duymadık. Bundan sonra yapılmış olsa bile bir mânâ ifade eder mi?

Kasımiye Medresesi bir ‘medrese’ ise ki öyledir ve içinde hâlâ namaz kılınmaktadır. O halde o mekânda bir ‘defile’ yapılmasına gerek yoktur. Mardin’in tanıtılması isteniyorsa daha uygun yer ve mekânlar bulunabilir.

Türkiye’yi idare edenler yanlışta ısrar etmesin ve bu defileyi başka bir yerde yapsın. Aksi tavır hem Mardinlileri, hem de bütün Türkiye’yi üzer.

İlahiyat ve Diyanet camiasının böyle gelişmeler sırasında susması hayra alâmet değil. Bugün konuşmayacaklarsa, hangi gün konuşmayı düşünüyorlar?

Faruk Çakır
Kaynak:habervaktim