Yaşantımızın muhasebesini yapalım - 2

Her gün artan günah yükünden kurtulmak için ALLAH'ın açık olan tevbe kapısına iltica edelim. Geliniz hep beraber, nefsimizin ve hayatımızın muhasebesini yapalım. Bir yıllık kâr ve zararımızın bilançosunu çıkaralım. Âbid isek ibadetimizin, zahid isek zühdümüzün, günahkâr isek günahlarımızın, âlimsek ilmimizin, zengin isek servetimizin, fakir isek sabrımızın, hayırsever isek yardımlarımızın ALLAH Teâlâ katındaki değeri ve değmezi nedir ve ne değildi diye geliniz uzun uzadıya düşünelim, tefekkür edelim.

Hayâtımızın sonunda pişman olmamak istiyorsak, Resûlullah (S.A.V.)efendimizin izinde yürüyelim. O'nu kendi nefsimizden daha çok sevelim. Resûlullah (S.A.V.) efendimizin aşkı ile gönüllerimizi yeşertelim. Cenâb-ı Hakk'ın ve Resûlullah (S.A.V.) efendimizin aşkları ile ibâdetlerimizi kusursuz yapmaya çalışalım. ALLAH Teâlâ'ya açılan ellerin, bağlanan gönüllerin ve yalvaran dillerin boş dönmeyeceği, yapacağımız duaların Rabbimizce kabul edileceği inancı ve ümidini taşımaktayız. Bu inanç ve ümitle, kendimiz, ana-babamız, yakınlarımız, ülkemiz, milletimiz, bütün kardeşlerimiz ve tüm insanlığın mutluluk ve barışı için dua etmeyi unutmayalım. Gönüllerimizi saran bir huzurla ALLAH Teâlâ'ya karşı şükran borcumuzu; nefsimize, ailemize, komşularımıza karşı vazifelerimizi hatırlayalım. Müslüman olarak kendimizi nefis muhasebesine tabi tutalım. Eğer yaratana ve yaratıklara, ülkemize ve milletimize karşı görev ve sorumluluklarımızda kusur ve ihmallerimiz varsa, bu günlerde yapacağımız değerlendirme ile bunları telafi yönüne gidelim. Bakınız! Abdullah b. Abbas (R.A.)den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) efendimiz nasihat ettiği bir şahsa ne buyurmuş!..

"Beş şey gelmeden evvel beş şeyi ganimet bil!

1- İhtiyarlamadan evvel, aciz ve düşkün duruma düşmeden önce gençliğinin kıymetini bil. Oyun ve eğlence gibi sonu hüsran olan şeylerle geçirme.

2- Hasta olmadan evvel sıhhatinin kıymetini bil. Din ve dünyana yararlı hizmetler yap.

3- Fakir düşmeden evvel zenginliğinin kıymetini bil. Zenginliğini ekonomik olarak kullan. Malını ve servetini lüzumsuz yere tüketme, tutumlu ol, cimri de olma.

4- İşin gücün artmadan evvel boş vakitlerinin kıymetini bil. Boş vakitlerini değerlendir. Tembel tembel oturma, yararlı hizmetler yap.

5- Ölüm gelmeden evvel hayatının kıymetini bil. Düzenli ve tertipli olarak hem dünyan için ve hem de ahiretin için çalış. Hiç ölmeyecek gibi dünya işlerini yap, yarın ölecekmiş gibi ahiret hazırlığı yap. Yani, her ikisi için muvazeneli çalış." (Hâkim, Müstedrek; 4/306)

Boş vaktin mi var?

Bir ilim meclisine, derse katıl.

Zikir yap, Kur'an-ı Kerim oku. Nafile ibadet yap. Hasta ziyaret et.

Sıla-ı rahim yap.

İslamî sosyal bir çalışmaya katıl.

Çocuklarınla oyna.

Pencerenin önünde otur, Rabb'inin nimetlerini düşün.

Bir mümine telefon et, duasını al, dua et.

Sıkıntılı birisine moral ver.

Bir hadis-i şerif ezberle.

Git bir mescidde iki rekât namaz kıl.

Bir mezarlığa git Fatiha oku.

Ananı-babanı ziyaret et.

Evini süpür.

Kitaplarını karıştır.

Bir ALLAH Teâlâ dostuna git, elini öp, duasını al.

Teknolojik veya sanatla ilgili bir faaliyet yap.

Bu karmaşık dünyada nasıl boş kalabildin, onu düşün, anla ve ağla!

Yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizin kabulünü şu geri kalan ömrümüzü kamil iman ve o imanın gereği olan salih amelle birlikte sıhhat, afiyet ve ferahlık içerisinde geçirilmesini ve daha birçok Ramazan'lara, bayramlara kavuşmamızı Cenâb-ı Hakk'tan dua ve niyaz ederiz.

Mehmet Talü

araştırmacı yazar