Başörtüsü anlayışımız, faizin gizlendiği alışveriş

Soru: Namazda başa örtülen türban mı olmalı, yoksa özel namaz başörtüsü mü olmalıdır? Kimileri türban diye bir başörtüsü yoktur, diyorlar. Siz nasıl bakıyorsunuz bu türban ile başörtüsü farkına?


Cevap: Namazda kadının (eli, yüzü, ayakları dışında) başı dahil tüm bedeni örtülü olması gerekir ki, kıldığı namazı sahih olsun. Bu itibarla, kadının namazda başını kapattığı örtüsü, tüm saçlarını örtmesi, bir kısmını açıkta bırakmaması halinde başörtüsü sayılır. Başın tümünü saçlarıyla birlikte örten bu örtüye siz ister baş örtüsü deyin, ister türban. Bu adın pek önemi yoktur. Önemli olan, başı saçlarıyla birlikte kapatmış, açıkta saç bırakmamış olmasıdır. Bunu hangi örtü sağlıyorsa Müslüman'ın başörtüsü işte o örtüdür.

Sadece İmam-ı Ebu Yusuf'un yeni örtünmüş kadınları kurtaracak şöyle bir görüşü vardır: "Saçın az bir kısmı örtüden dışarı sarkarak açıkta kalırsa, namaz yine sahih olur, çoğunun örtülü bulunması, tümünün örtülü bulunması hükmünü alır." demektedir ki bu da, farkına varmadan açıkta kalan saç uçlarının namaza mani olmayacağı yolunda yeni örtünmeye çalışan kadınlar için bir kolaylığa sebep sayılmaktadır.

Demek ki örtüde isim önemli değil, temin edeceği tesettür önemlidir. Başı saçlarıyla birlikte tümüyle örtüyorsa adı ne olursa olsun o Müslüman'ın istediği örtüdür.

İster türban deyin isterse başörtüsü...

Soru: Geçen haftaki yazınızdan anladığımıza göre: İhtiyaç duyduğu peşin parayı ödünç olarak bulamayan bir adam, birinden borçlanarak pahalı mal alıyor, sonra da aldığı bu malı yerinden kaldırmadan aynı adama ucuz fiyatla peşin paraya satıyor. Böylece ihtiyacı olan peşin parayı elde ediyor. Mesela, bin lira borçlanarak veresiye aldığı malı, aynı adama peşin (800) liraya sattığı için iki yüz lira fazla para ödemek zorunda kalıyor. Bu fazla paraya alışveriş içine saklanmış gizli faiz deniyor. Bunu yazınızdan öğrendik. Ancak bu malı, aldığı adama değil de başka birine satmakta da böyle gizli faiz şüphesi var mıdır? Yoksa başkasına satmakta mahzur söz konusu değil midir? Bunu öğrenmek istiyoruz.

Cevap: Hayır, malı aldığı kimseden başkasına satmakta gizli faiz şüphesi yoktur. Çünkü insan aldığı malını dilediği kimseye ucuza da pahalıya da satma hakkına sahiptir. Sattığı başkasıyla faiz şüphesi meydana getirecek bir para alma verme olayı söz konusu olmadığından, ona satış yapmakta bir faiz şüphesi de söz konusu olmamaktadır.

Soru: Koluma dövme yaptırmıştım. Gören arkadaşlarımdan bazıları bunun günah olduğunu söylemekle kalmadılar, abdeste ve gusle de engel olacağını iddia ettiler. Ben de bu ihtimalden çok korktum. Gerçekten de kolumdaki renkli dövmeler abdeste, gusle mani midirler?

Cevap: Bedenin herhangi bir yerine yapılan dövmeler abdeste de gusle de engel olmazlar. Çünkü bunlar abdest ve gusül suyunun deriye temasını önleyecek kalınlıkta tabaka teşkil etmezler. Bu itibarla ibadetinizi huzurla yapmaya devam edin. Ancak, bu durum dövmelerin caiz olduğuna delil de sayılmaz. Peygamberimiz (sas) hep müşriklerin yapıp devam ettirdiği bu dövmeleri ta o zaman ümmetine layık görmemiş, hiçbir faydası olamayan, icabında mikrobik zararları da bünyesinde barındıran bu riskli işaretleri lanetlik günahlar arasında saymıştır. Bu sebeple dövmeler abdeste gusle mani olmasalar da İslam'dan önceki cehalet devri müşriklerinin özellikle uyguladıkları lanetlik günahların içinde yer aldığından, kaçınılması gereken günahlardan sayılmıştır. Ayrıca bazı dövmelerin müstehcen görüntü oluşturması, haç, put şeklinde çizilmesi de bunları taşıyan gencin Müslümanlığında şüpheler meydana getirmeye sebep olmuş, bu da mahzurunu daha da artırmıştır.Ahmed Şahin - Zaman