Yeni Dünyadan Kuran Özel Sayısı

Hz. Ali (ra) der ki, "Kur'an, mushafın iki kapağı arasındadır. O konuşmaz, ancak insanlar onunla konuşurlar. Bu Kur'an'dır. Onu konuşturmaya çalışın." Kur'an'ı konuşturup, onun sohbetinde bulunmak, ne dediğini anlamaya çalışmayı gerektirir. Yoksa konuşanı dinlediğimizden bahsetmek sadece bir iddiadan ibarettir. Kur'an, kendine talebe olarak gelenden samimiyet ve vefa ister. Ondan uzak kalmak istemeyeni ise kendine öyle bir bağlar ki, o artık Kur'ansız yapamaz. Çünkü Kur'an, Alemlerin Rabbi'nin kelamıdır. "Kim Allah ile konuşmak isterse Kur'an okusun" diyen Rasulullah da (sav) onun ilk muhatabı. Kur'an talebesi, Allah (cc) ile konuşma şerefine nail olmak, kelâmını anlamak ve ancak O'nun dilediğine açacağı hazinelerin sırlarına vakıf olma heyecanıyla açar mushafın sayfalarını.

Bu senenin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Kur'an yılı" olarak ilan edilmesiyle Kur'an-ı Kerim'i okuma ve anlamaya yönelik çalışmalar birbirini hızla takip ediyor. Çocuklara ve gençlere yönelik projelerin yanında, yetişkinler için hazırlanmış ve hayata geçirilmiş pek çok çalışma mevcut. Böylesi bir yıl, Kur'an'ı hayatımızla buluşturmayı gaye edinen ilim adamları, yayıncılar, yazarlar, çizerler için değerlendirilmesi gereken bir fırsat.

Bu gaye ile okuyucuyla buluşan pek çok derginin kapağında "Kur'an" ana başlığını görmek mümkün. Özellikle pek çoğu son sayılarını Kur'an ile olan muhatabiyetimizi sorgulamaya ayırmış durumda. İşte bu çalışmalardan biri de Yeni Dünya Dergisi'nin "Kur'ân İnsanlığın Kurtuluş Rehberi" adlı özel sayısı. Aylık ilmi, fikri, aktüel bir dergi olan Yeni Dünya, bu son sayısında, alanında uzman pek çok ilim ve düşünce adamını, yazarı birbirinden doyurucu yazılarıyla okuyucuyla buluşturuyor. Derginin sayfaları arasında, Dr. Mehmet Sürmeli, Rasim Özdenören, Metin Karabaşoğlu, Prof. Dr.Hayreddin Karaman, Senai Demirci, Hüseyin Akın, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Vehbi Vakkasoğlu, Prof. Dr. Raşit Küçük, Abdullah Yıldız, Dr. Ebu Bekir Sifil, Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve daha birbirinden kıymetli pek çok ilim adamı, yazar ve eğitimcinin farklı yönleriyle Kur'an ile ilişkimizi kaleme aldıkları yazıları bulmak mümkün. Oldukça hacimli olan bu sayıda, Orhan Gencebay'dan , Nazlı Ilıcak'a, Hasan Celal Güzel'den, Nevzat Tarhan'a, Ertuğrul Erkişi'den, İhsan Kalkavan'a, Zekai Tunca'dan Toktamış Ateş'e, Ahmet Taşgetiren'den, Nuriye Akman'a kadar siyasetçiler, hattat ve hafızlar, ilim adamları, gazeteciler, sanatçılar ve işadamlarıyla yapılan birbirinden ilginç röportajlar da mevcut. Yeni Dünya'nın emek verilerek hazırlandığı her halinden belli olan, zengin bir kadroyu bir araya getiren, takdire şayan bu özel sayısında, kendini Kur'an'a adamış yakın tarihimizin birbirinden kıymetli isimleri de tanıtılıyor, onlarla ilgili anekdotlara yer veriliyor. Yeni Dünya'nın, Kur'an'ın nüzûlünün 1400. yılında, Almanca ve Türkçe olarak hazırlanmış bu son sayısı tam 120 sayfa. Herkesin okumasını ve bunun yanında hediye edilmesini sağlamak için de, okuyucuya sürpriz olacak derecede fiyatı çok cüz'i tutulmuş.Yeni Dünya'nın yanında iki ilave dergisi de mevcut: Hanımefendi ve Beyza Çocuk. Bu güzel çalışmasından ötürü Yeni Dünya Dergisi'ni tebrik ediyor, muvaffakiyetlerinin devamını diliyorum.
Derya Güney

araştırmacı yazar