Yolumuz açık olsun

İnsanlar mahşer yerinde dünyadaki amellerine göre değerlendirileceklerdir. Onun için dünyada ve ahirette selâmete çıkmak isteyenler iki hususu mutlaka yerine getirmelidirler. Bunlar:
1- İman.
2- Sâlih amel.
Buna rağmen Allah'ın lütfu olmadan insan kendi ameliyle cennete kesinlikle giremez, Allah (c.c.) daima yardımcımız olsun.
Meselemi daha iyi anlatabilmem için hz. Aişe radıyallahu anhe validemizin bir rüyasını nakledeceğim.
Hz. Aişe vâlidemiz, rüyasında kıyametin koptuğunu, insanların mahşer yerine toplandıklarını gördü. Bir kadının ameli Uhut dağından daha ağır geldi. Hz. Aişe (r.anha) o ameli ağır gelen kadını tanıyordu. Uykudan uyanınca o kadını çağırttı. Geldiğinde hangi ameller işlediğini sordu. Kadın önce amellerini söylemeyi çekindi. Hz. Aişe (r.anha) ısrarla sorunca kadın dedi ki:
"Şu yedi hususla amel etmeye çok dikkat ederim:
1- Kendimi hep korudum. Hiç bir zaman ve mekânda beni mahremimden başkası görmedi. Kimsenin görmesine asla fırsat vermedim.
2- Elimde oldukça benden birşey isteyeni hiç boş çevirmedim.
3- Hiçbir zaman yalınız yemek yemedim.
4- Ezan okunmadan önce namaza hazırlandım.
5- Müezzin ezan okuyunca onun söylediklerini ben de söyledim.
6- İstişare etmeden, danışmadan bir şey yapmadım.
7- Akrabamdan benden alâkasını kesmiş olanı, ben aradım ziyaret ettim."
Bu kadın bunları söyledikten sonra Hz. Aişe radiyallahu anha vâlidemiz:
"Senin mizanın işte bunlarla ağır oldu" buyurarak bu mübarek kadını övdü. Mutluluk tablosu oluştu. Sevinç ve güzellik sergilendi.
İsterseniz sizlere naklettiğim bu yedi maddeyi bir defa daha üzerlerinde tahliller yaparak okuyun. Düşünün. Kadın-erkek olarak durumunuzu bunlara uygun olup olmadığını anlamaya çalışın.
Gerçekten sizin mahremiyetinizi mahreminizden başkası görmedi mi? Gördüyse, görüyorsa tezelden durumunuzu tashih edin. Zararın neresinden dönerseniz oradan kâra geçeceğinizi bilin. Bunu başarabildiğiniz an Allah'ın rızasını kazanacağınızı gözardı etmeyiniz.
Birşey isteyeni boş çevirmemek Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz'in sünnetidir. Bu sünnete ne kadar uyduğunuzu düşünün bakalım. Sonuç ne olacak?
Yalınız yemek yememek Peygamberlerimizin ve onların yolundan gidenlerin yoludur. Bâri aile efratlarınızla yemeklerinizi birlikte yiyin. Bu kalplerinizi birleştirerek, aile düzeninizi güzelleştirecek, kin ve nefretlerinizi söndürecek, hülâsa mutlu olacaksınız.
Ezan İslâm'ın özü ve özetidir. Dünya meşgaleleri sebebiyle Allah (c.c.)'ı unutanlara O'nu hatırlatır. Huzura çağırır. Peygamberimizin şefaatını kazandırır. Menfaatlerine bayılanları ayıktırır. Kurtuluşun yolunu açar. Vesile duâsını da ihmal etmeyelim. Kazancımız bol olsun.
Akraba ile de alâkamız devam etsin ki mahşerde mizanımız bizi güldürsün.

Mevlüt Özcan