Irk Realitesi ve Irkçılık İdeolojisi
Bu memlekette:
IRKÇILIK elbette çok kötü bir şeydir. Lakin ırkçılık başka şeydir, ırk başka şey. Irkçılık bir ideolojidir, ırk ise bir realite.
1. Bir buçuk milyon Kripto Yahudinin yaşadığı iddia ediliyor.
2. Yine bir buçuk milyon Kripto Ermeninin yaşadığı söyleniyor.
3. Kendilerini Kürt olarak gösteren Yahudiler varmış.
4. Alevî Bektaşî olarak gösteren Yahudiler varmış.
5. Kafkasyalı, KırımlıMüslümanmış gibi görünen Yahudiler varmış.
Bu konuda araştırma yapmak suç mudur, ayıp mıdır?
Irkçılık yapmak ayıptır ama ülkemizde asıl kimliklerini saklayarak İslam düşmanlığı yapanları araştırmak, deşifre etmek ne suçtur, ne de ayıptır.
Vatandaş kendi halinde namusuyla yaşıyor, çalışıyor, zararlı bir iş yapmıyor... Onun Çerkesliğini, Gürcülüğünü, Boşnaklığını, Tatarlığını araştırmak elbette ayıptır ama İslam düşmanlığı yapan Gizli Yahudi'nin Yahudiliğini açığa çıkartmak asla suç değildir, ayıp değildir. Aksine, Türkiyeye hizmettir.
Müslüman görünüyorlar ama değiller, iki kimlikliler, asıl kimlikleriyle çıksınlar ortaya.O zaman onlara kimse bir şey demez.
Müslümansa İslam'a saldırmasın.
Değilse, eğreti İslam kimliğini bıraksın, Yahudiliğini bilsin. Yahudilik dininde, yaşadığı memleketin selametine dua etmek vardır. Tek kimlikli açık Yahudiler her cumartesi sinagoglarda Türkiye Cumhuriyetinin hayrına dua ederler.
Museviliğin bu kuralını Sabatay Sevi bozmuş, kendisine bağlı sinagoglarda Osmanlı devletine ve Padişah'a dua edilmesini kaldırmıştır.
Hem Kripto, hem İslam düşmanı... Biz Müslümanlar böyle iki kimliklilerin foyalarını, mahiyetlerini, içyüzlerini elbette araştırırız. Bu bizim en tabiî hakkımızdır. Haklarımızı, hürriyetlerimizi, kimliğimizi, kültürümüzü korumak için buna mecburuz.
Tek kimlikli Yahudiler ve Ermenilerle bir alıp vereceğimiz yoktur. Onlar müsterih olsunlar. Onlarla barış içinde yaşarız.
Evet, ırkçılık kötüdür, ırkçılık yapılmasın ama İslam'a, millî kimlik ve kültüre, çoğunluğun temel hak ve hürriyetlerine saldıran iki kimlikliler, Kriptolar da olmasın.Herkesin tek kimliği olsun.
* (İkinci yazı)
Radyasyona Karşı lodure de Potassium
BU devir insanlarının kafaları çok karışık. Eskiden bir karışıksa bugün bin karışık. Televizyon ve demokrasi kafaları karmakarışık etti. İnsanlar faydalarına ve zararlarına olan şeyleri doğru dürüst ayırt edemiyorlar. Faydasız hattâ zararlı konularla uğraşıyorlar, faydalı konuları ihmal ediyorlar.
Bugün, gündemde olmayan bir konu hakkında birkaç satır yazmak istiyorum. Dünya kötüye gidip duruyor. Terör bir türlü durdurulamıyor. Allah saklasın günün birinde üçüncü dünya savaşı çıkarsa, bir grup terörist küçük bir atom bombası patlatırsa, yahut (Bulgaristan'da ve Ermenistan'da olduğu gibi) külüstür bir nükleer santral (Çernobil'deki gibi)infilak ederse ülkemiz radyoaktif bulutlarla sarılacak, radyoaktif yağmurlar ve karlar yağacak, radyoaktif fırtınalar esecek, dağlar taşlar, evler, her şey zehirli ışınlarla dolacaktır.
Bendeniz konunun uzmanı değilim. Nükleer radyasyonlara karşı insan vücudunu koruyan kimyevî bir madde varmış. Fransızca imlası ile "iodure de potassium". Pahalı bir nesne olduğunu sanmam. Uzmanların bu madde konusunda halkı uyarmalarını, ülkemizin ve halkımızın mâruz kalabileceği nükleer radyasyon tehlikeye karşı şimdiden tedbir alınmasını sağlamalarını temenni ederim.
Böyle bir tedbir alınır, hazırlık yapılırsa birtakım spekülatörler hemen harekete geçecek ve bu yolla vurgun vurma planları yapacaklardır. Bunu da düşünmek, hesaba katmak gerekir.
Bu madde eczahanelerde satılıyor mu? Satılmıyorsa nereden temin edilebilir. Benim bildiğim ve sandığım gibi gerçekten radyasyona karşı faydası var mıdır?
Konuyu iyi bilen biri çıksa da bunları halka açıklasa ne iyi olur...
* (Üçüncü yazı)
Kemalizm ile İslamcılık Bağdaşmaz
ATATÜRK'ten sonra çıkartılmış bir ideoloji olan Kemalizm ile yine bir ideoloji olan İslamcılık kesinlikle uyuşmaz ve bağdaşmaz. Onları bir kazana koyup değil kırk gün, kırk sene kaynatsanız yine de birleşmezler, kaynaşmazlar.
Kendini hem İslamcı, hem Atatürkçü olarak gösteren şu ilahiyatçı kesinlikle samimî değildir. Onun ilmi, kültürü, birikimi bu iki zıddın birleşmeyeceğini, uyuşmayacağını anlamaya yeter ama bir hesabı var ki, hem Atatürkçü, hem de İslamcı geçiniyor.
28 Şubat hareketinden sonra mâlum "Daireye" Ergenekoncu ajanlar ve elemanlar soktular. Bunların vazifesi İslamcılık ile Kemalizmi bağdaşır hale getirmektir.
Hiçbir samimî Müslüman bu gibi oyunlara gelmemeli, aldanmamalıdır.

M. Şevket Eygi