Ehli Cehennem Kurralar


EN güvenilir, en doğru, en muteber, en sahih hadîs kitaplarımızdan biri olan Tirmizî'de, aşağıda mealini vereceğim şu hadîs-i şerif yer almaktadır:

Ebû Hureyre radiyallahu anh şöyle rivayet ediyor:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün:

"Hüzün Kuyusu'ndan Allah'ı sığınırım" buyurdular. Yanındakiler sordular:

"Ey Allah'ın Resûlü. Hüzün Kuyusu nedir?"

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdiler:

"O, Cehennem'de bir vadidir. Cehennem, o vadiden her gün yüz kere Allah'a sığınır."

Yine sordular: "Ey Allah'ın Resulü, oraya kimler girecek?"

Buyurdular:

"Oraya, amellerinde riya yapan kurralar girecektir..."

Din kitaplarımızda kurra şöyle manalandırılmaktadır:

Dindar, çok ibadet yapan, günahlardan kaçınan.

İşte bu kurralar amellerine riya karıştırırlarsa Cehennemin en kötü yerine atılacaklardır. Resulullah böyle buyuruyor.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diğer bir hadîs-i şeriflerinde:

"Ümmetimin gerçek münafıklarının çoğunluğu kurralar arasındadır" buyurmuşlardır.

Dindar görünerek dîni şahsî menfaatlerine ve ihtiraslarına alet eden, dinî hizmetleri dejenere eden, dini tahrip eden, din sömürüsü yapan, küfre hizmet eden münafıklar için Cehennem'in en korkunç, en kötü, en dehşetli kuyusu hazırlanmıştır.

Zamanımızda İslam'ı içinden, mihraptan yıkmak isteyen alim kılıklı riyakarlar ve müraîler vardır.

Onlar:

İmanı, İslam'ı, Kur'an'ı maddî menfaat için alet ve istismar ederler. İçlerinde kasıtlı ve maksatlı yanlış yorumlar olan Kur'an mealleri, tercümeleri, tefsirleri hazırlayıp yayınlarlar.

Bozuk din kitapları çıkartırlar.

Bunlardan büyük paralar kazanırlar.

Resûl-i Kibriya Efendimiz:

"ahir zamanda cahil abidler, fasık kurralar olacaktır" buyurmuşlardır.

Münafık ve riyakar kurralar küfür rejimleri ile işbirliği yaparlar, cahil halkın ayaklarını kaydırırlar.

Onlar mevrid-i nassa aykırı batıl ve geçersiz ictihadlar yaparlar.

Onlar, inananı ve yapanı küfre düşürecek vahim bid'atler çıkartırlar.

Onların bazısı, İslam'ın ve Şeriatın ikinci temel kaynağı olan Sünneti tatil etmeye, yıkmaya kalkışırlar.

Bazısı dinde reform, dinde yenilik, dinde değişiklik, Fazlurrahmancılık, mezhepsizlik cereyanlarını çıkartıp Ümmet içinde tefrika, kaos, anarşi doğururlar.

Yakın tarihte öyleleri olmuştur ki, komünizm gibi batıl ve kafir bir ideoloji ile İslam'ı bağdaştırmaya uğraşmıştır.

Bundan beş asır kadar önce Hindistan'da Ekber Şah adında son derece bozuk ve sapık bir hükümdar vardı. O, gerçekte Ekber Şah değil, Ekfer (en kafir) Şah idi. Maalesef birtakım ulema-i su', sapık kurralar onun etrafında toplanmışlar, ihsanlarından yararlanmışlar, yeni çıkardığı batıl Din-i İlahî'yi hakmış gibi göstermişlerdi. Onlar dünya menfaati için hakkı batılla değiştiren uğursuz kişilerdi.

Ekber Şah selamı kaldırmış, onun yerine halkın birbirine "Allahu Ekber" denilmesini emretmişti. Camilerin yerine "ibadethaneler" açmıştı.

Bu devirde de sûret-i haktan görünen birtakım sözde din bilginleri, kurralar var.

Bunlar gerçek İslam'a sahih itikada (inançlara), Kur'an'ın muhkematına, zaruriyat-ı diniyeye, mütevatir ve sahih hadîslere, Sünnet-i seniyyeye aykırı bir sürü tez, iddia ortaya atıyor, halkın zihinlerini karıştırıyor.

Birtakım derin şer güçleri bunları büyük paralar ve imkanlarla destekliyor. Yekun olarak son yıllarda bunlara on milyonlarca dolar tutarında telif ve tasnif ücreti dağıtılmıştır.

Onların bir kısmının dini imanı paradır, maddî menfaattir, şahsî prestijdir.

Bozuk kurralardan bazısı namaz bile kılmaz.

Onlardan bazısı Kitab, Sünnet ve icma-i ümmet ile sabit tesettürü bile inkar eder.

Kimisi milyonlarca tasavvuf ve tarikat Müslümanını müşrik ve kafir ilan eder.

Cenab-ı Hak bu Müslüman halkı, bozuk kurraların şerlerinden muhafaza buyursun.

* (İkinci yazı)

HANIMEFENDİLER

ONLARIN süper şık ve lüks Avrupaî kıyafetlerle dolaşmaları, kamusal alanda boy göstermeleri, tv ekranlarında yer almaları; Kur'ana, Sünnete, icma-i ümmete, Şeriat-i Garra-i Ahmediyyeye, Osmanlı örf ve adetlerine, İslamî geleneklerimize uygun mudur?

Açınız muteber tefsir, hadîs, fıkıh, ahlak kitaplarını ve İslam kadınları ile ilgili bilgileri, hükümleri okuyunuz.

Erkeklerle kadınların ayrı vazifeleri, hizmetleri vardır.

Peygamberimiz erkeklere benzeyen kadınları, kadınlara benzeyen erkekleri ağır şekilde kınamıştır.

Lütfen gerçek İslam neyse, onu öğrenelim ve ona tabi olalım.

İslam'ı kendimize değil, kendimizi İslam'a uyduralım.

M.Şevket Eygi