Ölmüşlerimiz için kurban, şokla kurban, vekaletle kurban, adak kurbanı hakkında bilgile


Kurban sadece diriler için mi kesilir? Yoksa ölmüşlerimiz için de kurban kesmemiz caiz olur mu bayramda? Olursa etinden, kesenler yiyebilir mi?


Bayramın üç gününde yaşayanlar adına kurban kesildiği gibi, ölmüşler adına da kurban kesmek caizdir. Ancak ölmüşler adına kesilen kurban (ölenin vasiyeti gereği olarak kesiliyorsa) etinden tıpkı adak gibi kesen ve ailesi yiyemez. Tamamen yoksula hibe edilmesi gerekir. Şayet vasiyet yok da bir vefa ve sevap niyetiyle kesip sevabını ölmüşlerine bağışlamak istiyorsa, bunda yasak söz konusu olmaz. Kendi kurbanı gibi yer ve herkese yedirebilir. Efendimiz (sas) Hazretleri, her bayramda biri ümmeti adına olmak üzere iki kurban kesmiştir. Bu itibarla ümmeti de O'nun adına kurban keserek bir vefa örneği verebilir. Nitekim Hz. Ali (ra) de vefattan sonra her bayramda Efendimiz adına kurban kesmiştir.

Kurbanda, keçi koyun cinsi tek kişi adına kesilirken, sığır ve deve cinsi yedi kişiye kadar ortaklık kabul eder. Ancak ortak olanların hepsi de ibadet ve sevap niyetiyle ortak olmalıdır. Ucuz ve taze et almak niyetiyle ortaklık caiz olmaz. Bu sebeple adak, akika, ölmüşlere kurban gibi sevap niyetiyle kesilecek tüm kurbanların ortaklığı caiz olur. Bunlarda ibadet ve sevap niyeti vardır çünkü.

Şok ile kurban kesmek caiz midir? Caiz ise şokta neye dikkat etmek gerekir?

Kurban keserken dikkat edilecek birinci husus, hayvana eziyet çektirmeden en az zahmetle kesmektir. Hazreti Ömer (ra) Efendimiz, keseceği kurbanı sürükleyerek götüren birini görünce unutulmayan ikazını şöyle yapmıştır:

Ey Allah'ın kulu! Kurbanı eziyet etmeden götür, işkence yapmadan yatır, kesim işini de acı çektirmeden bitir!..

Bu açıdan bakınca, şokla kesim, acıyı en aza indiren kolay kesim olarak görülebilir. Şokta dikkat edilecek en önemli husus şudur:

Ölüm şokla mı gerçekleşiyor, yoksa şokun hemen arkasından yapılan kesimle mi? Bunu bilmeye ihtiyaç vardır.

Eğer şokla sakinleştirilen hayvan, geç kalınmadan hemen kesilmiş, ölüm bu kesimle gerçekleşmişse bundan şüphe etmeye gerek yoktur. Ölümün kesimle gerçekleştiği ise kanın fışkırmasıyla, hayvanın canlılık işareti gösteren hareketiyle anlaşılır. Şayet şokla sakinleştirilen hayvan, kesicinin geç kalmasıyla ölür, ölmüş hayvan kesilirse elbette bu et yenmez, bu hayvan da kurban sayılmaz.

İhtiyacın fazla olduğu uzak yerlere para gönderip kurbanlarını vekalet yoluyla oralarda kestirmeyi uygun buluyor musunuz?

Elbette... Yeter ki kurban, bayram günlerinde kesilsin, sonra da yoksulun eline geçip ihtiyacını karşılasın. Bütün mesele, kurbanların ihtiyaç sahibi yerlere yetişmesi, yoksulun ihtiyaçlarını karşılaması, bir neslin yetişmesine de yardımcı olmasıdır. Kurban konusunda söylenecek en isabetli söz şu olsa gerektir:

Sevabı en çok olan kurban, ihtiyacı en çok olan yere verilen kurbandır!..

Adak kurbanı bayramda da kesilebilir mi?

Adak kurbanı bayramın içinde de, dışında da kesilebilir. Adakta zaman ve mekan şartı bağlayıcı değildir. Başka günde, başka mekanda da kesilebilir...

Aile içinde kesilen kurbanın sevabından ailenin diğer fertleri de hisse alırlar mı?

Üç mezhepte kurban, zenginlik şartı aranmaksızın ailenin tümü adına kesilir. Hanefi mezhebinde ise kurbanı ailenin zengin şahısları keser, borçlu olan onlardır çünkü. Ancak ailenin diğer fertler inin kurban kesimini teşvik edip taraftar olanları da bu sevaptan hisselerini alırlar. Bu gibi konularda Efendimiz'in şu ikazı hatırdan hiç çıkmamalıdır:

Hayra destek verip sebep olan, o hayrı bizzat kendisi işlemiş gibi sevap alır. Şerre destek verip sebep olan da o şerri bizzat kendisi işlemiş gibi günaha girer, vebale ortak olur.

Ahmed Şahin