Hac, İslamın beş şartından biridir 3


Bilindiği gibi, "mebrûr hac", bütün günahları silip süpürüyor. İnsan, adeta günahsız olarak dünyaya yeniden geliyor. Ama bunun için asgari şu beş şarta riayet edilmesi gerekiyor:

1- Hacca son derece halis bir niyetle, yani sadece ALLAH Teala için, adeta ALLAH Teala'yı ziyarete gidiyor gibi gitmek.

2- Tayyib yani helal, tertemiz bir para ile hacca gitmek.

3- Üzerindeki kul haklarını ödemek ya da helallık almak, ALLAH Teala'ya olan namaz ve oruç gibi borçlarını da kaza etmek ya da kaza etmeye kesin karar verip başlamak.

4- Hac boyunca boş ve çirkin söz, niyet ve davranışlardan uzak durmak.

5- Haccı diğer zahir ve batın şartlarına uygun olarak tamamlamak. Buna da kısaca, birkaç cümleyle işaret etmek gerekirse: Yapılacak hac çeşidine göre ihrama girilerek hacca başlanır. Kabe tavaf edilir, gerekiyorsa sa'y yapılır. Zamanında Mina'ya, oradan Arafat'a çıkılır ve Arafat vakfesi yapılır. Oradan Müzdelife'ye intikal edilir ve Müzdelife vakfesi yapılır. Sonra Mina'ya gelinir ve cemerata taş atılır. Sonra temettü' ve kıran haccı yapanlar hac kurbanı keserler ve ihramdan çıkarlar. Kabe'ye gelinerek ziyaret tavafı yapılır. Mina'da üç-dört gün kalınır. Sonra Mekke-i Mükerreme'ye dönülür. Mekke-i Mükerreme'den ayrılmadan önce de Veda tavafı yapılır.

Şu veya bu iddiadan uzak olarak hazırladığımız bu mütevazi eserin, yüce Rabbimizin rızasına muvafık olmasını ve hacca giden bahtiyar kulların istifade etmesini ümit etmekteyim. Yüce Rabbimizin rızasına uygun bir hac ibadeti yapabilmede bu kitabın katkıda bulunması bizi mutlu edecektir. Hidayet ve başarı ancak ALLAH Teala'nın lütfu ile mümkün olur. Gayret bizden, hidayet ve tevfik ALLAH Teala'dandır.

Bu acizane gayretimizden Rabbimizin razı, Müslüman kardeşlerimizin istifade etmesini ve biz fakirin de salih amelden başka hiçbir şeyin fayda vermeyeceği mahşerdeki ilahi mahkemede hissedar kılınmamızı niyazla, her şeye kadir olan yüce Rabbimize teveccüh ederiz. "Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir." Bizim bu işten maksadımız: Rıza-ı ilahi ve Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimizin şefaatidir. Bu çalışmamızın bunlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. O, en yakın, tek işiten ve duaları kabul buyurandır. Ayrıca Müslüman kardeşlerimizden hayır dualar istirham ederiz.

"ALLAHümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemiil-ehvali vel-afat. Ve takzî lena biha cemîal-hacat. Ve tütahhiruna biha min cemiis-seyyiat. Ve terfeuna biha indeke e'led-deracat. Ve tübelliğuna biha aksal-ğayat. Min cemîil-hayrati fil-hayati ve be'del-memat. Bi rahmetike ya erhamer-rahimîn. HasbünALLAHü ve ni'mel-vekil. Ni'mel-mevla ve ni'men-nasir. Gufraneke Rabbena ve ileykel-masîr."

ÖNEMLİ NOT:

Tavsiye ettiğimiz bu "Ya Rabbi! Ben Senin rızan için HAC yapmak istiyorum" isimli bu eserde: Sadece HAC ile alakalı konulara yer verilmiş olup başka hususlara temas edilmemiştir. İstifade edilmesi daha kolay ve pratik olsun diye:

1- "Umre" ile ilgili bütün bilgi ve uygulamalar için: "Ya Rabbi! Ben Senin rızan için UMRE yapmak istiyorum" isimli eserimizi,

2- "Hac veya umrede yapılabilecek dua" ile ilgili bütün bilgi ve uygulamalar için: "Ya Rabbi! Ben Senin rızan için DUA yapmak istiyorum" isimli eserimizi,

3- "Mekke-i Mükerreme" ve "Medine-i Münevvere"de ziyareti mümkün olan yerler ve tarih bakımından bilinen, fakat günümüzde maalesef izleri bile mevcut olmayan yerler ve bilinmesinde fayda bulunan bazı konular hakkında: "Ya Rabbi! Ben Senin rızan için ZİYARET yapmak istiyorum" isimli eserimizi önemle tavsiye ederiz.

Mebrûr bir hac, makbûl bir umre ve müstecab dualar için adı geçen bu eserleri mutlaka almanızı, dikkatlice okumanızı, ondan sonra hacca gitmenizi, giderken de bu eserleri yanınızda bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

Bir sorunuz olursa, çekinmeden her zaman arayabilirsiniz:

0532 273 38 96

Meşgul olmam sebebiyle cevap verilemezse, mesaj bırakabilirsiniz.

Haccımız mebrûr, umremiz makbûl, sa'yimiz meşkûr, dualarımız müstecab olsun. Amin.