Başörtüsü Sorunu
YÖK Başkanı'na bakarsanız başörtüsü meselesi halledilmiş durumda! Başörtüsü ve katsayı meselesinin muhataplarını tatmin edecek biçimde çözüldüğü söyleniyor!
Sahiden başörtüsü meselesi halledilmiş durumda mı?
Bir rahatlama olduğunu kimse inkar edemez ama sorunun çözümlenmiş olduğunu da kimse iddia edemez!
Hele Cumhurbaşkanı Gül'ün eşinin yaptığı açıklamalardan sonra!
Cumhurbaşkanı Gül'ün eşinin hiç yeri ve zamanı değilken olaya müdahil olması ve ilkokullarda baş örtülmesini eleştirmesi halli beklenen sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hale sokmuş bulunuyor!
Hele hele Cumhurbaşkanı Gül'ün eşinin yaptığı açıklamanın oluşturduğu kafa karışıklığı ortadan kalkmadan bizzat Cumhurbaşkanı Gül'ün de bu açıklamayı destekler bir mahiyette konuşması kafaları iyiden iyiye karıştırmıştır!
Başörtüsü meselesinde gelinen nokta neydi?
Üniversitelerde serbest olması ama üniversite dışındaki her eğitim kademesinde ve kamuda yasak olması noktasıydı, değil mi?
Yıllardır başörtüsüne karşı çıkan ve ne zaman hayırlı bir adım atılacak olsa soluğu Anayasa Mahkemesinin kapısında alan zihniyet ancak bu kadarına rıza gösterir(!) hale gelmişti!
İnsan hayatını devrelere ayırıyorlar ve bir dönem tanıdıkları özgürlüğü hayatın öteki dönemlerinde tanımak istemiyorlardı!
Böylelikle de sorunu çözdüklerini zannediyorlardı!
Biz ise insan hayatının böyle dönemlere ayrılmasının doğru olmadığını savunarak hayatın her dönemini kapsayacak bir özgürlükten yana tavır konulması gerektiğini ifade ediyorduk!
Şimdi üzülerek görüyoruz ki Cumhurbaşkanı ve eşi de ilkokullarda baş örtülmesine karşı çıkarak hayatı dönemlere ayıranlar kafilesine katılmış bulunuyorlar!
Oysa Cumhurbaşkanı Gül'ün eşinin bu sıkıntıları bizatihi yaşamış biri olarak her türlü yasağa karşı çıkması gerekmez miydi?
Bize göre gerekirdi ama camiamız içinde bu tartışmada Cumhurbaşkanı Gül'ün eşine hak verenler de yok değil!
Daha üniversite aşamasında bile sorun tam halledilememiş iken devreye bir de ilkokulların sokulmasının doğru bulmadıklarını ifade edenler Cumhurbaşkanı Gül'ün eşinin karşı çıkmakla doğru bir şey yaptığını savunuyorlar!
Bize göreyse üniversitede bile çözüme kavuşmamış bir meselenin ilkokul düzeyine indirilmesini doğru bulmamak ayrı bir şeydir ilkokul düzeyinde baş örtülmesine karşı çıkmak ayrı bir şeydir!
Evet, kimileri YÖK Başkanı gibi sorunun çözümlendiğini iddia ediyorlar ama biz aynı kanaati paylaşamıyoruz!
Yeni açıklamalarla sorunun daha da içinden çıkılmaz hale getirildiğini düşünüyoruz! Hayatın her döneminde özgürlüklerin uygulanmasından yana tavır alacaklarını umduğumuz kişilerin farklı tavırlar sergilemelerini içimize sindiremiyo
Zeki Ceyhan
araştırmacı yazar
Başörtüsü Sorunu islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Başörtüsü Sorunu