islamı içten yıkmak isteyenler var
Açık ve net konuşuyorum. İddialarım şunlardır:
1. Sinsi, gizli ve derin çeteler Kur'anı, içlerinde vahim yanlışlar ve çarpık yorumlar bulunan bozuk mealler, tercümeler ve tefsirlerle tahrif etmeye çalışıyor.
2. Peygamberin (Salat ve selam olsun ona) Sünnetinin işlerine gelmeyen önemli bir kısmını, "ayıklama" metoduyla tasfiye etmek istiyorlar.
3. Batı'dan aldıkları talimat gereğince, feminizm inanç ve ideolojisine uymayan sahih hadislere mevzudur damgasını vuruyorlar.
4. Kiliselere benzetmek için camilerin arka tarafına, gerekenden/ihtiyaçtan çok fazla tabure, sandalye koyduruyorlar.
5. Genç Kur'an kursu kadın öğretmenlerinden, kadın vaizlerden, kadın personelden ilahi grupları kurarak erkeklere konser verdirtiyorlar.
6. Taqiyyeci, azılı Farmason, Şiî olduğu halde kendisini Sünnî göstererek, İranlı olduğu halde Afganım diyerek Müslümanları aldatan bulaşık, karışık Cemaleddin Afganî'yi büyük rehber, mürşid ve kurtarıcı olarak gösteriyorlar.
7. Sünneti ayıklayıp darbeleyerek mezhepleri ve fıkhı yıkmak istiyorlar.
8. İslam Şeriatını ve fıkhını oyuncak etmek demek olan telfik-i mezahib fikrini yayıyorlar.
9. Zaruriyat-ı diniyeden olan, Kitab ile, Sünnet ile, icma-i ümmet ile sabit bulunan "Allah katında tek hak din İslam'dır" temel inancını yıkmak; onun yerine "Üç hak ibrahimî din vardır. İslam'ı, Kur'anı, Hz. Peygamber'i inkar ve tekzib de etseler Ehl-i Kitab Cennetliktir" batıl inancını getirmek istiyorlar.
10. Üç ibrahimî din vardır diyerek, tahrife uğramış, nesh edilmiş, hükümleri yürürlükten kaldırılmış dinleri de hak din olarak göstermek istiyorlar.
11. İmanın temel şartlarından olan kaderi inkar ediyorlar, İslam'da kader yoktur diyorlar.
12. Şefaati, kabir ahvalini, soru meleklerini inkar ediyorlar.
13. Dall ve mudil olanlardan bazısı Kitab,Sünnet, icma ile sabit tesettür farz-ı 'aynını inkar ediyor.
14. Pakistan'da binden fazla ulemanın, fukahanın, müftülerin protesto ettiği Fazlurrahman adındaki adamın bozuk mezhebini Türkiye'ye hakim kılmak istiyorlar.
15. Bozuk fikirlerini yaymak, Ehl-i Sünnet Müslümanlığını yıkmak için yekun olarak çok büyük rakamlara ulaşan telif ücretleri dağıtıyorlar.
16. Müslüman halk kitlelerini sekülerleştirerek Dinden ve Şeriattan uzaklaştırmak istiyorlar.
17. Hak katından indirilmiş gerçek İslam'ın yerine, uydurulmuş ılımlı bir İslam türetmek istiyorlar.
Din düşmanları İslam'ı, Ehl-i Sünneti dıştan saldırarak yıkamamışlardı. Şimdiki sinsi, gizli, derin şer güçler dinimizi mihraptan yıkmaya çalışıyor.
Dindar, ihlaslı, samimî Müslümanlara hitap ediyorum:
Hz.Peygamberin, Ashab-ı Kiramın, Tabiînin, Tebe-i Tabiînin, Eimme-i müctehidînin icazetli ulema ve fukahanın, kamil mürşidlerin yolundan ayrılmayınız.
Bütün yasal yollarla "ılımlı yeni bir İslam türetme" hareketine karşı çıkınız ve protesto ediniz.
* (İkinci yazı)
TÜRKİYE MÜSLÜMANLARININ DİN HÜRRİYETİ YOKTUR
Ezanlar okunmuyor mu? Camiler açık değil mi? İmam-Hatip mektepleri ve İlahiyat Fakülteleri yok mu?..
Türkiye'de din hürriyeti olduğunu iddia edenler böyle konuşuyor.
Ezan okunuyor, camiler açık, laik rejimin resmî din mektepleri var ama bunlar, tam ve gerçek bir din hürriyetinin olması için yeterli değildir.
Demagoglara soruyoruz:
Dinî inançları dolayısıyla başını örten üniversiteli kızlara niçin bunca yıl güçlük çıkartıldı?
Şu anda liseli kızlar okula başörtüsüyle gidebiliyor mu?
Millî Eğitim Bakanı, bir aile çocuğunu okula başörtüsüyle gönderirse o kızı ailesinden kopartıp alabiliriz dedi mi, demedi mi?
İçinde namaz kılınan, zikrullah yapılan, iyi insan yetiştirilen tasavvuf tekkeleri niçin hala kapalıdır?
Onları Atatürk kapatmıştır açamayız mı diyorlar?.. Soruyorum: Atatürk'ün kapattırdığı Mason localarını onun ölümünden sonra açtınız da tarikatları niçin açmıyorsunuz?
Türkiye'de Robert Kolej, Saint Benoît gibi misyoner okulları var da, niçin Müslümanların özel İslam okulları yok?
Müslümanlar niçin Kur'an ve İslam yazısıyla Türkçe gazeteler, dergiler, kitaplar yayınlayamıyor?
Ezan okunuyormuş da, camiler açıkmış da, namaz kılana kimse kışt demiyormuş da... Yahu siz kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz?
Bu ülkede tam ve gerçek bir din hürriyeti olması için:
Bağımsız bir İslam Cemaati Teşkilatı olması lazımdır.
Müslümanların Tevhidî tedrisat (eğitim) yapma, özel İslam okulları, liseleri, üniversiteleri açması hakkı olması lazımdır.
Müslümanların başlarına bir İmam-ı Kebir yahut Emîrü'l-mü'minîn seçme hakları olması lazımdır.
İslam ile bağdaşması ve uyuşması mümkün olmayan resmî ideolojiye din gibi iman etmek mecburiyetinin kaldırılması lazımdır.
Yahudilerin cumartesi günü, Hıristiyanların pazar günü hafta tatili yaptıkları gibi Müslümanların da Cuma günü hafta tatili yapabilmeleri imkanının sağlanması lazımdır.
Dinsizler tarafından baki bir din gibi algılanan laikliğin veya laikçiliğin rayına oturtulması lazımdır.
Tek kelime ile Türkiye Müslümanlarının, din konusunda İngiltere Müslümanları kadar serbest ve hür olması lazımdır.
Gerisi laf u güzaftır!..

Mehmet Şevket Eygi

araştırmacı yazar