Kuranı Kerim Okumanın adabı nedir

1- Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek.
2- Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak.
3- Kıbleye yönelmek.
4- Allah Teâlâ'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" âyeti (Nahl, 98) mûcebince Kur'an okumaya başlarken eûzü çekmek.
5- Tevbe Sûresi hariç her sûrenin başında besmele çekmek.
6- Okunan Kur'an âyetlerini huşû ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek.
Allah Teâlâ, Muhammed Sûresi'nin 24. âyetinde bu hususa işaretle meâlen:
"Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri mi kilitli?!" buyurmaktadır.
7- Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak (Müzzemmil, âyet: 4).
8- Aceleci davranmamak.
9- Med kaidelerine uymak.