KURANI KERİM OKUMANIN FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sır kâtibi Huzeyfetü'bnü'l -Yemân (r.a.) rivayet etti:
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: Allâhü Teâlâ bir kavme azab göndermeyi takdir eder. Bu esnada o kavmin bir çocuğu Kur'ân-ı Kerîm'den "Elhamdü lillâhi rabbi'l- âlemîn"i okur ve Allâhü Teâlâ bunu işitir. Bundan dolayı Allâhü Teâlâ kırk sene onlardan bu azabı kaldırır.