+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Kur'an'da adı geçen hayvanlar - 2

 Kuranı Kerim Katagorisinde ve  Kuran da Genel Bilgiler Forumunda Bulunan  Kur'an'da adı geçen hayvanlar - 2 Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Kur'an'da adı geçen hayvanlar - 2 ÖRÜMCEK: Ankebut 29/41. Allah’tan başkalarını dostedinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin endayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi! BAL ARISI: Nahl 16/68,69. Rabbin, bal arısına şöyle ilhametti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan(kovanlardan) kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye ...

 1. #1
  Misafir
  Üyelik tarihi
  Apr 2014
  Mesajlar
  40
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Kur'an'da adı geçen hayvanlar - 2

  ÖRÜMCEK: Ankebut 29/41. Allah’tan başkalarını dostedinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin endayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!
  BAL ARISI: Nahl 16/68,69. Rabbin, bal arısına şöyle ilhametti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan(kovanlardan) kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbininsana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitlirenklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir(toplum) için bir ibret vardır.
  KOYUN: Enam 6/143. O,(hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (Erkek ve dişi olarak) koyundan iki,keçiden de iki. Ey Muhammed! De ki: “Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa ikidişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Eğer doğrusöyleyenler iseniz bana bilerek haber verin.”
  Enam 6/146. Yahudileretırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların ise, sırtlarındaveya bağırsaklarında bulunanlar, ya da kemiklerine karışanlar dışındakiiçyağlarını (yine) onlara haram kıldık. İşte böyle, azgınlıkları sebebiyleonları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz.
  Taha 20/18. Mûsâ dedi ki: “O benim değneğimdir. Onadayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi degörürüm.”
  Enbiya 21/78. Dâvûd ile Süleyman’ı da hatırla. Hani bir ekintarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti.Biz de hükümlerine şahit olmuştuk.
  Kasas 28/23-25. Medyen suyuna varınca, suyun başında(hayvanlarını) sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında dakoyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Mûsâ onlara,“(Koyunlarınızı burada tutmaktaki) maksadınız ne?” dedi. Onlar, “Çobanlarsulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamız ise çok yaşlıbir adamdır” dediler. Bunun üzerine Mûsâ onların koyunlarını suladı. Sonragölgeye çekilip, “Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım” dedi. Nihayetkızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, “Bizim için koyunlarımızısulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor” dedi. Mûsâ, onun(Şu’ayb’ın) yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şu’ayb, “Korkma, o zalimkavimden kurtuldun” dedi.
  Sad 38/23,24. İçlerinden biri şöyle dedi: “Bu benimkardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benim ise bir tek koyunum var. Böyleiken ‘Onu da bana ver’ dedi ve tartışmada beni bastırdı.” Davud dedi ki:“Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sanazulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak imanedip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır.” Dâvûd, bizimkendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi,eğilerek secdeye kapandı ve Allah’a yöneldi.
  Saffat 37/103-107. Nihayet her ikisi de (Allah’ın emrine)boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyleseslendik: “Ey İbrahim!” “Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesizbiz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız.” “Şüphesiz bu apaçık birimtihandır.” Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i)kurtardık.
  KEÇİ: Enam 6/143. O,(hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (Erkek ve dişi olarak) koyundan iki,keçiden de iki. Ey Muhammed! De ki: “Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa ikidişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Eğer doğrusöyleyenler iseniz bana bilerek haber verin.”
  SIĞIR; Enam 6/146. Yahudileretırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların ise, sırtlarındaveya bağırsaklarında bulunanlar, ya da kemiklerine karışanlar dışındakiiçyağlarını (yine) onlara haram kıldık. İşte böyle, azgınlıkları sebebiyleonları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz.
  Enam 6/144. Yine(erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan da iki. De ki: “İki erkeği miharam kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)larımı? Yoksa Allah size bunları haram ettiğinde, orada hazır mı idiniz!?”İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah’a karşı yalan uyduran kimseden dahazalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.
  Bakara 2/67/73. Hani Mûsâ kavmine, “Allah, size bir sığırkesmenizi emrediyor” demişti. Onlar da, “Sen bizimle eğleniyor musun?”demişlerdi. Mûsâ, “Kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım”demişti. “Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın.”dediler. Mûsâ şöyle dedi: “Rabbim diyor ki: O, ne yaşlı, ne körpe, ikisi arasıbir sığırdır. Haydi, emrolunduğunuz işi yapın.” Onlar, “Bizim için Rabbine duaet de, rengi neymiş? açıklasın” dediler. Mûsâ şöyle dedi: “Rabbim diyor ki, o,sapsarı; rengi, bakanların içini açan bir sığırdır” dedi. “Bizim için Rabbinedua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar, bizce,birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz” dediler. Mûsâşöyle dedi: “Rabbim diyor ki; o, çift sürmek, ekin sulamak için boyunduruğavurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır.” Onlar, “İşte, şimditam doğrusunu bildirdin” dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunuyapmayacaklardı. Hani, bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüneatmıştınız. Hâlbuki Allah, gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı. “Sığırınbir parçası ile öldürülene vurun” dedik. (Denileni yaptılar ve ölü dirildi.)İşte, Allah ölüleri böyle diriltir, düşünesiniz diye mucizelerini de size böylegösterir.
  DAVAR: Al-i İmran 3/14. Kadınlar, oğullar, yük yük altın vegümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeylerinsana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asılvarılacak güzel yer ancak Allah’ın katındadır.
  DEVE: Enam 6/144. Yine(erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan da iki. De ki: “İki erkeği miharam kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)larımı? Yoksa Allah size bunları haram ettiğinde, orada hazır mı idiniz!?”İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah’a karşı yalan uyduran kimseden dahazalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.
  Araf 7/40. Âyetlerimizi yalanlayanlar ve o âyetlere uymayıkibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar,deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler! Biz suçluları işteböyle cezalandırırız.
  Araf 7/73. Semûdkavmine de kardeşleri Salih’i Peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim!Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka bir ilâh yoktur. Gerçekten sizeRabbinizden (benim peygamber olduğumu gösterecek) açık bir delil geldi. İştesize bir mucize olarak Allah’ın şu devesi.. Bırakın onu da Allah’ın mülkündeyesin, içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi elem dolu bir azapyakalar.”
  Araf 7/76,77. Büyüklük taslayanlar, “Şüphesiz biz sizininandığınız şeyi inkâr edenleriz” dediler. Nihayet deveyi kestiler, Rablerininemrine karşı geldiler ve “Ey Salih! Sen eğer (dediğin gibi) peygamberlerdenisen, haydi bizi tehdit ettiğin azabı getir” dediler.
  Hud 11/64. “Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah’ın dişibir devesi. Bırakın onu, Allah’ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülükdokundurmayın, yoksa sizi yakın bir azap yakalar.”
  Yusuf 12/65. Yüklerini açıp zahire bedellerinin kendilerinegeri verildiğini gördüler. “Ey babamız! Daha ne isteriz? İşte ödediğimizbedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getirir,kardeşimizi korur ve bir deve yükü zahire de fazladan alırız. Çünkü bu getirdiğimizaz bir zahiredir” dediler.
  Yusuf 12/72. Onlar, “Hükümdar’ın su kabını yitirdik. Onugetirene bir deve yükü ödül var. Ben buna kefilim” dediler.
  İsra 17/59. Bizi, (Kureyş’in istediği) mucizelerigöndermekten, ancak, öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. (Nitekim)Semûd kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onlar bu yüzdenzalim oldular. Oysa biz mucizeleri sırf korkutmak için göndeririz.
  Meryem 19/85,86. Allah’a karşı gelmekten sakınanlarıRahmân’ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suyakoşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün!
  Hac 22/27. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yayaolarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.
  Kamer 54/27-29. (Salih’e şöyle demiştik:) “Şüphesiz biz,onlara bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onlarıgözetle ve sabret.” “Onlara, suyun (deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe)paylaştırıldığını, bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun.” Derken,(kavmin en azgını olan) arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyikesti. Vakıa 56/55. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibiiçeceksiniz.
  Haşr 59/6. Onların mallarından Allah’ın, savaşılmaksızınpeygamberine kazandırdığı mallar için siz, at ya da deve koşturmuş değilsiniz.Fakat Allah, peygamberlerini, dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstünkılar. Allah’ın her şeye hakkıyla gücü yeter.
  Mürselat 77/33. Bunlar sanki birer kızıl devedir.
  Tekvir 81/4. Gebe develer salıverildiği zaman.
  Gaşiye 88/17. Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!
  Şems 91/13-15. Allah’ın Resûlü de onlara şöyle demişti:“Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.” Fakat onlar, onuyalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayıonları helâk etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah, bunun sonucundançekinmez de!
  ATLAR:Haşr 59/6. Onların mallarından Allah’ın,savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz, at ya da devekoşturmuş değilsiniz. Fakat Allah, peygamberlerini, dilediği kimselerin üzerinesalıp onlara üstün kılar. Allah’ın her şeye hakkıyla gücü yeter.
  Nahl 16/8. Hem binesiniz diye, hem de süs olarak atları,katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri deyaratır.
  Al-i İmran 3/14. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş,salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslügösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yerancak Allah’ın katındadır.
  KATIR:Nahl 16/8. Hem binesiniz diye, hem de süs olarakatları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleride yaratır.
  EJDERHA:Araf 7/107. Bunun üzerine Mûsâ, asasını yere attı.Bir de ne görsünler, apaçık bir ejderha.
  BALIK:Araf 7/163. (Ey Muhammed!) Onlara, deniz kıyısındabulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar Cumartesi (yasağı) konusundahaddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları Cumartesi günü balıklar onlara akınakın geliyor, tatil yapmadıkları (diğer) günlerde ise gelmiyorlardı. İşteonları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk.
  Kehf 18/60-64. Hani Mûsâ, beraberindeki gence şöyle demişti:“İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım, ya da uzun zamangideceğim.” Onlar iki denizin birleştiği yere varınca, balıklarını unuttular.Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Oradan uzaklaştıklarında Mûsâberaberindeki gence, “Öğle yemeğimizi getir, bu yolculuğumuzdan dolayı çokyorgun düştük” dedi. Genç, “Gördün mü! Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum.–Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu- Balık şaşılacak birşekilde denizde yolunu tutup gitmişti” dedi. Mûsâ: “İşte aradığımız bu idi”dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisingeri döndüler.
  Saffat 37/142. Böylece, Yûnus kendini kınayıp dururken balıkonu yuttu.
  Kalem 68/48. Sen, Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi(Yûnus) gibi olma. Hani o, (balığın karnında) kederli bir hâlde Rabbineyakarmıştı.
  KURT:Yusuf 12/13-17. Babaları, “Doğrusu onu götürmeniz beniüzer, siz ondan habersiz iken onu kurt yer, diye korkuyorum.” Onlar da,“Andolsun biz kuvvetli bir topluluk iken onu kurt yerse (o takdirde) bizgerçekten hüsrana uğramış oluruz” dediler. Yûsuf’u götürüp kuyunun dibinebırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, “Andolsun, (senin Yûsuf olduğunun)farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin” diyevahyettik. (Yûsuf’u kuyuya bırakıp) akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler.“Ey babamız! Biz yarışa girmiştik. Yûsuf’u da eşyamızın yanında bırakmıştık.(Bir de ne görelim) onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bizeinanmazsın” dediler.
  Sebe 34/14. Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onunölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ıncesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcıazap içinde kalmamış olacaklardı.
  BILDIRCIN:Bakara 2/55-57. Hani siz, “Ey Mûsâ! Biz Allah’ıaçıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız” demiştiniz. Bunun üzerine sizbakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzünardından sizi tekrar dirilttik. Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size, kudrethelvası ile bıldırcın indirdik. “Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzelolanlarından yiyin” (dedik). Onlar (verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle)bize zulmetmediler, fakat kendilerine zulmediyorlardı.
  Araf 7/160. Biz onları on iki kabile hâlinde topluluklaraayırdık. (Tîh sahrasında susuzluktan sıkılan) kavmi Mûsâ’dan su istediğinde bizona, “Asânı taşa vur” diye vahyettik. (Vurunca) taştan on iki pınar fışkırdı.Herkes (kendi) su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık veonlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. “Size rızık olarak verdiğimizşeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin” (dedik). Onlar bize zulmetmediler,fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı.
  Taha 20/80. (Allah, şöyle dedi:) “Ey İsrailoğulları! Sizidüşmanınızdan kurtardık, size Tûr’un sağ yanını va’dettik ve size kudret helvasıile bıldırcın indirdik.”
  YILAN: Taha 20/20. Mûsâ da onu attı. Bir de ne görsün o,hızla akan bir yılan olmuş!
  Şuara 26/32. Bunun üzerine Mûsâ, asasını attı, bir de negörsünler, asa açıkça kocaman bir yılan olmuş.
  Neml 27/8-10. (Mûsâ) Ateşe varınca ona şöyle seslenildi:“Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun! Âlemlerin Rabbi olanAllah, eksikliklerden uzaktır.” “Ey Mûsâ! Gerçek şu ki, ben mutlak güç sahibi,hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ım.” “Değneğini at.” (Mûsâ değneğini attı.)Onu yılanmış gibi hareket eder görünce, dönüp ardına bakmadan kaçtı. (Allah,şöyle dedi): “Ey Mûsâ, korkma! Benim katımda peygamberler korkmazlar.”
  Kasas 28/30,31. Mûsâ, ateşin yanına gelince, o mübarekyerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ! Şüphesizben, evet, ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.” “Değneğini (yere) at.” (Mûsâ,değneğini attı). Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce, arkasınabakmadan dönüp kaçtı. (Bu sefer şöyle seslenildi:) “Ey Mûsâ! Beri gel, korkma.Çünkü sen güvenlikte olanlardansın.”


+ Cevap Ver

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349