+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Kur'an'da adı geçen bitki, sebze ve meyveler - 2

 Kuranı Kerim Katagorisinde ve  Kuran da Genel Bilgiler Forumunda Bulunan  Kur'an'da adı geçen bitki, sebze ve meyveler - 2 Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Kur'an'da adı geçen bitki, sebze ve meyveler - 2 ÜZÜM Bakara 2/266. Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde hertürlü meyveye sahip bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzümağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun; himayeye muhtaç çocukları var ikenihtiyarlık gelip kendisine çatsın; derken bağı ateşli (yıldırımlı) bir kasırgavursun da orası yanıversin? Allah, ...

 1. #1
  Misafir
  Üyelik tarihi
  Apr 2014
  Mesajlar
  40
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Kur'an'da adı geçen bitki, sebze ve meyveler - 2

  ÜZÜM
  Bakara 2/266. Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde hertürlü meyveye sahip bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzümağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun; himayeye muhtaç çocukları var ikenihtiyarlık gelip kendisine çatsın; derken bağı ateşli (yıldırımlı) bir kasırgavursun da orası yanıversin? Allah, düşünesiniz diye size âyetlerini böyleaçıklıyor.
  Enam 6/99. O, gökten su indirendir. İşte biz onunla hertürlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden,üst üste binmiş taneler, -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmışsalkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız: (Her biri) birbirine benzerve (her biri) birbirinden farklı. Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman,bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için(Allah’ın varlığını gösteren) ibretler vardır.
  Yusuf 12/36. Onunla beraber zindana iki delikanlı dahagirdi. Biri, “Ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm” dedi. Diğeri, “Ben derüyamda başımın üzerinde, kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bizebunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz” dedi.
  Ra’d 13/4. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzümbağları, ekinler; bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçlarıvardır ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını birkısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için(Allah’ın varlığını gösteren) deliller vardır.
  Nahl 16/11. Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurmaağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen birkavim için bir ibret vardır.
  Nahl 16/67. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerdenhem içki, hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan birtoplum için bir ibret vardır.
  İsra 17/90-93. Dediler ki: “Yerden bize bir pınarfışkırtmadıkça; yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup,aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça; yahut iddia ettiğin gibi,gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe; yahut Allah’ı ve meleklerikarşımıza getirmedikçe; yahut altından bir evin olmadıkça; ya da göğeçıkmadıkça sana asla inanmayacağız.
  Kehf 18/32. Onlara şu iki adamı örnek ver: Onlardan birineiki üzüm bağı vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasınada bir ekinlik koymuştuk.
  Müminun 23/19. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzümbağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardırve siz onlardan yiyorsunuz.
  Yasin 36/34,35. Meyvelerinden yesinler diye biz oradahurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunlarıonların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
  Nebe 78/31-34. Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlarabir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış gençkızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
  Abese 80/24-32. Her şeyden önce insan, yediği yemeğine birbaksın! Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı, iyiden iyiyeyardık! Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler,üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler veotlaklar ortaya çıkardık.
  ZEYTİN
  Enam 6/99. O, gökten su indirendir. İşte biz onunla hertürlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden,üst üste binmiş taneler, -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmışsalkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız: (Her biri) birbirine benzerve (her biri) birbirinden farklı. Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman,bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için(Allah’ın varlığını gösteren) ibretler vardır.
  Enam 6/141. O, çardaklı-çardaksız olarak bahçeleri,ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri)birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlarmeyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını (öşürünü) verin, fakatisraf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.
  Nahl 16/10,11. O, gökten sizin için su indirendir. İçileceksu ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir.Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlümeyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.
  Müminun 23/20. Yine o su ile Sîna dağında biten bir ağaç(zeytin ağacı) yarattık ki hem yağ, hem de yiyenlere katık verir.
  Nur 24/35. Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurununtemsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûsiçinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, nedoğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı,ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur.Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir. Allah,her şeyi hakkıyla bilendir.
  Abese 80/25-32. Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık.Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık! Böylece sizin ve hayvanlarınızınyararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sıkağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.
  NAR
  Enam 6/99. O, gökten su indirendir. İşte biz onunla hertürlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden,üst üste binmiş taneler, -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmışsalkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız: (Her biri) birbirine benzerve (her biri) birbirinden farklı. Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman,bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için(Allah’ın varlığını gösteren) ibretler vardır.
  Enam 6/141. O, çardaklı-çardaksız olarak bahçeleri,ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri)birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlarmeyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını (öşürünü) verin, fakatisraf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.
  Rahman 55/62-68. Bu iki cennetten başka iki cennet dahavardır. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennetkoyu yeşil renktedir. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetleriniyalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.
  HURMA
  Bakara 2/266. Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde hertürlü meyveye sahip bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzümağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun; himayeye muhtaç çocukları var ikenihtiyarlık gelip kendisine çatsın; derken bağı ateşli (yıldırımlı) bir kasırgavursun da orası yanıversin? Allah, düşünesiniz diye size âyetlerini böyleaçıklıyor.
  Enam 6/99. O, gökten su indirendir. İşte biz onunla hertürlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden,üst üste binmiş taneler, -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmışsalkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız: (Her biri) birbirine benzerve (her biri) birbirinden farklı. Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman,bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için(Allah’ın varlığını gösteren) ibretler vardır.
  Enam 6/141. O, çardaklı-çardaksız olarak bahçeleri,ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri)birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlarmeyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını (öşürünü) verin, fakatisraf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.
  Ra’d 13/4. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzümbağları, ekinler; bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçlarıvardır ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını birkısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için(Allah’ın varlığını gösteren) deliller vardır.
  Nahl 16/11. Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurmaağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen birkavim için bir ibret vardır.
  Nahl 16/67. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerdenhem içki, hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan birtoplum için bir ibret vardır.
  İsra 17/90-93. Dediler ki: “Yerden bize bir pınarfışkırtmadıkça; yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup,aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça; yahut iddia ettiğin gibi,gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe; yahut Allah’ı ve meleklerikarşımıza getirmedikçe; yahut altından bir evin olmadıkça; ya da göğe çıkmadıkçasana asla inanmayacağız.
  Kehf 18/32. Onlara şu iki adamı örnek ver: Onlardan birineiki üzüm bağı vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, ikisinin arasınada bir ekinlik koymuştuk.
  Meryem 19/22-25. Böylece Meryem, çocuğa gebe kaldı ve onunlauzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. “Keşkebundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!” dedi. Bunun üzerine(Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Üzülme, Rabbin senin alttarafında bir dere akıttı.” “Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana tazehurma dökülsün.”
  Taha 20/71. Firavun, “Demek, ben size izin vermeden önce ona(Mûsâ’ya) inandınız ha! Şüphe yok, o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Şimdiandolsun, sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizihurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış,mutlaka göreceksiniz.”
  Müminun 23/19. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzümbağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardırve siz onlardan yiyorsunuz.
  Şuara 26/146-148. “Siz buradaki bahçelerde, pınarbaşlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içindebırakılacak mısınız?”
  Yasin 36/34,35. Meyvelerinden yesinler diye biz oradahurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunlarıonların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
  Yasin 36/39. Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler)belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.
  Kaf 50/9-11. Gökten de bereketli bir su indirip onunlakullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirinegirmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böyleceonunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış daböyledir.
  Kamer 54/18-21. Âd kavmi de (Hûd’u) yalanladı. Azabım veuyarılarım nasılmış! Biz onların üstüne, uğursuzluğu sürekli bir gündegürültülü ve dondurucu bir rüzgâr gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüşhurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış,(gördüler)!
  Rahman 55/10-12. Allah, yeri yaratıklar için var etti. Oradameyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulubitkiler vardır.
  Rahman 55/64-68. O iki cennet koyu yeşil renktedir. O hâlde,Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınarvardır. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlümeyve, hurma ve nar vardır.
  Haşr 59/5. (Savaş gereği,) hurma ağaçlarından her neyikestiniz, yahut (kesmeyip) kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah’ınizniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir.
  Hakka 69/7,8. Allah, onu kesintisiz olarak yedi gece, sekizgün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içiboş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş hâlde görürdün. Şimdi onlardangeri kalan bir şey görüyor musun?
  Abese 80/25-32. Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık.Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık! Böylece sizin ve hayvanlarınızınyararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sıkağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.
  Tebbet 111/1-5. Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe girecektir.Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarakkarısı da (o ateşe girecektir).
  SEBZELER
  Bakara 2/61. Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe aslakatlanamayız. O hâlde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze,kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin” demiştiniz. O da size, “İyi olanıdüşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! İstediklerinizorada var” demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah’ıngazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor,peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise,isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı.
  KABAK
  Bakara 2/61. Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe aslakatlanamayız. O hâlde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze,kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin” demiştiniz. O da size, “İyi olanıdüşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! İstediklerinizorada var” demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah’ıngazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor, peygamberleride haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmekve aşırı gitmekte oluşlarıydı.
  SARIMSAK
  Bakara 2/61. Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe aslakatlanamayız. O hâlde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze,kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin” demiştiniz. O da size, “İyi olanıdüşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! İstediklerinizorada var” demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah’ıngazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor,peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise,isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı.
  MERCİMEK
  Bakara 2/61. Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız.O hâlde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak,sarımsak, mercimek, soğan versin” demiştiniz. O da size, “İyi olanı düşükolanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! İstedikleriniz oradavar” demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah’ıngazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor,peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise,isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı.
  SOĞAN
  Bakara 2/61. Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe aslakatlanamayız. O hâlde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze,kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin” demiştiniz. O da size, “İyi olanıdüşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! İstediklerinizorada var” demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah’ıngazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor,peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise,isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı.
  ZAKKUM
  Saffat 37/62-67. Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksazakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. O,cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Onun meyveleri sanki şeytanlarınkafalarıdır. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarınıdolduracaklardır. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecekvardır.
  Duhan 44/43,44. Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkârlarınyemeğidir.
  Vakıa 56/51-55. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar!Mutlaka (cehennemde) bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondandolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamışdevelerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.


  İsra 17/60. Hani sana, “Muhakkak Rabbin, insanları çepeçevrekuşatmıştır” demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da, Kur’an’da lânetlenmişbulunan o ağacı da sırf insanları sınamak için vesile yaptık. Biz onlarıkorkutuyoruz. Fakat bu, sadece onların büyük azgınlıklarını (daha da) artırdı.


+ Cevap Ver

LinkBacks (?)

 1. Yandex
  Refback Bu Konu
  01-10-2015, 10:56 PM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349