''Sarp' Kelimesi ile İlgili Ayetler

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Onu alabildiğine sarp bir yokuşa süreceğim. (Müddesir Suresi, 17)
Ancak o, sarp yokuşa göğüs germedi. (Beled Suresi, 11)
Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir? (Beled Suresi, 12)