''Sahife' Kelimesi ile İlgili Ayetler

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Bizim, göğü kitabın sahifelerini katlar gibi katlayacağımız gün, ilk yaratmaya başladığımız gibi, yine onu (eski durumuna) iade edeceğiz. Bu, Bizim üzerimizde bir vaiddir. Elbette, Biz yapıcılarız. (Enbiya Suresi, 104)
Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden öncekiler de yalanlandı; elçileri ise; kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. (Fatır Suresi, 25)
Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi? (Necm Suresi, 36)
Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister. (Müddesir Suresi, 52)
O (Kur'an), 'şerefli-üstün' sahifelerdedir. (Abese Suresi, 13)
Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman, (Tekvir Suresi, 10)
Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır; (A'la Suresi, 18)
İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde. (A'la Suresi, 19)
(O delil de) Allah'tan gönderilmiş-bir elçi (ki,) tertemiz sahifeleri okumaktadır; (Beyyine Suresi, 2)